Medarbetarfeedback bidrog till A3P Biomedicals tillväxtresa

Talentech Kundreferenser A3P Biomedical

A3P Biomedical är ett företag som specialiserar sig på avancerad diagnostik av prostatacancer. Bolagets huvudprodukt är Stockholm3, ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäck av behandlingskrävande prostatacancer.

A3P Biomedical är svenskt i grunden och har gått från att vara i en start-up fas till att nu mer befinna sig i en scale-up fas.

Bolaget har kontor i Uppsala och Stockholm samt ett laboratorium i Uppsala. Idag har de 34 st medarbetare, men växer snabbt. Under 2022 välkomnades 16 nya kollegor. Detta gör att man som medarbetare är med på en tillväxtresa där kanske inte allt är på plats i företagets struktur, men vilket å andra sidan gör att medarbetarna involveras tidigt i företagets resa framåt.

”Det finns ett otroligt engagemang kring produkten och det vi gör, att arbeta i ett bolag där arbetsinsatserna verkligen betyder något, som ytterst kan rädda liv, skapar engagemang och en sammanhållning som hjälper oss dra åt samma håll.”
Karolin Sjösten, HR Director

I detta kundcase har vi intervjuat Karolin Sjösten som är HR Director på A3P Biomedical om deras upplevelser av vårt medarbetarfeedbackverktyg.

 

En resa som gick från icke-existerande HR till ett välfungerande HR-stöd

Branschen som A3P verkar inom är väldigt reglerad, vilket ställer stora krav på de system som används, även inom HR. Företaget är inne i en tillväxtresa och att möta den tillväxtresan med effektivt HR-system var och är otroligt viktigt.

”När jag började på A3P Biomedical var mitt fokus att bygga upp en HR-funktion med allt vad det innebär, från processer till en strukturerad systemmiljö för att kunna stötta en växande organisation.” säger Karolin.

Vi har haft mycket fokus på rekrytering, onboarding och employee experience. Vi vill fortsätta bygga den kultur som vi har idag. Det är viktigt för oss att ha kunskap om vad som händer i organisationen. Det går fort hos oss och det är viktigt att inte bara ha dialog mellan chef och medarbetare utan hitta andra sätt att veta vart det skaver och vad vi gör bra för att kunna sätta in de rätta åtgärderna.

För oss var det självklart att jobba aktivt med kultur och kommunikationsfrågor, så att införa pulsmätningar var ett självklart val. Vi valde Talentechs verktyg för medarbetarfeedback, dels pga effektiviteten i verktyget och dels för att det var en del av systemmiljön via Talentech. Det tilltalade oss att kunna ha våra HR-system sammankopplade. Nu behöver inte våra chefer ha olika system utan kan enkelt logga in med en single sign on och komma åt alla tre system.

”Det som avgjorde att Talentech blev aktuellt var den tydliga möjligheten att kunna ha flera olika HR-system som integrerades till ett. Det förenklar för våra chefer och skapar effektiva processer”

Karolin Sjösten
Director, Human Resources, A3P Biomedical

Lösningen handlade mycket om flexibilitet och enkelhet

Vi ville bygga en effektiv systemmiljö bestående av verktyg som hjälper chefer och medarbetare och inte belastar, så som det kan bli med system ibland. Via Talentech kunde vi få ett rekryteringssystem, pulsmätningssystem och ett HR system som alla är integrerade. Vi kan tex enkelt överföra en person från vårt rekryteringssystem till HR-systemet.

Verktyget för medarbetarfeedback är ett enkelt och effektivt system som är lätt att ta till sig för alla medarbetare och som presenterar data på ett enkelt och okomplicerat sätt. Vår CSM på Talentech hade en genomgång med alla chefer och visade ”10 minuters metoden”, en metod för att på ett effektivt sätt kunna ta till sig resultatet av medarbetarfeedbacken. Att lägga 10 minuter i månaden på att analysera resultatet är hanterbart för alla.

Det är ett otroligt smidigt och effektivt system, säger Karolin. Systemet får inte vara omständligt och svårt för chefen att ta till sig resultat av. Det får inte heller var krångligt för medarbetarna att svara på frågorna. Det uppskattas att man både kan svara på frågorna på webben via direktlänk från mailet samt via appen.

Verktyget är enkelt både för cheferna och medarbetarna, vilket är helt avgörande för effektiviteten och arbetsmiljön. Flexibiliteten i hur ofta mätningar kan göras, vilket kan justeras när som helst, är fördelaktigt. Men också med faktumet att A3P är ett internationellt företag där många språk används gjorde att det var viktigt att systemet också kunde hantera flera språk.

Tydligaste fördelarna med medarbetarfeedback

Från verktyget får vi resultat som ger både ledning och individuella medarbetare insikter som annars inte hade kommit fram. Ytterligare fördelar i korthet:

• Effektivt system som underlättar både för ledning och medarbetare
• Insikter som genereras ur systemet med minimal arbetsinsats från ledning och medarbetare
• Medarbetarna blir sedda och hörda
• Återkoppling på flera nivåer, både individuellt och för grupp

”Medarbetarfeedback-verktyget gav oss på A3P insikter utan att varken medarbetare och ledning behövde lägga mängder med tid på det.”

Karolin Sjösten
Director, Human Resources, A3P Biomedical

Positiva resultat

Vi är fortfarande en liten organisation och kan ännu inte utläsa resultat på avdelningsnivå för alla, dock är det såklart värdefullt att titta på hela organisationen, till exempel säger ju svarsfrekvensen en hel del. Sedan vi införde medarbetarfeedback har vi kunnat sätta ord på vad som händer i organisationen, vi behöver inte längre anta utan nu har vi data att gå efter. Detta ersätter såklart inte dialog mellan chef och medarbetare, men det ger oss en till pusselbit.

Det skapar en möjlighet till diskussion och dialog i företaget kring exempelvis kulturen. Nyligen införde vi flextid som ett direkt resultat av data från verktyget där vi sett att det kan vara svårt för medarbetare att få ihop sin work/life-balance. Flextid blev ett naturligt steg för att möta det behovet.

”Kan varmt rekommendera Talentech när jag pratar med andra HR-kollegor i andra bolag.”

Karolin Sjösten
Director, Human Resources, A3P Biomedical

Samverkan med Talentech

Otroligt bra bemötande och tydlighet vad vi som bolag kunde förvänta oss av Talentech. Det har fungerat smidigt med systeminförandet. Implementeringen var effektiv och strukturerad. När saker och ting förändras, vilket det gör i ett sådant här tillväxtföretag, har det skett en snabb respons och varit ett effektivt bemötande från Talentechs sida, vilket verkligen har underlättat för oss.

 

 

A3P Biomedical gjorde det.

Det kan du också!

Läs fler kundberättelser

9 december, 2020

Rema 1000

Högre kvalitet på anställningarna och stora tidsbesparingar

9 december, 2020

Linköpings kommun

Modig och nytänkande rekrytering

9 december, 2020

NAF

Nordens största medlemsorganisation använder ReachMee

9 december, 2020

Sweco

Så rekryterar ett internationellt teknikkonsultföretag

9 december, 2020

Onboarding med Bacardi

Upptäck hur Bacardi har utvecklat en unik onboardingresa med engagerande och dynamiskt innehåll.

8 september, 2020

Preboarding med ManpowerGroup UK

Upptäck hur ManpowerGroup UK förvandlade sin preboarding process.

Föregående

Nästa