Talentech Våra produkter Talent Management System
7 milj+

ansökningar årligen

330.000+

rekryteringar årligen

600.000+

användare

Det lättanvända Talent Management Systemet

Talentech HR är det självklara valet för att enkelt kunna hantera masterdata och aktivera processer för personalutveckling som driver medarbetartillfredsställelse. 

Resultatet? Enkelt hanterbara HR-processer som minskar tidskrävande repetitiva uppgifter för HR och chefer samtidigt som de främjar anställdas tillfredsställelse genom engagemang och utveckling.

En lösning för att hantera:


Masterdata

 


Utvecklingssamtal

    Certifikat

Frånvaro & Tid

Undersökningar & Engagemang

Visselblåsning

Se en interaktiv demo

Ta en guidad tur i vårt Talent Management system och lär dig hur du kan bygga och dra nytta av lättanvända HR-processer för att hantera masterdata och möjliggöra utveckling för dina medarbetare.

Nyckelfördelar 

Det finns flera fördelar med att välja vårt lättanvända Talent Management system för att säkra och hantera data och processer samt utveckla och tillfredsställa dina anställda. Här är de fördelar som våra kunder värderar högst.

Få sinnesro med regelefterlevande datahantering

Att veta att dina data och dokument lagras och hanteras säkert och i enlighet med GDPR och andra regler som den europeiska visselblåsardirektivet och lagen om tidsregistrering ger dig sinnesro.

Att säkerställa regelefterlevande databehantering kan också hjälpa dig att öka förtroendet, integriteten och effektiviteten i ditt företag.

 

Spara tid och pengar med automatisering och självservice 

Med Talentechs Talent Management system kan du spara tid och pengar genom att minska manuell och repetitiv administration och istället utnyttja automatisering för att göra dina HR-processer mer effektiva. Du sparar tid genom att tillhandahålla självserviceflöden för uppdatering av anställdas data samt registrering av tid, frånvaro och semester.

Mindre tidskrävande administration innebär mer tid för dina anställda.

Förenkla istället för att komplicera

HR-administration och de underliggande processerna kan vara komplexa. För många HR-proffs kan det vara en utmaning att hitta rätt balans mellan komplexitet och enkelhet inom ett HR-system för att säkerställa att det skapar det avsedda värdet och inte mer tidskrävande arbete.

Med Talentechs Talent Management system har vi tagit bort onödig komplexitet från ditt Talent Management system och fokuserat på kärnprocesserna för HR-funktioner och avdelningar i små och medelstora företag - och gjort dem enkla och raka. Detta hjälper dig att arbeta mer effektivt.

Förbättra bibehållandet av medarbetare

Att investera i dina medarbetares utveckling visar att du värderar dina anställda och är engagerad i deras utveckling. Talentechs Talent Management system kan hjälpa dig att göra just det.

Detta motiverar och uppmuntrar inte bara anställda att prestera bättre, det hjälper dig också att öka anställdas lojalitet eftersom anställda är mer benägna att stanna kvar i företag som visar att de är villiga att investera i deras välbefinnande och utveckling.

Förbättrat beslutsfattande

Med vårt Talent Management system får du värdefulla data och insikter om viktiga nyckeltal som antal anställda, lediga tjänster, ålders- och könsfördelning samt insikter om anställdas utveckling och engagemang.

Dessa insikter möjliggör för dig och ditt ledningsteam att fatta mer informerade beslut relaterade till nödvändiga HR-initiativ, rekryterings- och kompetensutvecklingsbehov och mycket mer.

Vad våra kunder säger

Det som avgjorde att Talentech blev aktuellt var den tydliga möjligheten att kunna ha flera olika HR-system som integrerades till ett. Det förenklar för våra chefer och skapar effektiva processer”

Karolin Sjösten
Director Human Resources, A3P Biomedical

Föregående

Nästa

Vår Talent Management system kan hjälpa dig att...

Centralisera all din masterdata

Att ha all din anställdas masterdata på ett ställe hjälper dig att säkerställa att dina data är konsekvent, uppdaterad, korrekt och lätt att hitta och använda korrekt.

Detta hjälper dig att minimera fel som uppstår genom att ha data utspridd över många olika system och avdelningar, och det möjliggör också bättre beslutsfattande och effektivitet i hela dina HR-processer.

Hantera data och dokument på ett regelefterlevande och säkert sätt

Med Talentechs Talent Management kan du lagra och hantera all din masterdata säkert och i enlighet med GDPR och andra regulatoriska krav.

Du kommer att ha säkerhetsåtgärder som åtkomstkontroll, kryptering och automatisk och tidsmässig dataradering på plats för att skydda mot dataintrång och potentiella påföljder för bristande regelefterlevnad.

Monitorera och visualisera din organisation

Få enkelt en visuell översikt över din organisation baserat på flera dimensioner. Du kan hantera och övervaka vilken avdelning, juridisk enhet och plats varje anställd tillhör.

Möjliggör för anställda att uppdatera sin egen personliga data

Med medarbetarinloggning och självservice kommer du kunna låta anställda uppdatera och få tillgång till sin egen personliga data. Dina anställda kan registrera frånvaro och arbetstid samt begära semester på bara ett fåtal steg.

