GDPR och säkerhet

Talentech Våra produkter GDPR och säkerhet

Följ GDPR med Talentech

På Talentech följer vi självklart alla regler kring dataskydd och GDPR. Oavsett om du har ett eller flera system hos Talentech, kommer du därför att kunna samla in, lagra, bearbeta och radera personuppgifter i enlighet med GDPR. Det ger dig säkerhet i alla dina HR-processer!

Säker datalagring

Data i Talentechs system lagras alltid inom EU/EES, i enlighet med GDPR. Våra underleverantörer för datalagring är dessutom ISO 27001-certifierade, vilket innebär en trygghet för din datalagring.

Radering av data

I alla Talentechs system kan du anpassa en egen policy för automatisk radering av data, baserat på verksamhetens behov och i enlighet med GDPR.

Samtycke från kandidater och medarbetare

Alla Talentechs system har inbyggt dataskydd. Detta säkerställer att du kan samla in, lagra och behandla personuppgifter i enlighet med GDPR. Om du baserar behandlingen på samtycke, har vi all funktionalitet för att samla in samtycken i enlighet med lagkraven.

Läs mer här.

IT-revision

Vi genomför årligen en IT-audit av en oberoende revisor som granskar alla våra system och säkerställer att de alltid uppfyller våra höga krav på IT-säkerhet. Revisionen omfattar bland annat kontroll av inloggningssäkerhet och åtkomstbegränsningar i systemen, samt att systemen uppfyller åtaganden i kundavtal.

Läs mer här.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Talentech har personuppgiftsbiträdesavtal med alla kunder. Det är din garanti för att vi som leverantör följer GDPR och säkrar dataskydd för din data. Avtalet omfattar bl.a. behandling, radering och lagring av personuppgifter, personuppgiftsincidenter och våra åtaganden kring tekniska säkerhetsåtgärder.

Läs mer här.

Användaradministration

I Talentechs lösningar kan du styra vilken användaråtkomst dina anställda ska ha. Vissa kanske bara behöver tillfällig åtkomst för en enskild rekrytering, medan HR-avdelningen kan behöva administratörstillgång för alla delar av medarbetarresan.

Digital signatur

När du arbetar med rekrytering i Talentechs lösningar kan du enkelt skicka anställningsavtal, samtyckesformulär och andra dokument för digital signering till en eller flera undertecknare. Dokumenten kan signeras med svenskt BankID, danskt NemID, norskt BankID eller GlobalTouch. Signerade dokument och avtal sparas i systemet.

Digitalt bibliotek för anställda

Med vår HR-plattform säkerställer du att relevant data och dokument om den enskilda medarbetaren lagras säkert och lättillgängligt. Det gör det enkelt att följa upp varje medarbetare och säkerställa att all kompetens tillvaratas på bästa sätt.

GDPR i våra lösningar

Få mer information om hur vi säkerställer dataskydd och IT-säkerhet i varje system.

Följ GDPR med Talentech!

Kontakta oss!

Boka en demo