Integritetspolicy

Talentech Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Talentech Group AS samlar in, använder, skyddar, lämnar ut och raderar personuppgifter som samlats in från användare av vår webbplats.

Information om personuppgiftsbehandling i våra produkter tillhandahålls i samband med användningen av produkterna och beskrivs därför inte i denna policy, även om informationen om de registrerades rättigheter som anges i denna policy även gäller för användarna av produkterna.

Definitioner

Om inget annat anges är definitionerna i denna integritetspolicy i enlighet med definitionerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Med personuppgifter avses all information som kan användas självständigt eller tillsammans med annan information för att identifiera en specifik fysisk person.

Att behandla personuppgifter innebär varje form av hantering av personuppgifter, såsom att samla in, analysera, lagra och radera uppgifterna.

Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att fastställa syftet med behandlingen av personuppgifter.

Ett Personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för Personuppgiftsansvarigs räkning och i enlighet med dennes instruktioner.

En Användare innebär i denna integritetspolicy en fysisk person vars personuppgifter Talentech bearbetar.

Webbplats i denna integritetspolicy omfattar talentech.com samt våra produktwebbplatser och bloggar.

Personuppgiftsansvarig

Talentech Group AS, organisationsnummer 822 055 362, Nydalsveien 12B, 0484 Oslo, Norge är Personuppgiftsansvarig och ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Talentech kan komma att samla in dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, kontaktar oss, fyller i ett formulär, prenumererar på vårt nyhetsbrev, vår blogg eller våra sociala medier, svarar på en enkät eller i samband med att du använder andra aktiviteter eller funktioner på vår Webbplats.

Vi kan komma att behandla personuppgifter i form av namn, e-postadress, postadress, IP-adress och telefonnummer. Vi kan också samla in uppgifter om din befattning, företaget och branschen du arbetar i samt ditt företags webbplats.

Vi kan även behandla icke personlig identifieringsinformation såsom din webbläsare, typ av enhet, operativsystem och Internet-leverantör du har, ditt användarbeteende, språkinställningar, vilken webbadress du besökte för att komma till vår Webbplats och annan liknande teknisk information.

Vi kan också komma att komplettera dina personuppgifter med mer information än du har lämnat till oss. Vi kompletterar dina personuppgifter med uppgifter från offentligt tillgänglig information, och kan därför komma att komplettera kontaktuppgifter, anställning, befattning och bransch.

Cookies

 

Vi använder cookies på vår Webbplats för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in information om användarbeteende och andra personuppgifter. Du har rätt att neka cookies, eller att begränsa användningen till nödvändiga cookies. Läs mer om detta i vår Cookie policy.

Ändamål med behandlingen

Talentech samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna personanpassa användarupplevelsen av Webbplatsen, för att förbättra vår kundtjänst och vår Webbplats, för att genomföra undersökningar och andra funktioner och/eller för att kontakta dig och skicka information och uppdateringar till dig om våra produkter och tjänster.

Vår behandling av dina personuppgifter är antingen baserad på ditt uttryckliga samtycke, eller på vårt berättigade intresse av att informera och kontakta dig om våra produkter och tjänster.

Samtycke

När Talentech behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring och/eller fortsatt kommunikation baserar vi behandlingen av dina personuppgifter på ditt samtycke. När du godkänner vår behandling av dina personuppgifter för de syften som anges ovan, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy, och att vi kan skicka
direktmarknadsföringsmaterial avseende våra produkter till dig genom att använda personuppgifterna du har uppgivit till oss, såsom e-postadress och/eller telefonnummer.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att avanmäla dig via länken längst ner i alla vårt utskick, eller genom att kontakta oss på legal@talentech.com.

Skydd för personuppgifter

Talentech genomför tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkra och skydda dina personuppgifter. Vi har policys och strategier för att skydda mot obehörig åtkomst, utlämnande och förstörelse av dina uppgifter, och vi följer de huvudsakliga dataskyddsprinciperna i GDPR, såsom dataminimering.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i Hubspot CRM-system. Hubspot använder Google Cloud Platform i EU (Tyskland) för lagring av personuppgifter, men uppgifterna finnes också av säkerhetsskäl som backup på Amazon Web Services i USA. Denna överföring av data baseras på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar kontinuerligt tillkommande säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi behandlar endast personuppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen, varefter vi raderar uppgifterna.

