Så fick Deichmann struktur på sina HR-processer med plattformstänk

Talentech Kunder Deichmann

Deichmann verkar inom detaljhandeln som en skokoncern. Koncernen bildades i Tyskland redan 1913. Idag finns Deichmann i över 30 länder och sysselsätter globalt ungefär 48 000 medarbetare. I Sverige har Deichmann funnits sedan år 2007 och har snart 36 butiker i Sverige med ungefär 280 medarbetare lokaliserade från Trelleborg i söder till Umeå i norr.

I detta kundcase har vi intervjuat Denise Hallbäck som är HR Manager på Deichmann om deras upplevelse av Talentech plattformen

Deichmann började arbeta med Talentechs rekryteringssystem år 2018. Mycket för att man då stod inför en stor tillväxt, både i Sverige och Danmark. I samma veva kom GDPR vilket innebar att Deichmann behövde förbättra processerna och rekryteringsstrategin. I Tyskland har Deichmann använt ett annat rekryteringssystem, ett ganska svårarbetat sådant, vilket gjorde att Talentechs system passade bra för den svenska och danska delen av bolaget utifrån dess storlek.

 

Med Talentechs talent management system fick Deichmann möjlighet att vara pilotkund. Den största anledningen till att Deichmann ville ha verktyget var att man ville ha en sömlösa produkt som binder ihop hela HR-arbetet. Deichmann hade tidigare saknat ett system på marknaden som hanterade all personaldata på ett effektivt och användarvänligt sätt.

Sist men inte minst Talentechs rekryteringsanaylsverktyg, där Deichmann snabbt kan läsa av data på ett effektivt sätt. Verktyget möjliggör att man hela tiden kan förbättra sin rekryteringsprocess och ta den till nästa nivå. Systemet bidrar med en så enkel och visuell överblick och att alla produkterna från Talentech hänger ihop.

Från avsaknad av struktur till effektivitet

Resan för Deichmann har till stora delar gått från avsaknaden av struktur till ett helt annat läge. Krångliga processer med ineffektiva system, vilket gjorde att det tog lång tid för processerna med mycket manuell handpåläggning.

”Vi har gått från ineffektiva och krångliga processer där det tog lång tid till ett helt annat läge där vi som HR kan bidra till organisationen på ett helt annat sätt, när vi nu har koll på vår data.”

Denise Hallbäck
HR Manager, Deichmann

Användarvänligheten skapade involvering

Rekryteringsverktyget går det att göra mycket med och framför allt att involvera cheferna i systemet utan att det blir för krångligt. Systemet är mobilvänligt, vilket är viktigt för Deichmann. Användarvänligheten är ytterst viktigt, vilket skapar en naturlig delaktighet mellan cheferna och HR. Hela rekryteringsprocessen kan sättas upp i systemet och enbart det ger en tydlig, visuell överblick om var man hela tiden är i processen.

Med Talent managementverktyget får man bättre koll kring sin data, framför allt för olika nyckeltal. För HR-avdelningen är det lätt att kunna hitta rätt data i verktyget, vilket är otroligt viktigt. Detta för att kunna hjälpa andra avdelningar i företaget och sätta upp olika strategier.

Rekryteringsanalysverktyget har revolutionerat Deichmanns rekryteringsprocess genom att ta olika data från olika system och skapat en möjlighet att mäta hur effektiva de är. Bland annat handlar det om effektiviteten var Deichmann ska synas? Var ska de annonsera? Där handlar det också om att granska datan ur ett jämställt perspektiv med hjälp av den demografiska grafen. Själva utvärderingen av rekryteringsinsatserna, vilket rekryteringsanalysverktyget möjliggör, skapar en möjlighet för HR att tillsammans med rekryterande chefer utvärdera insatserna på ett naturligt sätt.

”Man ser direkt i systemet ifall en rekrytering exempelvis har tagit lång tid och HR kan enkelt och snabbt föra en dialog med ansvariga chefer kring åtgärder för att effektivisera processen.”

Denise Hallbäck
HR Manager, Deichmann

Den största fördelen är flexibiliteten

Framförallt är det flexibiliteten som är den största fördelen med Talentechs produkter. Att systemen pratar med varandra och att användarvänligheten är så tydlig är jätteviktigt för Deichmann. Det sistnämnda är framförallt jätteviktigt när man är i en koncern där man vill involvera cheferna så att det inte enbart blir ett system för HR-avdelningen utan ett system för hela företaget.

De största fördelarna är:
• Användarvänligheten som möjliggör användande och involvering från HR-avdelning till cheferna.
• Flexibiliteten i systemen.
• Effektiviteten i att kunna läsa av datan och att kunna se var i processen man är men också kunna utvärdera insatserna som görs.

Vilka positiva resultat har det blivit genom användningen av Talentechs produkter?

Det är svårt att svara på, säger Denise Hallbäck, men den största skillnaden för Deichmann handlar om att man har gått från en miljö som saknade struktur till en miljö där struktur nu är på plats när det gäller HR-processerna. Införandet av Talentechs produkter har givit Deichmann möjlighet att processa, analysera och strukturera data på ett helt nytt sätt. Både ekonomiskt och GDPR mässigt känns allt nu mer tryggt.

Hur har processen med Talentech varit?

Resan tillsammans med Talentech har varit en resa tillsammans med engagerade medarbetare som det har varit lätt att samarbeta med. Både Deichmann och Talentech har genomgått en resa, både var och en för sig, men även tillsammans som har varit mycket av en digitaliseringsresa och en utvecklingsresa.

Deichmann har känt det som givande att också få vara med om den utveckling som Talentech har genomgått. Positiviteten och engagemanget hos Talentechs medarbetare har varit en stor del av samarbetet. Även om Talentech har stora kunder och stora system känns det som att medarbetarna är jordnära i sin dialog med oss, avslutar Denise.

 

 

Deichmann gjorde det.

Det kan du också!

Läs fler kundcase 

9 december, 2020

Rema 1000

Högre kvalitet på anställningarna och stora tidsbesparingar

9 december, 2020

Linköpings kommun

Modig och nytänkande rekrytering

9 december, 2020

NAF

Nordens största medlemsorganisation använder ReachMee

9 december, 2020

Sweco

Så rekryterar ett internationellt teknikkonsultföretag

9 december, 2020

Onboarding med Bacardi

Upptäck hur Bacardi har utvecklat en unik onboardingresa med engagerande och dynamiskt innehåll.

8 september, 2020

Preboarding med ManpowerGroup UK

Upptäck hur ManpowerGroup UK förvandlade sin preboarding process.

Föregående

Nästa