GDPR och säkerhet

Talentech GDPR och säkerhet

Följ GDPR med Talentech

På Talentech följer vi alla tillämpliga regler i samband med datasäkerhet och GDPR. Oavsett om du har ett eller flera system hos Talentech, kommer du att kunna samla in, lagra, bearbeta och radera data i enlighet med GDPR. Det ger dig säkerhet i alla dina HR-processer.

Säker datalagring

Talentechs data lagras i enlighet med gällande GDPR-regler inom EU och EES. Vår underleverantör har ISO-certifikat 9001, 14001 och 27001, som också är din säkerhet för säker datalagring.

Raderingspolicyn

Med Talentech kan du anpassa borttagningspolicyn för din verksamhet utefter behov samtidigt som du följer GDPR. Inställningsalternativen gäller alla våra system.

Samtycke från kandidater och personal

Med Talentech har dina system inbyggt dataskydd. Detta säkerställer att ni har den nödvändiga och korrekta rättsliga grunden för insamling, lagring och behandling av data från både kandidater och medarbetare.

Läs mer här.

IT-tillsyn

Alla våra system är föremål för oberoende IT-granskning från externa leverantörer som granskar systemen och ser till att de alltid uppfyller den högsta IT-säkerheten. Detta gäller t.ex. studie av intern datatillgång och den övergripande IT-säkerheten som skyddar oss från hacking.

Läs mer här.

Databehandlingsavtal

Talentech har databehandlingsavtal med alla kunder. Det är din garanti för att vi som leverantör följer GDPR och tar hand om din datasäkerhet. Avtalet omfattar bl.a. utlämnande, radering och lagring av data, brott mot personuppgiftssäkerhet, anmälningsskyldighet etc.

Läs mer här.

Användaradministration

Du kan styra vilken användaråtkomst dina anställda ska ha. Vissa kanske bara behöver tillfällig åtkomst för en enda rekrytering, medan HR kan behöva administratörstillgång under hela resan för anställda.

Digital signatur

När du arbetar med rekrytering kan du skicka kontrakt, samtyckesformulär och andra digitala signaturdokument till en eller flera undertecknare. Skicka dokument via svenska BankID, danska NemID, norska BankID eller GlobalTouch. Ta emot signerade dokument i systemet.

Den anställdas digitala mapp

Med vår HR-plattform säkerställer du att relevant data och dokument om den enskilda medarbetaren lagras säkert och lättillgängligt. Det är därför möjligt för HR, chefer och anställda att underhålla data digitalt.

Så efterlever våra system GDPR

Klicka på de enskilda systemen nedan och få bättre förståelse för GDPR och säkerhet för varje system.

Följ GDPR med Talentech!

Kontakta oss!

Boka en demo