Rema 1000 - Högre kvalitet på anställningarna och stora tidsbesparingar

Talentech Kundreferenser Rema 1000

När Rema 1000 skulle omorganisera sin rekrytering hade de tre viktiga krav på ett framtida rekryteringssystem: användarvänlighet, mobilvänlighet och testintegrering. Valet föll på ReachMee, vars rekryteringsverktyg man nu har använt sig av sedan nyåret 2017. Vi har pratat med HR-chefen Kirsti Alnes om hur REMA 1000 upplever att rekryteringen via ReachMee-systemet fungerar i dag.

Ett av de viktigaste kraven som REMA 1000 hade var att rekryteringssystemet måste vara användarvänligt för butikscheferna, samtidigt som det skulle ha kraftfulla funktioner för att hantera stora volymer sökande. De ville ge butikscheferna tillgång till rekryteringssystemet för att varje butik enkelt och effektivt skulle kunna börja rekrytera själva, utan att som tidigare behöva ta stöd från regionkontoren. Med bra utbildning och ReachMees intuitiva rekryteringsprocess är det här i dag inget problem.

– I dag håller varje butik i hela rekryteringsprocessen själva och butikscheferna kan tack vare mätningar och automatik fokusera på de mest relevanta sökandena. Vi känner oss trygga med att kvaliteten på anställningarna har höjts och att butikscheferna upplever stora tidsbesparingar.  

I rekryteringssystemet har REMA 1000 lagt upp sin organisationsstruktur så att varje butikschef bara har tillgång till sin egen butik och sina egna rekryteringsprocesser.

– GDPR är ett aktuellt tema i dessa dagar och även här upplever vi att ReachMee ger god kontroll.

Vi upplever att ansökningsupplevelsen i ReachMee med dess automatik är bra och att de sökande får ett tydligt och professionellt bemötande.

 

Skräddarsytt rekryteringsverktyg

Det var också viktigt med sömlös integration gentemot den testleverantör som de redan hade inlett ett större samarbete med. I dag är stora delar av rekryteringsprocessen automatiserad och grundar sig på den sökandes svar på urvalsfrågor och testresultat, till exempel för situationsbedömning i butik. Resultatet jämförs med en idealprofil av en typisk REMA-1000-anställd. De sökande som inte går vidare i rekryteringsprocessen får ett mejl som förklarar varför.

Värdefull integration bidrar till effektiva rekryteringsprocesser

De flesta butikscheferna annonserar ut tjänster via mobilen och lägger inte ned mer än några minuter på det. Butikschefen väljer vilken typ av tjänst de vill rekrytera till och får då tillgång till rätt mallar, tester, bilder, filmer och urvalsfrågor. Om de i stället föredrar att logga in i ReachMee via en dator kan de göra det direkt från REMA 1000:s intranät, där användningen av Single-Sign-On (SSO) gör att det inte krävs några extra användarnamn eller lösenord.

Tillsammans med FINN.no har ReachMee också tagit fram en lösning där varje butikschef får en egen faktura för jobbannonserna, i stället för att alla fakturor skickas till REMA 1000 för administration och fördelning.

På REMA 1000 har vi under hela resan upplevt människorna på ReachMee som lösningsorienterade och plikttrogna.

 

Rema 1000 gjorde det.

Det kan ni också!

Se fler kundberättelser

Tillbaka

Nästa