GDPR og sikkerhet

Talentech Løsninger GDPR og sikkerhet

Overhold GDPR med Talentech

I Talentech overholder vi alle gjeldende regler for datasikkerhet og GDPR. Uansett om du har ett eller flere systemer fra Talentech, vil du være sikker på å kunne samle inn, lagre, behandle og slette data i samsvar med GDPR. Det gir deg sikkerhet i alle dine HR-prosesser.

Sikker datalagring

Talentechs data lagres i samsvar med gjeldende GDPR-regler innen EU og EØS. Underleverandørene vår har ISO-sertifikatene 9001, 14001 og 27001, som også er din sikkerhet for sikker datalagring.

Sletterutiner

Med Talentech kan du tilpasse sletterutiner for virksomheten din og overholde GDPR. Oppsettalternativene gjelder for alle våre systemer.

Kandidat- og ansattes samtykke

Med Talentech har systemene dine innebygd databeskyttelse. Dette sikrer at du har det nødvendige og korrekte juridiske grunnlaget for innsamling, lagring og behandling av data fra både kandidater og ansatte.

IT-revisjon

Alle våre systemer er underlagt uavhengige IT-revisjoner fra eksterne leverandører, som gjennomgår systemene og sørger for at de til en hver tid overholder den høyeste IT-sikkerhet. Dette gjelder f.eks. intern datatilgang og den samlede IT-sikkerheten som beskytter oss mot hacking.

Databehandleravtale

Talentech har databehandleravtaler med alle kunder. Det er din garanti for at vi som leverandør overholder GDPR og tar hånd om din datasikkerhet. Avtalen inkluderer bl.a. utlevering, sletting og hosting av data, brudd på personopplysningssikkerhet, varslingsplikt etc.

Brukeradministrasjon

Du kan kontrollere hvilke brukertilganger dine ansatte skal ha. Noen trenger kanskje bare midlertidig tilgang for en enkelt rekruttering, mens HR kan ha behov for administratortilgang gjennom hele ansattes reise.

Digital signatur

Når du jobber med rekruttering, kan du sende kontrakter, samtykkeerklæringer og andre dokumenter for digital signatur til en eller flere mottakere. Send dokumenter via danske NemID, norske og svenske BankID eller GlobalTouch. Motta signerte dokumenter i systemet.

Ansattes digitale mappe

Med vår HR-plattform sørger du for at relevante data og dokumenter om den enkelte ansatte lagres sikkert og lett tilgjengelig. Det er derfor mulig for HR, ledere og ansatte å vedlikeholde data digitalt.

Overensstemmelse i våre systemer

Klikk her bli mye klokere med GDPR og sikkerhet for hvert system.

Bli compliant med Talentech!

Kontakt oss gjerne nå!

Bestill en demo