Ahlsells digitale onboardingsløft

Ahlsells digitale onboardingsløft

Talentech Kunder Ahlsells digitale onboardingsløft

Janne Frogner og Beate Døhlen Rolstad  i HR-avdelingen forteller at Ahlsell er en stor grossist med over 1000 ansatte. Målgruppen deres i rekrutteringsprosesser er alt fra unge mennesker som kommer rett fra skolebenken, til erfarne elektrikere i 40- eller 50-årene som søker seg til en stilling som selger, produktansvarlig eller lignende. Ahlsell skal altså nå en bred gruppe mennesker, uten at det virker for fancy for de eldste eller for trått for de yngste.

Ahlsell var tidlig ute med å bruke videosøknader i rekruttering og ber søkere om å legge inn en 3 minutters videosøknad. Samtidig har Ahlsell vært hyppige brukere av nanolæring – læring i små porsjoner. Dette blir brukt til å lære opp, informere og opplyse ansatte om ulike ting på en litt mer kreativ måte. Onboarding har lenge vært et fokus for Ahlsell, som fant ut at de kunne ta i bruk nanolæringsverktøyet til å nå ut med informasjon i pre-boardingen.

Da vi startet med dette for to år siden, syntes vi dette var et kjempeløft for vår onboarding av nyansatte. Ett av målene til HR i Ahlsell er å være en digital avdeling, og jeg personlig har et utviklingsmål om å være en digital rollemodell, sier Janne Frogner

Det å skape lojalitet allerede før første arbeidsdag og videre de første månedene, er et av hovedmålene våre. Videre håper vi at  de forteller til sine venner og familie om hvordan de blir behandlet av sin nye arbeidsgiver.

Janne Frogner

HR digitaliserer

Ahlsells slagord har i mange år vært at «HR digitaliserer».  Onboardingsbehovene vokste fort fra det nanolæringen kunne tilby, og det ble tydeligere da de oppdaget Talmundo:

Vi fikk se en demo av Talmundo og fikk en tankevekker, både hvordan det opplevdes visuelt og mulighetene som lå i systemet. Vi i HR var enige om at dette ville være en god investering for oss, selv om det var korona-tider og lite rekrutteringer. Neste steg var å overtale administrerende direktør. Tillit til HR og at vi skal være langt fremme digitalt, gjorde at han ga tommel opp for anskaffelsen.

Ahlsell ønsker at den nyansatte får en god pre-boardingsopplevelse, gjennom små doser av informasjon, quiz’er, videoer o.l. før sin første arbeidsdag og får videre påfyll de første månedene av arbeidsforholdet.

Vi vil at de blir kjent med nøkkelpersoner, kjenner våre verdier, strategi, fokusområder mm Det betyr at de er godt forberedt når de møter opp første dag på sin nye arbeidsplass.

Da vi så Talmundo med pulsmålinger, videosnutter av deg selv, test deg selv – å få medarbeideren til å være  aktivt med i kommunikasjonen, skjønte vi at dette var midt i blinken for oss. At Talmundo gir god mulighet for interaktiv kommunikasjon, var avgjørende for oss.

Vi kan også få bedre kontroll på dokumenter som den nyansatte skal lese, bekrefte at de har forstått, samt underskrive. I stedet for at disse går i postgang, blir de en del av onboardingsprosessen i Talmundo. Veldig enkelt for begge parter!

Ahlsell har også et mål om at Talmundo vil  styrke deres omdømme:

Det å skape lojalitet allerede før første arbeidsdag og videre de første månedene,er et av hovedmålene. Videre håper vi at onboardeen forteller om opplevelsen til sine venner og familie

Tilpasset bedriften

Ahlsell har stor geografisk spredning. Muligheten til å tilpasse innhold på tvers av lokasjoner og fagområder var en viktig faktor for Ahlsell.

90% av innholdet benyttes til alle onboardees, 10% er tilpasset iht. rolle og lokasjon. For eksempel: her parkerer du, her er kantinen din osv. Det geniale med Talmundo er at du kan skreddersy til ulike roller, samtidig som du kan lage standard materiale, den kombinasjonen passer vår organisasjon veldig bra.

