Talentech Løsninger Talent Management System
7 mill+

årlige søknader

330.000+

årlige rekrutteringer

600.000+

brukere

Et enkelt Talent Management Systemet

Talentech HR er det naturlige valget for enkel håndtering av masterdata og for å støtte grunnleggende personalutvikling som øker ansattes tilfredshet.  

Resultatet? Brukervennlige HR-prosesser som reduserer tidkrevende oppgaver for HR og ledere, samtidig som det styrker ansattes engasjement og utvikling. 

En løsning for å håndtere: 


Masterdata

 


Utviklingssamtaler

Sertifikater

Fravær & Tid

Undersøkelser & Engasjement

Varsling

Se en interaktiv demo 

Ta en guidet tur i vårt HR-system og lær hvordan du kan bygge og dra nytte av brukervennlige HR-prosesser for å håndtere masterdata og muliggjøre grunnleggende medarbeiderutvikling.

Hovedfordeler

Det er flere fordeler med å velge vårt brukervennlige HR-system for å sikre og håndtere data og prosesser samt utvikle og tilfredsstille dine ansatte. Her er de fordelene våre kunder verdsetter mest.

Få sinnsro med regelverksoverholdende databeskyttelse

Å vite at dine data og dokumenter lagres og håndteres sikkert i samsvar med GDPR og andre reguleringer som EU's varslingsdirektiv og loven om tidsregistrering gir deg sinnsro.

Å sikre regelverksoverholdende databeskyttelse kan også hjelpe deg med å øke tilliten, integriteten og effektiviteten i din virksomhet.

Spar tid og kostnader med automatisering og selvservice

Med Talentechs Talent Management system kan du spare tid og penger ved å redusere manuelle og repetitive administrative oppgaver og i stedet utnytte automatisering for å gjøre dine HR-prosesser mer effektive. Du sparer tid ved å tilby selvbetjeningsflyter for oppdatering av ansattdata samt registrering av tid, fravær og ferie. Mindre tidkrevende administrasjon betyr mer tid for dine ansatte.

Enkelhet over kompleksitet

HR-administrasjon kan være komplisert, og mange HR-profesjonelle strever med å balansere kompleksitet og brukervennlighet i HR-systemer. Talentechs Talent Management system forenkler kjerneprosessene for HR i små og mellomstore bedrifter, noe som gjør dem enkle å bruke og hjelper deg å arbeide mer effektivt. 

Økt retention av nyansatte

Å investere i ansattes utvikling viser at du verdsetter dine ansatte og er engasjert i deres vekst. Talentechs Talent Management system kan hjelpe deg å gjøre nettopp dette. Dette motiverer ikke bare de ansatte til å prestere bedre, men hjelper deg også å øke ansattlojaliteten siden ansatte er mer tilbøyelige til å bli hos selskaper som viser at de er villige til å investere i deres tilfredsstillelse og utvikling.

Forbedret beslutningstaking

Med vårt Talent Managment system får du verdifulle data og innsikter om viktige KPIer som arbeidsstyrke, vakanser, alders- og kjønnsfordeling samt innsikter om ansattes utvikling og engasjement. Disse innsiktene gjør det mulig for deg og ditt ledelsesteam å ta mer informerte beslutninger om nødvendige HR-initiativer, rekrutterings- og kompetanseutviklingsbehov og mye mer.

Vår Talent Management system kan hjelpe deg med...

Sentralisere all din masterdata

Å ha all din ansattdata på ett sted hjelper deg å sikre at dataene er konsistente, oppdaterte, korrekte og enkle å finne og bruke på riktig måte.

Dette hjelper deg å minimere feil som kan oppstå fra å ha data spredt over mange forskjellige systemer og avdelinger, og det muliggjør også bedre beslutningstaking og effektivitet i dine HR-prosesser. 

Håndtere data og dokumenter på en regelverksoverholdende og sikker måte

Med Talentechs HR-system kan du lagre og håndtere all din masterdata sikkert og i samsvar med GDPR og andre regelverkskrav.

