Digital Referansesjekk effektiviserer rekrutteringsprosess til Coop Øst

Talentech Kunder Coop Øst

Utfordring

Ineffektive og inkonsekvente referansesjekker

Løsning

Ta i bruk digital referansesjekk fra Refapp som er integrert i deres ATS fra Talentech

Resultat

Raskere, mer rettferdig og GDPR-sikker rekrutteringsprosess..

Produkt

Rekrutteringssystem and
Digital Referansesjekk

Coop Øst har vært kunde hos Talentech siden 2017 og har siden den gang effektivisert sine rekrutteringsprosesser. Gjennom et tett samarbeid med Talentech har de tatt i bruk vårt rekrutteringssystem der digital referansesjekk fra Refapp er en integrert og sømløs del av rekrutteringssystemet.

Løsningen har vist seg å være særlig verdifullt i 2023 da Coop Øst skulle rekruttere til over 468 stillinger, med mer enn 19,500 søkere.

Hverdagsforbedringer i butikkene

Tidligere var referansesjekk en utfordrende prosess hos Coop Øst, med inkonsekvent behandling av kandidater og en treg prosess. Ved å ta i bruk digital referansesjekk fra Refapp har de imidlertid betydelig effektivisert denne prosessen. Butikksjefene har nå fått mer tid til å fokusere på kjerneaktivitetene i butikkene, da de ikke lenger må bruke så mye tid og energi på referansesjekken.

Effektivisering av rekrutteringsprosessen

Digital referansesjekk gir referanser muligheten til å svare når det passer dem. Dette fører til raskere respons og mer konsistente tilbakemeldinger. Coop Øst har også merket en forbedring i kvaliteten. Rapportene er nå mer oversiktlige og gir en bedre forståelse av kandidatenes tidligere arbeidserfaring og kompetanse.

”Utrolig lettvint, man gjør nesten ingenting. Alt gikk på 24 timer. Gode sammenligninger, noen veldig ulike og de som skriver fritt er veldig ærlige, nesten ærligere enn på tlf”

Butikksjef i Coop Øst

Brukeropplevelsen og tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra både butikksjefer og kandidater har vært svært positive. Enkelheten og effektiviteten av systemet har gjort prosessen enklere for alle parter, og det har blitt møtt med stor tilfredshet, forteller Heidi Auran, HR partner i Coop Øst.

En butikksjef fra Coop Øst delte sine positive erfaringer med digitale referansesjekk, og beskrev hele prosessen som ryddig og enkel. Hun gjennomførte sjekker på fem kandidater og forberedte dem på forhånd for rask respons. Hun la merke til at referansene ofte ga utfyllende kommentarer, i motsetning til å måtte svare umiddelbart over telefon. Butikksjefen fant det også svært nyttig å ha tilgang til rapportene for gjennomlesning, noe som var en forbedring fra tidligere. Butikksjefen avsluttet med å uttrykke stor tilfredshet med systemet.

Langsiktige fordeler

Coop Øst har opplevd en betydelig forbedring i sin rekrutteringsprosess. Skrittet mot digitalisering har ikke bare effektivisert den umiddelbare ansettelsesprosessen, men det har også lagt grunnlaget for sterkere fremtidige rekrutteringsaktiviteter. Ved å benytte et mer strømlinjeformet og rettferdig system, er Coop Øst nå bedre posisjonert for å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere. Denne suksessen illustrerer hvordan digitalisering kan føre til konkrete, daglige forbedringer i en bedrift, styrke dens posisjon som en attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver, og bidra til langsiktig suksess i en bedrifts hverdag.

”Enkelt, raskt og effektivt å bruke. Liker det veldig godt. Raske tilbakemeldinger. Oversiktlig oppsett”

Butikksjef i Coop Øst

Coop Øst gjorde det! 

Nå er det din tur!