Crossboarding

Ahlsell har utviklet en tydelig og gjennomtenkt onboardingsstrategi i sammenheng med anskaffelsen av Talmundo og har allerede sett på mulighetene for å bruke Talmundo til crossboarding:

-Crossboarding er neste steg på veien til å utnytte hva systemet har å by på. Vi vil sikre at onboardingen er på stell, fra en stilling til en annen internt i Ahlsell. Slike stillingsendringer risikerer ofte å bli litt glemt, da de jo kjenner virksomheten. Her vet vi at vi også kan tilføre verdier og sikre at alle slik endringer blir godt ivaretatt, sier Beate Døhlen Rolstad

Ahlsell kastet seg ut i anskaffelse og implementering i en tid med mye usikkerhet, men jobben med Talmundo har vært en oppgave som man har kunnet falle tilbake på i denne tiden:

-Å jobbe med implementeringen av Talmundo har vært et lyspunkt i en tid med korona og påfølgende utfordringer. Her handler det ikke om nedbemanning eller andre krevende oppgaver, bare oppsider og positivitet. Vi gleder oss til å tilbakemeldinger fra nyansatte på deres opplevelse av Talmundo og er overbevist om at systemet vil være av stor verdi både for den nyansatte og Ahlsell, avslutter Rolstad.

Vi har klokketro på at dette blir en kjempesuksess!

Ahlsell gjorde det.

Det kan du også!

Se flere kundehistorier

12 April, 2024

Lindt & Sprüngli

En helt ny rekrutteringsopplevelse fra tiltrekning til onboarding

5 April, 2024

Talentech lanserer en sikker og GDPR-kompatibel AI Copilot

Talentech lanserer en sikker og GDPR-kompatibel AI Copilot

15 March, 2024

Coop Øst

Digital Referansesjekk effektiviserer rekrutteringsprosess for Coop Øst

8 March, 2024

Anda-Olsen

Anda-Olsen skapte rekrutteringssuksess med Sosiale Medier

11 December, 2023

IMDi

Optimaliser rekrutteringsprosessen med videointervju

2 November, 2023

Mantena

Effektiv rekruttering med digital referansesjekk

14 July, 2023

DSB

Målrettet strategi med fokus på kandidatopplevelsen

Photo of Anne-Marie Andric
14 June, 2023

Anne-Marie Andric blir en del av styret i Talentech

Anne-Marie Andric blir en del av styret i TalentechThe HR software company Talentech has elected Anne-Marie Andric as a new member of the board. Anne-Marie Andric will complement the current board of directors with extensive experience and strong compet...

10 December, 2021

Talentech kjøper Ontame.io

Talentech, den ledende leverandøren av HR-teknologi og programvare i Norden, kunngjorde torsdag 09.12.21 at de har kjøpt opp Ontame.io.

17 June, 2021

Rekrutteringsprosess

God rekrutteringsprosess fra A til ÅFeilansettelser er kostbart - som oftest svært kostbart! Med en helhetlig rekrutteringsprosess er det enklere å ansette rett person med en gang. Visste du at en feilansettelse kan koste flere årslønner? Hvis du både...

17 June, 2021

Personlighetstest ved jobbintervju

Personlighetstest ved jobbintervjuEn personlighetstest er et nyttig verktøy for deg som trenger å kartlegge kandidater i en ansettelsesprosess. Personlighetstester blir stadig vanligere å bruke også tidlig i en ansettelsesprosess for å identifisere spen...

17 June, 2021

Jobbanalyse

JobbanalyseFør du i det hele tatt tar beslutningen om at «ja, vi trenger å ansette» og skriver stillingsutlysningen, bør du gjøre en jobbanalyse. Da sørger du for riktigere bruk av ressurser. Hindre feilansettelser med jobbanalyse Ansettelser er ofte...

17 June, 2021

Stillingsannonse

StillingsannonseDu ser behovet for én eller flere nyansatte og vet hva slags kompetanse dere ønsker. Da gjenstår det bare å skrive en best mulig stillingsannonse, slik at de riktige kandidatene sender inn en søknad. Hvordan skrive stillingsannonser? E...

17 June, 2021

Utlysning av stilling

Utlysning av stillingNår du har skrevet en god stillingsutlysning, er jobben med å tiltrekke seg de riktige kandidatene så vidt i gang. Neste skritt er å utlyse stillingen slik at de gode kandidatene ser at du trenger dem. I tillegg er det en del krav d...

17 June, 2021

Hvordan holde jobbintervju

Hvordan holde jobbintervjuMålet med jobbintervju er å få et bedre inntrykk av personens egenskaper og kvalifikasjoner. For å få et riktigst mulig inntrykk, må du forberede deg godt, planlegge spørsmål og eventuelle caser, samt passe på å kategorisere ka...

