Heimstaden sign on wall

Heimstaden oppnår større synlighet og flere søkere med Social Media Ads

Talentech Kunder Heimstaden

Heimstaden, et velkjent selskap innen eiendomsforvaltning av boliger, sto overfor en utfordring i rekrutteringsprosessen sin. Utfordringen var todelt: å nå riktig målgruppe og å ikke ha nok data, som antall visninger og klikkfrekvenser, for rekrutteringskampanjene sine.

Denne typen utfordringer gjør det vanskelig for selskaper å vurdere og optimalisere rekrutteringsinnsatsen sin. Heimstaden bestemte seg for å gjøre noe med dette.

Heimstaden inngikk et samarbeid med Talentech for å starte annonseringskampanje i sosiale medier.

”Vi hadde ikke annonsert via sosiale medier tidligere, så det var en ny erfaring for oss. Vi ønsket å se hvilken rekkevidde vi kunne få med denne typen annonser og hvilket resultat vi kunne oppnå”

Berfin Bulut
Corporate Recruiter hos Heimstaden

I tillegg til å øke rekkevidden ønsket Heimstaden også å utvide målgruppen for å inkludere en annen kandidatgruppe i rekrutteringsinnsatsen sin.

Resultatene Heimstaden så, var økt synlighet og flere søkere som responderte på annonsen. Selv om ikke alle kandidatene var riktig match, var volumet av søkere mye bedre sammenlignet med tidligere rekrutteringskampanjer.

Berfin Bulut, utdyper; "Etter at annonsen ble avsluttet, fikk vi innsiktsfull data fra Talentech som vi ikke hadde tilgang til tidligere, så det var flott å se hvor mange visninger og klikk vi fikk. Vi så også en økning i antall søkere.".

For Heimstaden var deres første forsøk med annonsering via sosiale medier en vellykket introduksjon til en ny side ved digital rekruttering. Innsiktene som ble gitt av Talentech var nyttige for å validere effektiviteten av sosiale medier som et verktøy for å nå potensielle kandidater.

Gjennomsnittlige tall for Heimstadens sosiale medier annonser:

  • Rekkevidde på tvers av annonser: +18.000 (12.900)

  • Visninger på tvers av annonser: +54.000 (44.000)

  • Klikk på tvers av annonser: 900 (570)

Tall i parentes er Talentech-partneren Jobtips forventede rekkevidde, visninger og klikk for gjennomsnittlige stillingsannonser på sosiale medier. Heimstadens annonser har prestert bedre enn forventet i hver KPI.

Til slutt bemerker, Berfin Bulut; “Det var en flott start å eksperimentere med en ny måte å annonsere på. Det var også veldig nyttig å se dataene vi fikk fra Talentech. Vi vil vurdere dette igjen for visse ledige stillinger i fremtiden”.

Nå kan Heimstaden se mot en fremtid der sosiale medieannonser spiller en rolle i rekrutteringsstrategien deres for visse roller, utstyrt med kunnskapen og dataene som trengs for å gjøre hver kampanje tellende.

Heimstaden gjorde det! 

Nå er det din tur!