Talent Manager

Medarbetarfeedback - för organisationens bästa

Talentech Våra produkter Talent Management System Medarbetarfeedback Varför Medarbetarfeedback?

Medarbetarfeedback för medarbetare, HR och chefer

Med medarbetarfeedback får alla i organisationen möjlighet att påverka arbetsmiljön. Medarbetare kan ärligt svara på forskningsbaserade frågor som ledningen kan agera på. Här nedan kan du läsa mer om vad medarbetarfeedback gör för medarbetare, HR och chefer.  

Medarbetarfeedback för medarbetare

Din åsikt är viktig, och med vårt verktyg för medarbetarfeedback kan du göra din röst hörd! Hur du upplever din arbetssituation är det som ligger till grund för beslut om vad som behöver förbättras i din organisation.

Säg vad du tycker, varje vecka!

Vårt verktyg för medarbetarfeedback låter dig som medarbetare säga vad du tycker om din arbetssituation, varje vecka, helt anonymt. På så sätt hjälper du din chef att skapa en bättre arbetsplats för dig och dina kollegor.

Varje vecka skickar verktyget ut en intelligent puls med tio frågor. Du kan svara på frågorna online eller i appen och det tar inte mer än några minuter. Välinvesterade minuter med tanke på att din åsikt kan vara grunden för förändring i din organisation!

 

Nya insikter, varje vecka!

När du svarat på veckans frågor får du direkt tillgång till din data i appen. Du får även skräddarsydda insikter från våra beteendeexperter som hjälper dig att tolka och förstå din data. Din chef får på gruppnivå en sammanställning över dina och övriga teammedlemmars svar och kan ta tag i eventuella problem omedelbart – allt i syfte att förbättra arbetssituationen för dig och dina kollegor.

 

Medarbetarfeedback för chefer

Få insikter om ditt team! Vår verktyg för medarbetarfeedback ger dig som chef unik kunskap om hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation vilket kan ersätta antaganden och bidra till bättre beslut med högre precision.

Agera på fakta, varje vecka!

Som chef ansvarar du för dina medarbetares välmående och prestation. Varje vecka skickar verktyget ut tio frågor till dina medarbetare inom området psykosocial arbetsmiljö. Det ger dig unik kunskap om hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation kopplat till exempelvis arbetsbelastning, engagemang och krav i arbetet. Med hjälp av vårt verktyg för medarbetarfeedback kan du arbeta proaktivt och förhindra att små problem blir större

 

Spara tid, varje vecka!

Du känner säkert igen dig i att tid är en bristvara, men vad kan vara viktigare än att förstå ditt teams utmaningar? Som tur är behöver det inte ta mer än tio minuter i veckan, tack vare Weeklis smidiga och enkla dashboard. I dashboarden har du tillgång till din grupps data genom smarta grafer. Där får du även skräddarsydda insikter som hjälper dig att tolka och förstå datan och stöttar dig i ditt ledarskap.

 

Medarbetarfeedback för HR

Genom att mäta psykosocial arbetsmiljö på ett strukturerat sätt underlättas kommunikationen kring miljö och klimat på arbetsplatsen. Driv förändring och stötta din organisation med hjälp av data!  

Håll koll på arbetsmiljön, varje vecka!

Med vårt verktyg för medarbetarfeedback kan du som HR enkelt hålla koll på att ni lever upp till era skyldigheter kring organisatorisk och social arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Det bidrar till ett proaktivt arbetsmiljöarbete som kan förebygga problem relaterade till den psykosociala arbetsmiljön, som exempelvis ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling.

 

Insikter om organisationen, varje vecka!

Som HR-ansvarig kan du följa hela din organisation i vårt verktyg för medarbetarfeedback på både organisations- och gruppnivå. Du kan även följa vilka insikter som skickats ut till respektive chef. På så sätt får du större förståelse för vilka utmaningar din organisation står inför och kan stötta cheferna genom att föreslå lämpliga åtgärder.

 

Medarbetarfeedback för företagsledare

Med vårt verktyg för medarbetarfeedback får du överskådlig data som hjälper dig att mäta trender i organisationen inom exempelvis ledarskapskvalitet och företagskultur. Basera dina beslut på fakta!

Få översikt, varje vecka!

Som VD är du ansvarig för att din organisation mår bra. Kontinuerliga rapporter och insikter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön underlättar arbetet med att skapa en bättre arbetsplats för alla. Vårt verktyg fär medarbetarfeedback hjälper dig inte bara med att vända negativa trender utan lyfter även fram framgångsfaktorer i organisationen som exempelvis ledarskapskvalitet och företagskultur.

Varje vecka får du en summering av din organisations svar, uppdelat i lättförståeliga grafer, samt skräddarsydda insikter från våra beteendeexperter som hjälper dig att tolka och förstå datan. Du kan lätt navigera på olika nivåer i organisationen för att kunna följa upp med chefer och ledning.

 

Följ nyckeltal, varje vecka!

Vårt verktyg för medarbetarfeedback omvandlar mjuka värden till nyckeltal så att du lätt kan följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att få en översikt över hur din organisation mår, och basera beslut på data så kan sjukfrånvaro och uppsägningar i organisationen minska vilket i sin tur kan inverka positivt på organisationens lönsamhet.

 

Vetenskapligt baserat

Vårt verktyg för medarbetarfeedback är ett vetenskapligt underbyggt verktyg där frågorna baseras på COPSOQ, Copenhagen Psychosocial Questionnaire.

Dashboard för chefer

Ledare har tillgång till ett dashboard med god överblick över data från olika perspektiv och segmenteringar.

Algoritmstyrd pulsundersökning

Vårt verktyg för medarbetarfeedback använder algoritmer för att ge dina medarbetare en unik uppsättning frågor varje vecka.

Dashboard för medarbetare

Medarbetare kan se sin data i appen i form av dimensioner, skalor och HPI:er.

Vill du veta mer om vårt medarbetarfeedback? Kontakta oss idag!

Boka demo