Intervju- og referansemodul

Intervju- og referansemodul

Talentech Løsninger Webcruiter Intervju- og referansemodul

Intervjubooking kan være tidkrevende. Webcruiter gjør dette enklere ved å synkronisere kalenderen til alle i rekrutteringsgruppen. Da kan du enkelt se når hele rekrutteringsgruppen har ledig tid -og la jobbsøker selv booke inn til ønsket tid.

Med Webcruiters intervju- og referansemodul sikrer du at lederne alltid forholder seg til riktig mal og at dokumentasjonen blir samlet på ett sted. Samtidig som dere får mulighet til å løfte kvaliteten på intervju- og referansesamtalene gjennom en mer kompetansebasert og strukturert tilnærming på en morsom og intuitiv måte!

Med intervju- og referansemodulen kan du enkelt tilgang til Webcruiters standardmaler for 1. gangs intervju, 2. gangs intervju og referansesamtale.

Når intervjuet med en søker skal gjennomføres kan du åpne intervjumalen og dokumentere intervjuet elektronisk. På denne måten får du samlet dokumentasjonen på samme sted som øvrig informasjon om søkeren. På slutten av intervjuet gir du intervjuet en score som oppsummerer inntrykket du fikk av søkeren.

Hvis dere er flere som gjennomfører intervjuet, kan hver enkelt av dere fylle ut deres eget intervjuskjema og gi deres egen score uavhengig av hverandre. Senere enes dere om en samlet intervjuscore som kan brukes videre i totalvurderingen av søkeren.

For deg som ønsker å bruke egendefinerte intervju- og referansemaler, har vi laget en egen administrasjonsmodul hvor du kan bygge opp egne maler slik du selv ønsker.
Tilleggsmodulen gjør det også enkelt å fokusere på kompetansebasert rekruttering der du automatisk kan få med deg relevant informasjon fra jobbanalysen på stillingen over til intervju- og referansemalene. Du kan selv velge om vurderingen din av søkeren opp mot jobbanalysen skal beskrives som fritekstsvar eller mer strukturert i form av scoring.

Vil du vite mer om intervju- og referansemodulen i Webcruiter?

Bestill en demo