Webcruiter Brukerforening

Webcruiter Brukerforening

Talentech Kunder Webcruiter Brukerforening

Brukerforeningen består av alle Talentechs kunder på Webcruiter, og arbeidet i foreningen ledes av et styre. Styret fungerer som et bindeledd mellom Talentech AS og kundene, og arbeider for å fremme medlemmenes interesser.

Styrets arbeid

Styret har spesielt ansvar for å:

  • påse at foreningens formål følges
  • planlegge, lede og fordele arbeidet innen foreningen
  • gi innspill til videreutvikling av Webcruiter
  • foreslå prioritering av tiltak innen Talentechs utviklingsplaner
  • videreformidle viktige forbedrings-/utviklingsønsker fra medlemmene
  • forberede brukerforum sammen med Talentech

Styremedlemmer

Styret velges på det årlige brukerforum, og består for tiden av personene nedenfor.

Leder

Grete Hamran
Skattedirektoratet

Styremedlemmer

Jan Erik Gabrielsen (Nestleder)
Kristiansand kommune

Remi Andreas Nilsskog
Helgelandssykehuset

Tuva Horne Skogmann
Norske Skog AS

Inger Marken
Vestland fylke

Wenche Brodtkorb Hansen
Vestre Viken Helseforetak

Catrine Stenvold Øien
Tromsø kommune

Varamedlem

Helge Fauskanger
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Valgkomité

Olav Schjølberg
Oslo kommune

John Arne Kjøllesdal
Mattilsynet

Talentechs kontaktperson overfor styret

Preben Ringerike
Talentech AS
preben.ringerike@talentech.com

Brukerforums vedtekter

Vedtatt på Webcruiter Brukerforum 07.05.2015

Kom i kontakt med styret

Send en e-post