Du vil ha sikkerhetstiltak som tilgangskontroll, kryptering og automatisk og tidsmessig tilpasset dataradering for å beskytte mot datainnbrudd og potensielle bøter for manglende overholdelse. 

Overvåke og visualisere din organisasjon

Få enkelt en visuell oversikt over din organisasjon basert på flere dimensjoner. Du kan håndtere og overvåke hvilken avdeling, juridisk enhet og sted hver ansatt tilhører. 

Muliggjør for ansatte å oppdatere sine egne personopplysninger

Med ansattinnlogginger og selvbetjening kan du la ansatte oppdatere og få tilgang til sine egne personopplysninger. Dine ansatte kan registrere fravær og arbeidstimer samt søke om ferie i bare noen få steg.

Totalt sett sparer dette deg tid og hjelper deg å skape transparens, øke tilliten og forbedre ansattes opplevelse. 

Digitalisere og automatisere repetitive HR-oppgaver

Med vårt HR-system kan vi hjelpe deg å strømlinjeforme og minimere mengden manuelle og repetitive HR-oppgaver relatert til:

 • Dataregistrering, justeringer og oppdateringer av ansattdata
 • Administrasjon av ansattes fraværs- og feriesøknader
 • Administrasjon av ansattes arbeidstimer
 • Administrasjon av sertifikater
 • Rapporteringsflyter
 • Administrasjon av utviklingssamtaler, spørreundersøkelser og mer
Håndtere sertifikater på en strømlinjeformet og regelverksoverholdende måte

Overvåke og håndtere enkelt ansattes sertifikater. Du vil:

 • Få en god oversikt over alle sertifikater
 • Få påminnelser når sertifikater er i ferd med å utløpe
 • Kunne strømlinjeforme administrasjonen av sertifikatfornyelser
Spore, overvåke og rapportere om viktige KPIer

Overvåke raskt viktige KPIer som arbeidsstyrke, vakanser, personalomsetningshastighet, alders- og kjønnsfordeling i et intuitivt dashbord.
Håndtere og overvåke personer og stillinger

Visualisere din stillingshierarki, ansattstatus og ansettelsesdata og holde enkelt oversikt over vakanser og personer på vei inn og ut av din organisasjon for å holde deg à jour med rekruttering og smidige overganger.
Strømlinjeforme registrering og administrasjon av fravær og tid

Med vår fraværs- og tidsmodul kan du enkelt overvåke, håndtere og rapportere om fravær og tid. Ansatte kan enkelt registrere sitt fravær og arbeidstimer i systemet og også søke om ferie i bare noen få steg.

Ledere kan raskt overvåke og håndtere nåværende, tidligere og kommende fravær og tilbys en strømlinjeformet og regelverksoverholdende måte å håndtere og rapportere om ansattes arbeidstimer.

Drifte og digitalisere en smidig prosess for utviklingssamtaler

Håndtere en helt digital prosess for utviklingssamtaler der:

 • HR kan planlegge, overvåke og definere frekvens, steg og maler for utviklingssamtaler.
 • Ledere har en plass å håndtere og holde oversikt over sitt teams utviklingssamtaler.
 • Ansatte kan spore sine egne fremskritt, svare på spørsmål, forberede seg, finne avtaler og mer.
Fremme en kultur av kontinuerlig tilbakemelding og engasjement

Med vårt Talent Management system får du verktøy for å involvere og engasjere dine ansatte gjennom kontinuerlige pulsundersøkelser som lar dine ansatte snakke fritt anonymt. Du kan også opprette og sende ut tilpassede spørreundersøkelser og spørreskjemaer. Dette gir deg innsiktene du trenger for å videreutvikle dine ansatte, handle i tide på utfordringer og skape engasjement og tilfredsstillelse blant dine ansatte.
Sikker og regelverksoverholdende prosess for varsling

