Heimstaden sign on wall

Heimstaden får ökad synlighet och fler sökande med Social Media Ads 

Talentech Kundreferenser Heimstaden

Heimstaden, som är ett erkänt fastighetsförvaltningsbolag, ställdes inför utmaningar i sin rekryteringsprocess. Först och främst var det svårt att nå rätt målgrupp av kandidater. Heimstaden saknade också data från sina rekryteringar, såsom visningar och klickfrekvenser för sina rekryteringskampanjer.

Den här typen av utmaningar gör det svårt för ett företag att utvärdera och optimera sina rekryteringsinsatser. Det ville Heimstaden göra något åt! 

Heimstaden samarbetade därför med Talentech för att skapa en kampanj för annonsering i sociala medier. 

”Vi har inte tidigare annonserat lediga jobb via sociala medier, så det var en helt ny upplevelse för oss. Vi ville se vilken räckvidd vi kunde få med den här typen av annonser och vad slutresultatet skulle bli.”

Berfin Bulut
Corporate Recruiter på Heimstaden

Förutom att öka räckvidden för sina lediga tjänster ville Heimstaden också bredda sig till att inkludera fler kandidatmålgrupper i sitt rekryteringsarbete.

Resultaten talade för sig själva. Heimstaden uppnådde både ökad synlighet och fler kandidater sökte tjänsten. Även om inte alla kandidater var rätt matchning var volymen av kandidater en fin förbättring jämfört med tidigare rekryteringskampanjer.

Berfin Bulut, utvecklar; "När en annons är slut ger Talentech oss den data vi inte hade tillgång till tidigare. Det innebär att vi nu kan se hur många visningar och klick vi får på våra olika kampanjer. På samma sätt såg vi en ökning av antalet kandidater."

För Heimstaden blev det första försöket att annonsera i sociala medier en stor framgång och öppnade upp för nya möjligheter med digital rekrytering. Insikterna som Heimstaden får från Talentech hjälpte Heimstaden att validera effektiviteten av annonsering i sociala medier för att nå kandidater.

Heimstadens jobbannonskampanj i siffror:

  • Räckvidd för annonserna: +18,000 (12,900)

  • Visningar för annonserna: +54,000 (44,000)

  • Klick för annonserna: 900 (570)

Siffrorna inom parentes är Talentechs samarbetspartner Jobtips benchmarks för förväntad räckvidd, visningar och klick för genomsnittliga jobbannonser på sociala medier. Heimstadens annonser har därför överträffat benchmarks i samtliga nyckeltal.

Berfin Bulut avslutar med; “Det var en riktig start på att experimentera med nya sätt att annonsera. Det var också till stor hjälp att visualisera den data vi fick från Talentech. Vi kommer definitivt att överväga att använda det för framtida rekryteringar.”

Nu kan Heimstaden blicka in i en framtid där annonser i sociala medier spelar en roll i deras rekryteringsstrategi för specifika roller, kombinerat med kunskap och data om varje kampanj.

Heimstaden gjorde det! 

Nu är det din tur!