Onboarding

Talentech Løsninger Onboarding

Onboarding, også kjent som introduksjonsprogram for nyansatte, er noe alle virksomheter gjør i en eller annen form. Noen gjør det ved enkle sjekklister, mens de ledende virksomhetene innen onboarding lener seg på onboardingsstrategier med flere ting i fokus. Vårt onboardingsystem er utviklet for å kunne sikre profesjonelle onboardingsprosesser og gjøre det enklere å skape verdier, måle disse verdiene og gjøre det på tvers av avdelinger, kontorer og landegrenser.

Hva er et onboardingsystem?

Et onboardingsystem er et verktøy som hjelper virksomheter med å forberede nyansatte på jobben de skal inn i og gi en verdig velkomst. Gode systemer for onboarding skal kunne bidra til å øke engasjementet blant nyansatte, gjøre den nyansatte raskere produktiv, og også skape en tilhørighet tidlig slik at sjansene er større for at den nyansatte blir lenger i selskapet. Samtidig er det viktig at onboardingsystemet er enkelt å administrere for ledere og HR, og skal kunne gi data og verdier som kan måles på tvers av virksomheten.

Verdiene som skapes i et onboardingsystem kan vi dele inn i tre hovedområder: 

Planlegg din nye onboarding i dag

Lag en onboarding med relevant, tidsbestemt og engasjerende innhold.

Automatiser onboardingprosessene

Automatiser dine prosesser med læring, skjemaer og quizzer for å forbedre onboardingopplevelsen.

Se resultater på bunnlinjen med data og analyse

Bruk data og analyser fra onboardingsprosessene dine for å optimalisere onboarding fortløpende.

Onboarding med Talmundo

I Talentech er onboardingen en paraply som omfatter hele den nyansattes onboardingsprosess:

onboardingbprosess

Preboarding:

God eller «klassens beste» onboarding begynner i god tid før første arbeidsdag. Perioden fra kontraktssignering og frem til dag én blir kalt for preboarding (forberedende onboarding). Dette er en fase flere virksomheter har fått øynene opp for de siste årene (blant annet Gjensidige). Denne fasen av onboardingsprosessen er med på å engasjere nyansatte til å starte i sin nye jobb, dempe frykten før første dag, og også gi de verktøy til å komme i gang og føle at de mestrer jobben raskere.

Introduksjon/orientering:

Introduksjonstrinnet er ofte det vi forbinder med onboarding. Det er her man tradisjonelt presenterer selskapet i form av en presentasjon, får utdelt diverse utstyr og også får møte kollegaer og relevante medarbeidere. Kort sagt er introduksjonen en endags aktivitet som gjennomføres på den nyansattes første dag.

Integrering:

Med integrering mener vi tiden det tar å få en nyansatt inn i virksomhetens rutiner, kultur og sin egen rolle. Dette kan ta alt fra noen måneder, til over et år – alt avhengig av hvor god virksomheten er i sitt arbeid med integreringen.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.