Webcruiter Brukerforening

Webcruiter Brukerforening

Talentech Kunder Webcruiter Brukerforening

Brukerforeningen består av alle Talentechs kunder på Webcruiter, og arbeidet i foreningen ledes av et styre. Styret fungerer som et bindeledd mellom Talentech AS og kundene, og arbeider for å fremme medlemmenes interesser.

Styrets arbeid

Styret har spesielt ansvar for å:

  • påse at foreningens formål følges
  • planlegge, lede og fordele arbeidet innen foreningen
  • gi innspill til videreutvikling av Webcruiter
  • foreslå prioritering av tiltak innen Talentechs utviklingsplaner
  • videreformidle viktige forbedrings-/utviklingsønsker fra medlemmene
  • forberede brukerforum sammen med Talentech

Styremedlemmer

Styret velges på det årlige brukerforum, og består for tiden av personene nedenfor.

Leder

Tuva Horne Skogmann

Norske Skog Saugbrugs AS

tuva.horne.skogmann@norskeskog.com

Styremedlemmer

Olav Schjølberg
Oslo kommune
olav.schjolberg@uke.oslo.kommune.no

Inger Marken
Vestland fylkeskommune
inger.marken@vlfk.no

Grete Hamran
Skattedirektoratet
grete.hamran@skatteetaten.no

Ingeborg Guttormsgaard Austrått
Sunnaas sykehus HF
INGUAU@sunnaas.no

Merete Letnes Rød
Larvik kommune
Merete.Letnes.Rod@larvik.kommune.no

Remi Andreas Nilsskog
Helgelandssykehuset
Remi.Andreas.Nilsskog@helgelandssykehuset.no

Valgkomité

Bjørg Kårbø
Bergen kommune
Bjorg.Karbo@bergen.kommune.no

Birgitte Tollersrud
Vestre Viken
BirgitteEidsten.Tollersrud@vestreviken.no

Talentechs kontaktperson overfor styret

Preben Ringerike
Talentech AS
preben.ringerike@talentech.com

Brukerforums vedtekter

Vedtatt på Webcruiter Brukerforum 07.05.2015

Kom i kontakt med styret

Send en e-post