Sett opp en anonym, digital og sikker kanal for ansatte å rapportere om uregelmessigheter innen din bedrift. HR kan enkelt gi anonym tilbakemelding til ansatte som rapporterer om uregelmessigheter, og innkommende rapporter håndteres i samsvar med EU-dire

Nøkkelfunksjoner 

Medarbeider engasjement

Bygg en proaktiv arbeidsplass med tilbakemelding om hvordan dine ansatte opplever sin arbeidssituasjon

 • Utnytt kontinuerlige pulsundersøkelser for å kunne handle proaktivt og i tide
 • Handle på fakta om dine ansattes oppfatninger om arbeidsplassen
 • Mål ditt ansattengasjement med verdifull eNPS

Utviklingssamtale

Legg til rette for og håndtere en helt digital prosess for utviklingssamtaler

 • Planlegg, overvåk og definer frekvens, steg og maler
 • La ledere holde oversikt over sitt teams utviklingssamtaler
 • Legg til rette for en helt digital prosess ved å la alle arbeide i systemet

Fravær & Tid

Overvåk, håndtere og rapportere enkelt om fravær og tid.

 • Registrere og håndtere fraværs- og feriesøknader med letthet
 • Få en god oversikt over nåværende, tidligere og kommende fravær
 • Registrere, håndtere og rapportere enkelt om ansattes arbeidstimer

Bli inspirert av dine kolleger

Utforsk hvordan andre selskaper som ditt bruker våre løsninger for å overvinne sine unike utfordringer og øke HRs påvirkning og innflytelse gjennom effektiv HR-teknologi.

12 April, 2024

Lindt & Sprüngli

En helt ny rekrutteringsopplevelse fra tiltrekning til onboarding

Les
15 March, 2024

Coop Øst

Digital Referansesjekk effektiviserer rekrutteringsprosess for Coop Øst

Les
8 March, 2024

Anda-Olsen

Anda-Olsen skapte rekrutteringssuksess med Sosiale Medier

Les
11 December, 2023

IMDi

Optimaliser rekrutteringsprosessen med videointervju

Les
2 November, 2023

Mantena

Effektiv rekruttering med digital referansesjekk

Les
14 July, 2023

DSB

Målrettet strategi med fokus på kandidatopplevelsen

Les
REMA 1000 - Høyere kvalitet på ansettelsene og store tidsbesparelser
9 December, 2020

REMA 1000

Høyere kvalitet på ansettelsene og store tidsbesparelser

Les
Sweco – Veien mot ett samlet selskap
9 December, 2020

Sweco

Sweco – Veien mot ett samlet selskap

Les
Ahlsells digitale onboardingsløft
8 September, 2020

Ahlsells digitale onboardingsløft

Les mer om Ahlsells digitale utvikling med anskaffelsen av Talmundo onboardingssystem

Les
8 September, 2020

Mattilsynets økning i effektivitet og flyt

Les mer om hva Mattilsynet har gjort for at flyten skal være så sømløs som mulig for kandidater og enhetsledere.

Les

Previous

Next

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye koster løsningene deres?

Våre priser skreddersys etter bedriftens størrelse og kompleksiteten i løsningen dere trenger. Les mer under "Priser".

Tilbyr dere support på telefon?

Absolutt, du kan velge lokal support mandag til fredag fra 08:00 til 17:00. Les mer under pakker "Abonnementer". Gjennom vårt supportsenter kan du også logge support-saker, finne nyttige guider og veiledninger, og mye mer - tilgjengelig 24/7.
 

Hvor finner jeg teknisk dokumentasjon?

I vår utviklerportal finner du omfattende dokumentasjon om hvordan våre API-er kan brukes for å utvide funksjonaliteten, få tilgang til dataene dine og skape skreddersydde opplevelser.

Hvilke systemer kan integreres med Talentech?

Du kan skape integrasjoner med hvilket som helst system, ettersom vi tilbyr både plug & play-integrasjoner og integrasjoner via vårt åpne API. Integrering gjort enkelt.