17 June, 2021

Evnetester og jobbtester ved ansettelser

Evnetester og jobbtester ved ansettelserEn jobbsøker kan på papiret være mer enn godt kvalifisert til jobben, men hvordan han eller hun løser utfordringer, tenker og formidler budskap er ofte vel så viktig. I jobbsammenheng støter de fleste på utfordrin...

17 June, 2021

Ferdighetstest ved rekruttering

Ferdighetstest ved rekrutteringHar du behov for at den nyansatte har bestemte ferdigheter som språk eller et dataprogram? Du som er rekrutteringsansvarlig kan bruke ferdighetstester for å ta en avgjørelse når det gjenstår to-tre kandidater, eller allere...

17 June, 2021

Bakgrunnssjekk ved ansettelser

Bakgrunnssjekk ved ansettelserNår du har gjennomført intervjuer og står igjen med et knippe relevante kandidater for en ledig stilling, kan det være svært lurt å gjennomføre en bakgrunnssjekk. Da sikrer du at kandidaten er den han eller hun utgir seg fo...

17 June, 2021

Referansesjekk ved ansettelse og jobbintervju

Referansesjekk ved ansettelse og jobbintervjuEn referansesjekk kan være nyttig for å sjekke at opplysningene du får fra en jobbsøker i intervjurunder stemmer. Det kan også være nyttig å få beskrevet situasjoner fra en som har jobbet tett med jobbsøkeren...

17 June, 2021

CV-database – Sorter og samle relevante CV-er

CV-database - Sorter og samle relevante CV-erHar du ansvar for ansettelser i en bedrift, har du helt sikkert hatt svært gode kandidater på intervju, men som ikke nådde helt opp akkurat den gangen. Tar du vare på gode CV-er og kontaktopplysninger til spe...

17 June, 2021

Forbigåelse ved ansettelse

Forbigåelse ved ansettelseAlle søkere til stillinger i offentlig sektor kan klage til sivilombudsmannen dersom de mener de har blitt forbigått av en søker med dårligere kvalifikasjoner i en ansettelsesprosess. I slike saker har du som arbeidsgiver og an...

17 June, 2021

Offentlig søkerliste – hva er reglene?

Offentlig søkerliste - hva er reglene?Når søknadsfristen for en utlyst stilling har gått ut, skal det lages en offentlig søkerliste som inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det fremkommer i...

17 June, 2021

Rekruttering i offentlig sektor

Rekruttering i offentlig sektorJobber du med rekruttering i offentlig sektor? Da vet du at du må forholde deg til en rekke regler og krav. Talentechs rekrutteringsløsning hjelper deg å etterleve alle krav - fra behovsanalyse til arkivering. Arbeidsgive...

17 June, 2021

Utlysning av stilling i det offentlige

Utlysning av stilling i det offentligeAlle ledige stillinger i det offentlige skal i utgangspunktet utlyses eksternt. Det gjelder både for kommunale stillinger, så vel som statlige stillinger, men med litt ulikt regelverk til grunn. Statlige, kommunale...

17 June, 2021

Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser

Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelserBåde i offentlig og privat sektor er man selvfølgelig opptatt av å ansette den personen som mest sannsynlig kommer til å gjøre den beste jobben. Forskjellen er at man i offentlig sektor må kunne dokumentere at all...

Talentech lanserer varslingsfunksjon i forbindelse med nye lovkrav
6 May, 2021

Talentech lanserer varslingsfunksjon i forbindelse med nye lovkrav

Talentech, den ledende nordiske leverandøren av skybaserte løsninger for rekruttering, onboarding og talentadministrasjon, lanserer i dag funksjonen Speak Up- gjennom verktøyet Weekli.

REMA 1000 - Høyere kvalitet på ansettelsene og store tidsbesparelser
9 December, 2020

REMA 1000

Høyere kvalitet på ansettelsene og store tidsbesparelser

Sweco – Veien mot ett samlet selskap
9 December, 2020

Sweco

Sweco – Veien mot ett samlet selskap

8 September, 2020

Mattilsynets økning i effektivitet og flyt

Les mer om hva Mattilsynet har gjort for at flyten skal være så sømløs som mulig for kandidater og enhetsledere.

Forrige

Neste