Händelsemotorn

Underlätta volymrekryteringar

Med modulen Händelsemotorn kan du förenkla och effektivisera hantering av stora volymer genom att automatiskt sortera och screena kandidater. Det baserat på de urvalsmetoder som valts och vidare kommunicera till kandidater var de befinner sig i processen.   

Du kan automatisera processflödet baserat på händelser i Rekryteringsverktyget. Genom att automatisera delar av rekryteringsflödet minskar den manuella handpåläggningen och administrationen i rekryteringen, samtidigt som funktionen bidrar till en mer positiv kandidatupplevelse genom en skräddarsydd återkoppling till kandidaterna.  

Svårrekryterade roller
Vid situationer med svårrekryterade roller kan Händelsemotorn även vara ett stöd i att lyfta/belysa kvalificerade kandidater.   

Fördomsfri rekrytering
Kombineras Händelsemotorn med urvalsmetoder så som urvalsfrågor och screeningtester kan en fördomsfri grundkvalificering av kandidater säkerställas. 

Vidare bidrar detta till en röd tråd för hur ni vill arbeta med rekrytering i organisationen och det blir ”lätt att göra rätt”.

Ta en rundtur

Ta en guidad tur nedan för att se hur modulen för företrädesrätt fungerar. 

Vill du veta mer om händelsemotorn i vårt rekryteringsverktyg?

Boka en demo