Les mer.

Hvor raskt kan systemene implementeres?

Alle våre kunder har ulike behov og ressurser. Vi tar alltid hensyn til dette i implementeringsfasen, med en svært fleksibel tidslinje som passer deg.

Er løsningene deres trygge og GDPR- kompatible?

Ja, Talentech overholder all relevant lovgivning knyttet til personvern og GDPR. Vi samler inn, lagrer, behandler og sletter opplysninger i tråd med GDPR i alle våre løsninger.
 

Mer om Talent Management systemet

Hva brukes et Talent Management system til?

Et Talent Management system eller HR-system brukes til å effektivisere prosesser rundt håndtering, utvikling og opprettholdelse av ansatte for å maksimere den verdien de tilfører ditt selskap. En viktig del av et Talent management system er den administrative siden av å håndtere ansatte. Dette innebærer å håndtere og administrere ansattdata, dokumenter og informasjon for å sikre en solid oversikt over arbeidsstyrken og dens behov. Et HR-system har også som mål å effektivisere en prosess for å engasjere og motivere ansatte til å prestere godt og nå personlige mål. I tillegg hjelper det med å håndtere og utvikle en kollektiv arbeidsstyrke som bidrar til å nå og opprettholde selskapets overordnede forretningsmål. 

Hvorfor er et Talent Management system viktig for selskaper å ha?

Selskapets viktigste ressurser er dets ansatte. De arbeider mot å nå selskapets kjerne mål og er avgjørende for dets suksess, så å fremme en kultur av talentfulle og tilfredse ansatte er viktig. La oss ta en nærmere titt på hvorfor et HR-system er av stor betydning. Et Talent Management System er viktig fordi det kan hjelpe ditt selskap med:

Å sikre korrekt håndtering av ansattdata og dokumenter
Med GDPR og andre EU-direktiver i full kraft har det aldri vært viktigere å sikre at ditt selskap håndterer ansattdata, dokumenter og prosesser på en korrekt og sikker måte som oppfyller gjeldende lover og regler. Dette krever en strukturert måte å samle inn og håndtere data på, samt riktige prosesser på plass for dataradering og bruker tilgang.

Å få verdifulle innsikter gjennom hele selskapet
Å vite hva som skjer i ditt selskap, hvordan endringer utvikler seg over tid, og hvordan individuelle ansatte og avdelinger presterer er svært viktig for organisatorisk mobilitet oppover. For å kunne gjøre dette, er det viktig å enkelt kunne overvåke HR KPIer og samle, spore og håndtere nøkkeldata om ansatte, avdelinger og selskapets overordnede utvikling.

Å nå kjerneforretningsmål
Å ha et HR-system på plass kan hjelpe deg å rette og tilpasse utviklingen av ansatte, avdelinger og selskapet som helhet med dine forretningsmål. En viktig del av dette er å etablere strukturerte prosesser for å samle inn og utnytte data for å bedre utstyre HR til å håndtere talenter og styre selskapet i riktig retning.

Å tiltrekke og beholde talenter
Et HR-system hjelper deg å håndtere kjerneansattdata samt data om ansattes prestasjoner og utvikling. Å jobbe profesjonelt med ansattutvikling gjør at du kan utnytte talenter optimalt gjennom hele selskapet. Dette sikrer også et selskapsovergripende fokus på ansattutvikling, noe som er viktig for både å tiltrekke og beholde talentfulle ansatte.

Å engasjere og motivere ansatte
De fleste selskaper er fullt klar over at å nå forretningsmål krever engasjerte, motiverte og tilfredse ansatte som er ivrige etter å prestere og levere. Å ha et HR-system gjør det mulig for deg å bedre overvåke utviklingsmuligheter og interne åpninger, noe som er viktig for å holde de ansatte mer engasjerte og motiverte.

Vil du vite mer?

Opplev Talentech med en skreddersydd demo av vår Talent Management system.