Ahlsells digitale onboardingsløft

Ahlsells digitale onboardingsløft

Talentech Kunder Ahlsells digitale onboardingsløft

Janne Frogner og Beate Døhlen Rolstad  i HR-avdelingen forteller at Ahlsell er en stor grossist med over 1000 ansatte. Målgruppen deres i rekrutteringsprosesser er alt fra unge mennesker som kommer rett fra skolebenken, til erfarne elektrikere i 40- eller 50-årene som søker seg til en stilling som selger, produktansvarlig eller lignende. Ahlsell skal altså nå en bred gruppe mennesker, uten at det virker for fancy for de eldste eller for trått for de yngste.

Ahlsell var tidlig ute med å bruke videosøknader i rekruttering og ber søkere om å legge inn en 3 minutters videosøknad. Samtidig har Ahlsell vært hyppige brukere av nanolæring – læring i små porsjoner. Dette blir brukt til å lære opp, informere og opplyse ansatte om ulike ting på en litt mer kreativ måte. Onboarding har lenge vært et fokus for Ahlsell, som fant ut at de kunne ta i bruk nanolæringsverktøyet til å nå ut med informasjon i pre-boardingen.

Da vi startet med dette for to år siden, syntes vi dette var et kjempeløft for vår onboarding av nyansatte. Ett av målene til HR i Ahlsell er å være en digital avdeling, og jeg personlig har et utviklingsmål om å være en digital rollemodell, sier Janne Frogner

Det å skape lojalitet allerede før første arbeidsdag og videre de første månedene, er et av hovedmålene våre. Videre håper vi at  de forteller til sine venner og familie om hvordan de blir behandlet av sin nye arbeidsgiver.

Janne Frogner

HR digitaliserer

Ahlsells slagord har i mange år vært at «HR digitaliserer».  Onboardingsbehovene vokste fort fra det nanolæringen kunne tilby, og det ble tydeligere da de oppdaget Talmundo:

Vi fikk se en demo av Talmundo og fikk en tankevekker, både hvordan det opplevdes visuelt og mulighetene som lå i systemet. Vi i HR var enige om at dette ville være en god investering for oss, selv om det var korona-tider og lite rekrutteringer. Neste steg var å overtale administrerende direktør. Tillit til HR og at vi skal være langt fremme digitalt, gjorde at han ga tommel opp for anskaffelsen.

Ahlsell ønsker at den nyansatte får en god pre-boardingsopplevelse, gjennom små doser av informasjon, quiz’er, videoer o.l. før sin første arbeidsdag og får videre påfyll de første månedene av arbeidsforholdet.

Vi vil at de blir kjent med nøkkelpersoner, kjenner våre verdier, strategi, fokusområder mm Det betyr at de er godt forberedt når de møter opp første dag på sin nye arbeidsplass.

Da vi så Talmundo med pulsmålinger, videosnutter av deg selv, test deg selv – å få medarbeideren til å være  aktivt med i kommunikasjonen, skjønte vi at dette var midt i blinken for oss. At Talmundo gir god mulighet for interaktiv kommunikasjon, var avgjørende for oss.

Vi kan også få bedre kontroll på dokumenter som den nyansatte skal lese, bekrefte at de har forstått, samt underskrive. I stedet for at disse går i postgang, blir de en del av onboardingsprosessen i Talmundo. Veldig enkelt for begge parter!

Ahlsell har også et mål om at Talmundo vil  styrke deres omdømme:

Det å skape lojalitet allerede før første arbeidsdag og videre de første månedene,er et av hovedmålene. Videre håper vi at onboardeen forteller om opplevelsen til sine venner og familie

Tilpasset bedriften

Ahlsell har stor geografisk spredning. Muligheten til å tilpasse innhold på tvers av lokasjoner og fagområder var en viktig faktor for Ahlsell.

90% av innholdet benyttes til alle onboardees, 10% er tilpasset iht. rolle og lokasjon. For eksempel: her parkerer du, her er kantinen din osv. Det geniale med Talmundo er at du kan skreddersy til ulike roller, samtidig som du kan lage standard materiale, den kombinasjonen passer vår organisasjon veldig bra.

Crossboarding

Ahlsell har utviklet en tydelig og gjennomtenkt onboardingsstrategi i sammenheng med anskaffelsen av Talmundo og har allerede sett på mulighetene for å bruke Talmundo til crossboarding:

-Crossboarding er neste steg på veien til å utnytte hva systemet har å by på. Vi vil sikre at onboardingen er på stell, fra en stilling til en annen internt i Ahlsell. Slike stillingsendringer risikerer ofte å bli litt glemt, da de jo kjenner virksomheten. Her vet vi at vi også kan tilføre verdier og sikre at alle slik endringer blir godt ivaretatt, sier Beate Døhlen Rolstad

Ahlsell kastet seg ut i anskaffelse og implementering i en tid med mye usikkerhet, men jobben med Talmundo har vært en oppgave som man har kunnet falle tilbake på i denne tiden:

-Å jobbe med implementeringen av Talmundo har vært et lyspunkt i en tid med korona og påfølgende utfordringer. Her handler det ikke om nedbemanning eller andre krevende oppgaver, bare oppsider og positivitet. Vi gleder oss til å tilbakemeldinger fra nyansatte på deres opplevelse av Talmundo og er overbevist om at systemet vil være av stor verdi både for den nyansatte og Ahlsell, avslutter Rolstad.

Vi har klokketro på at dette blir en kjempesuksess!

Ahlsell gjorde det.

Det kan du også!

Se flere kundehistorier

Ingen innlegg ble funnet

Forrige

Neste