Våre Talent Management løsninger

Våra verktyg för Talent management

Talentech Våra produkter Talent Management

Våra lösningar gör det möjligt för HR att effektivt stödja och utveckla sina anställda för långsiktig framgång.

Förenklad administration

Lättanvänt & med automatiseringar som förenklar din vardag.

Kontinuerlig feedback

Smart feedback-teknik gör det möjligt för chefer att agera på fakta istället för antaganden.

Effektiv talent management

Strömlinjeformat stöd för bästa praxis som hjälper dina anställda att nå sina mål.

Vad är ett talent management-system?

Ett talent management-system är ett HR-system som, med smarta integrerade processer, hjälper din verksamhet att administrera, attrahera, utveckla och behålla anställda. Ett talent management-system säkerställer också att dina medarbetare och deras färdigheter får blomma ut och användas på rätt plats och i rätt tid. Det hjälper dig också att hantera medarbetarens uppgifter så att du bygger en optimal och värdeskapande arbetsplats där verksamhetens mål uppfylls. 

Vad löser ett talent management-system?

Med ett system för talent management kan du säkerställa en god överblick över verksamhetens HR-data, dokument och kompetenser inom hela organisationen, specifika avdelningar eller för den enskilda medarbetaren. Med ett bra system kan du effektivisera verksamhetens processer för medarbetarintervjuer, kompetensutveckling, förnyelse och administration av certifikat och kurser m.m. 

Behöver du hjälp? 

Prata med en av våra talent management-experter idag!