Data-driven recruitment systems that put candidate experience first

Våra rekryteringssystem

Talentech Våra produkter Rekryteringsverktyg

I de flesta verksamheter är det medarbetarna som skapar det reella värdet – och rekryteringen kan vara avgörande för om verksamheten lyckas eller inte. Våra rekryteringslösningar är utvecklade för att försäkra er om att era rekryteringsprocesser är så professionella som möjligt oavsett vem som är ansvarig för rekryteringen hos er. 

Vad är ett rekryteringssystem?

Ett rekryteringssystem är en mjukvara som gör det enkelt för verksamheter att rekrytera nya medarbetare för utlysta tjänster. Systemet ska göra det enklare för den som rekryterar att matcha rätt person med rätt tjänst. Samtidigt är det viktigt att rekryteringssystemet bidrar till en stark kandidatupplevelse för de som är en del av processerna. En bra rekryteringslösning ska även behandla personuppgifter i enlighet med GDPR.

Värdena som skapas av ett kvalitativt rekryteringssystem kan vi dela in i fyra följande huvudområden:

Hitta rätt talanger

Hitta bättre kandidater med rätt digitala verktyg

Rekrytera effektivt

Effektiva och smarta processer som ser till att du lyckas

Kandidatupplevelse

Skapa en kandidatupplevelse som hjälper er bygga ett starkt employer brand

Träffsäkra rekryteringsprocesser

– Anställ den kandidat som matchar era behov. 

Ett starkt rekryteringssystems främsta uppgift är att hjälpa dig att ta reda på om kandidat X eller Y är den bästa rekryteringen. Vi vet att detta är ett viktigt område för våra kunder och lägger mycket resurser på att våra rekryteringslösningar ska bidra med träffsäkra rekryteringar. Men det finns inga genvägar till att uppnå det –  det kräver att ni använder ett rekryteringssystem som ger rätt möjligheter och även investerar med er egen arbetsinsats.

Forskning visar att testverktyg som används på rätt sätt kan öka träffsäkerheten ytterligare. Med våra rekryteringssystem är det enkelt att integrera kompetensbaserade testverktyg från flera leverantörer. 

I våra system har ni dessutom möjlighet att jobba effektivt med urvalsfrågor, så att kandidater som är kvalificerade för tjänsten automatiskt får tester skickade till sig. Det bidrar till att göra det enkelt för chefer samtidigt som jobbsökare upplever det som professionellt.

Treffsikre rekrutteringsprosesser

Ökad effektivitet

 Försäkra er om att rekryteringsprocesserna går så snabbt som möjligt utan att det påverkar kvaliteten. 

Att använda ett rekryteringssystem har stora fördelar när det kommer till effektivitet, men HUR du använder lösningen påverkar också effektiviteten i rekryteringen. Därför är det centralt att de som ska använda systemet har tillräckligt med utbildning, koll på vilka mallar som finns, viktiga funktioner och har en god kommunikation med de olika parter som är involverade i rekryteringsprocessen. Integrationer med flera HR-verktyg är också viktigt i jakten på effektivisering.

Økt effektivitet

Fler kvalificerade kandidater

– Ett bra rekryteringssystem hjälper till att öka antalet lämpade kandidater för varje utlyst tjänst. 

Rekryterare önskar ofta ett stort antal kandidater i varje process, men så ser verkligheten inte alltid ut. Det är många faktorer som spelar in och som bidrar till att fler kandidater hamnar i rekryteringssystemet; typen av tjänst, arbetsplats och hur starkt verksamhetens varumärke är – är några av faktorerna. Givetvis belönas också en god arbetsinsats i starten av rekryteringsprocessen, som till exempel välskrivna jobbannonser, väl utvalda bilder eller en engagerande video som publiceras i relevanta kanaler för att nå den önskade målgruppen. Våra rekryteringssystem har goda möjligheter för publicering i sociala medier och ett stort urval av jobbkanaler.

Økt kandidattilfang

Rekryteringslösningen som används av din verksamhet bör ge ett bra stöd inom dessa områden. Med varje funktion vi på Talentech utvecklar fokuserar vi på dig som rekryterar och alla era potentiella kandidater där ute. Vi vill att ni ska nå dem som är en perfekt match för er verksamhet. Vårt mål är att alla ska upptäcka att ett kvalitativt rekryteringssystem är en viktig medspelare i en framgångsrik rekryteringsprocess.

Behöver du hjälp?

Prata med en rekryteringsspecialist idag.