Rekrutteringsløsning som gir innsikt og verdi

Talentech Kunder DSB

Utfordringer

Målrettet retting og
tiltrekning av spesifikke målgrupper

Løsning

Innsikt i kandidatens reise
for å la data styre innsatsen

Resultat

+12% flere søkere fra den
spesifikke målgruppen, og mye mer...

DSB er det danske jernbaneselskapet, tilsvarende Vy i Norge. Hver eneste dag bruker mange tusen dansker de danske statsbanene for å komme seg rundt i landet. Av den grunn er DSB åpenbart en virksomhet som har stor betydning for hele Danmark, og selskapet har i tillegg en lang historie. Talentech stolte over vårt samarbeid med DSB. Vi har snakket med Laila Madsen fra DSBs HR-avdeling om deres behov, utfordringer og løsninger innen HR.

I Danmark kjenner jo alle til DSB. Og det er interessant å jobbe i en virksomhet, der alle kjenner varemerket vårt – fra det lille barnet på fire år, som elsker å kjøre tog med bestemor, og til den travle forretningsmannen.”

Laila Madsen
Lead Recruiter, DSB

6500

ansatte

900+

årlige rekrutteringer

160+ millioner

årlige togreiser

DSB
i tall

DSB står overfor utfordringer i et skiftende arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er i konstant endring. Potensielle nye medarbeidere ser etter nye ting når de er på jobbjakt, men det er også andre eksterne og interne faktorer som påvirker hele rekrutteringsprosessen.

En av DSBs største utfordringer er andelen kvinner i forhold til menn i de stillingene de rekrutterer til. Alle ledige stillinger skal utlyses offentlig, og målet er at det skal være 40 % kvinner i lederstillingene i DSB innen 2030. Det kan være utfordrende å ansette kvinner i stillinger dersom det er langt flere menn enn kvinner som søker. Dette var tilfellet for jobben som S-banefører.

DSB har flere HR-medarbeidere som er organisert i ulike team. Laila er en del av et team som støtter ledere i rekrutteringsprosessen til ledige stillinger.

Det oppsto et reelt behov høsten 2021. Det ble besluttet på direktørnivå at vi skulle arbeide med en employer brand-strategi, nettopp fordi ALLE kjenner DSB, men ingen kjenner DSB som arbeidsplass. DSB er en fantastisk arbeidsplass, med mange dyktige og engasjerte medarbeidere – og en mangfoldig arbeidsplass hvor det er plass til alle.”

Laila Madsen
Lead Recruiter, DSB

Med bakgrunn i at DSB etablerte en employer brand-strategi basert på EVP-undersøkelser, så var en del av strategien at de skulle tiltrekke seg spesifikke målgrupper til IT og drift, og at de skulle ha fokus på kandidatreisen. DSB ønsket å basere målingene på data. Det ble derfor tydelig at DSB hadde behov for et økt fokus på rekrutteringsdata og -analyse, til å hjelpe dem med å styre rekrutteringsinnsatsen.

For DSB var løsningen opplagt

Fra antakelser til datadrevne beslutninger
Ved å implementere et integrert system for rekrutteringsdata og -analyse, har DSB nå muligheten til å få innsikt i de mer detaljerte aspektene ved rekrutteringsprosessene. Dette gjør at de kan begynne å trekke konklusjoner basert på faktiske data, i stedet for å basere 90 % av beslutningene på antakelser.

Laila påpeker at for dem er noen av de viktigste aspektene å få avdekket følgende:

  • Hvor kommer søkerne fra?
  • Hvor ser de stillingsannonsene?
  • Hvor mange av dem søker?
  • Hvor mange blir så ansatt?
  • Hvor mange er kvinner og menn?

Det sistnevnte spørsmålet er særlig viktig for DSB, da det er avgjørende for likestilling at de ikke bare mottar et høyt antall søkere, men også en god fordeling mellom menn og kvinner.

Nå kan DSB arbeide målrettet med denne problemstillingen og mange andre, via data- og analysesystemet fra Talentech.

 

Resultatet er bedre rekrutteringsbeslutninger

Det er mulig å publisere stillingsannonser via en mengde ulike kanaler, og historisk har mange primært sett på antall visninger, samt hvor mange som har vist interesse for en stilling. Men ifølge Laila er ikke disse måleverdiene avgjørende.

Fordi hva kan vi bruke 22 000 views til, hvis vi bare får 14 søkere?»”

Laila Madsen
Lead Recruiter, DSB

Det handler om hva som konverterer, og til det trenger hun flere og mer spesifikke datapunkter, slik at hun kan ta gode rekrutteringsbeslutninger.

En av de mest avgjørende innsikter Laila og hennes kollegaer kan få nå, er muligheten til å se hvilke medier som gir best resultater når de annonserer en stilling. For eksempel kan hun se om det er danske Jobindex eller plattformer som Facebook som er mer effektive for å tiltrekke seg flere og mer kvalifiserte søkere for en bestemt type stilling.

Hun forteller at de økte antall kvinnelige søkere i den første runden av rekruttering til en jobb som S-banefører, de gikk fra 6 % til 18 % med hele 847 søknader. Det var så mange at de var nødt til å lukke søknadsprosessen tidligere enn planlagt. Senere utlyste de en lignende stilling, og fikk betydelig færre søknader, og det var også en lavere prosentandel kvinnelige søkere. Fremover kan de bruke data- og analysesystemet til blant annet å analysere forskjellene mellom de to rundene for å bedre målrette stillingsannonsene mot kvinner. Målet er å øke andelen kvinnelige søkere og tiltrekke flere kvinner til stillingene. Ved å analysere dataene kan de identifisere effektive strategier og justere annonseringen for å oppnå dette målet.

Jo mer man vet, desto mer forstår man hvor lite man faktisk vet. Og da blir det naturlig å ønske å skaffe seg mer kunnskap. Nå har vi muligheten til å gå ned på prosjektnivå og analysere kandidatreisen. Vi kan se andelen som kommer via Facebook, Google, vår hjemmeside og mer. Vi kan også se konverteringsrater og dermed identifisere hvilke kanaler og innsatser som gir de beste resultatene”

Laila Madsen
Lead Recruiter, DSB

Et effektivt samarbeid mellom DSB og Talentech

Laila Madsen har hele tiden vært svært tilfreds med samarbeidet mellom DSB og Talentech. Hun har følt seg trygg gjennom hele prosessen, takket være det dyktige teamet hos Talentech som har vært flinke til å oppdatere henne om eventuelle endringer som direkte påvirker Talentech-løsningene som DSB benytter seg av.

Jeg føler meg trygg i samarbeidet med Talentech. Jeg har en kontaktperson hos Talentech som jeg har løpende dialog med, og jeg får rask hjelp og rådgivning når jeg trenger støtte eller optimalisering."

Laila Madsen
Lead Recruiter, DSB

DSB gjorde det! 

Nå er det din tur!