Om du har en aktiv dialog med oss lagras dina uppgifter i 24 månader från den senaste interaktionen. En aktiv dialog innebär att du har interagerat med Talentech per telefon, genom att svara på e-post, genom att ladda ner material från vår Webbplats eller genom att registrera din information ett formulär.

Om du prenumererar på någon av våra tjänster eller funktioner på vår Webbplats, till exempel ett nyhetsbrev, behåller vi dina personuppgifter under prenumerationen och, om du bestämmer dig för att avsluta prenumerationen, i 24 månader efter det datum då du avregistrerat dig. Efter 24 månader från din senaste interaktion raderas dina personuppgifter.

Om du är anställd hos något av våra kundföretag behandlar vi dina uppgifter för att kunna uppfylla kundavtalet. För aktiva kundrelationer behandlar vi dina uppgifter tills (1) du har avslutat din anställning hos företaget, eller (2) företaget inte längre har en aktiv kundrelation med oss. När ett kundförhållande har upphört kommer lagringen och behandlingen av   dina personuppgifter att hanteras i enlighet med villkoren i de två styckena ovan och/eller i enlighet med instruktioner från din arbetsgivare. Om du avslutar din anställning hos företaget ansvarar du för att meddela oss detta, så att vi kan radera dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på legal@talentech.com.

Personuppgiftsöverföring

Talentech kommer inte att sälja inte eller leasa dina personuppgifter till tredje part.

Om du har registrerat dina personuppgifter hos oss i samband med ett evenemang eller en kampanj vi har genomfört tillsammans med en extern part kan vi dela dina personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefonnummer, titel och det företag du arbetar för, samt eventuella svar på formulärfrågor, till den externa parten. Syftet med denna överföring är att slutföra en säljprocess, att förbättra din kundupplevelse eller att informera dig om möjligheten att engagera sig i en försäljningsprocess med den externa parten.

I säljdialoger mellan oss, dig och någon av våra affärspartners kan vi dela dina personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefonnummer, titel och det företag du arbetar för med våra partners. Syftet med denna överföring är att slutföra en säljprocess, att förbättra din kundupplevelse eller att informera dig om möjligheten att engagera sig i en försäljningsprocess med vår affärspartner.

Om inget annat uttryckligen anges, överför vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I de fall vi gör det, som anges ovan i avsnittet Personuppgiftslagring, baserar vi sådan överföring på EU:s standardavtalsklausuler.

Dina rättigheter som registrerad 

Som registrerad, vilket innebär att du är den person vars personuppgifter behandlas, har du rätt till information om och kontroll över dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter enligt nedan, kontakta oss på legal@talentech.com

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Talentech lagrar om dig genom att få ett registerutdrag.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om behandlingen baseras på att uppfylla ett syfte av berättigat intresse har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att kräva att vi rättar eller raderar dina personuppgifter (så kallat "rätten att bli bortglömd"). Om vi inte kan upphöra med behandlingen och radera dina personuppgifter på grund av avtalsenliga eller juridiska skyldigheter, kommer vi att begränsa vår behandling av dina personuppgifter till de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla dessa skyldigheter. Du har då rätt att få information om orsakerna till att vi inte kan radera alla dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter i marknadsföringssyfte, och vi kommer att upphöra att kontakta dig med marknadsföringsmaterial och/eller försäljningsförslag.

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att överföra dina personuppgifter som Talentech behandlar till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att klaga på Talentechs behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

Integritetspolicyn blev senast uppdaterad den 28 augusti 2020.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om Talentechs behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på legal@talentech.com.

Technical manager

This website is operated and maintained by The Generation Web Agency in Stockholm. In the presence of personal data, these are technically handled in the company's server halls with physical location in Stockholm. The website is patched and maintained daily in accordance with current web standards in order to continuously maintain the highest possible level of security.