NAF - Nordens största medlemsorganisation

NAF har genom åren blivit Nordens största medlemsorganisation och idag är 25 procent av alla bilägare i Norge med i organisationen. Det är det stora antalet medlemmar som är NAFs fundament och det som har gjort dem till den stora och betydelsefulla organisation som de idag är. 

NAF har över 70 lokala föreningar över hela Norge som är uppdelade i olika verksamhetsområden så som vägassistans, bilprovning och besiktning, förarutbildning, handel, konsumenthjälp etc. Kombinationen av de anställdas arbete tillsammans med ett stort engagemang hos det många ideellt arbetande medlemmarna har gett NAF en möjlighet att framgångsrikt kunna nå fram med sitt budskap i samhällsdebatten. Tack vare det har NAF kunnat hjälpa till med att göra det ännu bättre för Norges trafikanter.

NAF geografiskt utspritt och vi har många aktiva i organisationen, både anställda och personer som arbetar på frivillig basis. Tack vare ReachMees enkla struktur och flexibilitet kan alla använda det och det möter mer än väl våra olika behov.

 

Flexibilitet för en mångfasetterad verksamhet

ReachMee har hjälp NAF att skapa rekryteringsannonser som både är enkla att administrera och lätta för de sökande att fylla i. Många gånger är den praktiska kunskapen det viktigaste, som exempelvis vid rekrytering av mekaniker. För den typen av rekrytering, där den praktiska kunskapen är det viktigaste behövs endast enkla formulär för att enkelt kunna få in kandidaterna. Andra rekryteringar kräver fler dokument och ha betydligt fler urvalsfrågor. Just denna spridning har krävt att ReachMee har varit flexibelt och formbart.

God service i båda riktningarna

NAF framgångsfaktor har alltid varit att finnas nära sina medlemmar och lyssna till deras behov, tankar och idéer. De har genom detta kunnat erbjuda sina medlemmar bra och snabb service precis när det behövs som bäst. På samma sätt har det även fungerat mellan ReachMee och NAF. De få gånger som en fråga har dykt upp har ReachMee snabbt kunnat komma med ett svar och en lösning.

Med hjälp av ReachMee blir vår uppgift mycket enklare, är det betryggande att veta att vi alltid kan få hjälp om det behövs. På så sätt kan vi fokusera helt på att göra det bästa för våra medlemmar.

 

NAF gjorde det.

Det kan ni också!

Se fler kundberättelser

9 december, 2020

Rema 1000

Högre kvalitet på anställningarna och stora tidsbesparingar

9 december, 2020

Linköpings kommun

Modig och nytänkande rekrytering

Tillbaka

Nästa