Sammantaget sparar detta dig tid och hjälper dig att skapa transparens, öka förtroendet och förbättra medarbetarupplevelsen.

Digitalisera och automatisera repetitiva HR-uppgifter

Med vårt Talent Management system kan vi hjälpa dig att effektivisera och minimera mängden manuella och repetitiva HR-uppgifter relaterade till:

 • Datainmatning, justeringar och uppdateringar av anställdas data
 • Administration av anställdas frånvaro och semesterförfrågningar
 • Administration av anställdas arbetstider
 • Administration av certifikat
 • Rapportflöden
 • Administration av utvecklingssamtal, undersökningar och mer
Hantera certifikat på ett effektivt och regelefterlevande sätt

Få en bra översikt över alla anställdas certifikat. Du kommer att:

 • Få påminnelser när certifikat är på väg att löpa ut
 • Möjlighet att effektivisera administrationen kring certifikatförnyelser
Spåra, övervaka och rapportera viktiga nyckeltal

Få en snabb överblick över viktiga nyckeltal som antal anställda, lediga tjänster, personalomsättningsgrad, ålders- och könsfördelning i en intuitiv dashboard.

Hantera och monitorera personer och positioner

Visualisera din organisationshierarki, anställningsstatus och anställningsdata och håll enkelt koll på lediga tjänster och människor på väg in och ut ur din organisation för att hålla dig uppdaterad om rekrytering och utmärkta övergångar.

Effektivisera registrering och administration av frånvaro och tid

Med vår modul för frånvaro och tid kan du enkelt övervaka, hantera och rapportera frånvaro och tid.

Anställda kan enkelt registrera sin frånvaro och arbetstid i systemet och också begära semester på bara några enstaka steg.

Chefer kan snabbt överblicka och hantera nuvarande, tidigare och kommande frånvaro och erbjuds ett effektivt och regelefterlevande sätt att hantera och rapportera anställdas arbetstider.

Genomför och digitalisera en smidig process för utvecklingssamtal

Hantera en helt digital process för utvecklingssamtal där:

 • HR kan planera, övervaka och definiera frekvens, steg och mallar för utvecklingssamtal
 • Chefer har en plats för att hantera och hålla koll på sina teams utvecklingssamtal
 • Anställda kan följa sina egna framsteg, besvara frågor, förbereda sig, hitta avtal med mera
Främja en kultur av kontinuerlig feedback och engagemang

Med vårt Talent Management system får du verktygen för att involvera och engagera dina anställda genom kontinuerliga pulsmätningar som låter dina anställda uttrycka sina åsikter anonymt. Du kan också skapa och skicka ut anpassade undersökningar och frågeformulär.

Detta ger dig de insikter du behöver för att vidareutveckla dina anställda, agera i tid på utmaningar och skapa engagemang och tillfredsställelse bland dina anställda.

Säkerställa en säker och regelefterlevande process för visselblåsning

Skapa en anonym, digital och säker kanal för anställda att rapportera om missförhållanden inom ditt företag. HR kan enkelt ge anonym feedback till anställda som rapporterar om oegentligheter och inkommande rapporter hanteras i enlighet med EU:s direktiv om visselblåsarskydd.

Funktionshöjdpunkter

Medarbetarengagemang 

Skapa en proaktiv arbetsplats med feedback om hur dina anställda uppfattar sin arbetssituation

 • Använd kontinuerliga pulsmätningar för att kunna agera proaktivt och i rätt tid
 • Agera på fakta om dina anställdas uppfattningar om arbetsplatsen
 • Mät ditt medarbetarengagemang med värdefull eNPS

Utvecklingssamtal 

Underlätta och hantera en helt digital process för utvecklingssamtal 

 • Planera, överblicka och definiera frekvens, steg och mallar
 • Låt chefer hålla koll på sitt teams utvecklingssamtal
 • Underlätta en helt digital process genom att låta alla arbeta i systemet

Frånvaro & Tid

Enkel överblick, hantering och rapportering av frånvaro och tid 

 • Registrera och hantera frånvaro och semesterförfrågningar med lätthet
 • Ha en bra översikt över aktuell, tidigare och kommande frånvaro
 • Registrera, hantera och rapportera anställdas arbetstider enkelt

Funktioner i Talent Management systemet

Masterdata

 • Medarbetarprofil
  • Medarbetardata
  • Anställningsavtal och andra dokument
  • Positionshistorik
  • Anpassningsbara fält
 • Dashboard och analys
  • Personer och positioner
  • Anställningsstatus
  • Överblicka avhoppare, nyrekryteringar, vakanser 
  • Organisatoriska dimensioner
  • Personalomsättningsgrad
  • Och mycket mer..
 • Lägg till anställd
  • Manuell, import, från ATS
 • Sökfunktionalitet
 • Delade dokument 
 • Medarbetarlogin - självbetjäning
 • Användarvänligt gränssnitt
  • Drag and drop
  • Överblicka förändringar i realtid

Frånvaro & Tid

 • Anställd
  • Registrera frånvaro
  • Begära semester
  • Registrera arbetstider dagligen
 • Chef
  • Överblicka frånvaro
  • Godkänna och överblicka semesterförfrågningar och status
  • Godkänna och hantera teamets arbetstider
  • Chatfunktionalitet
 • HR
  • Anpassa kalender med nationella helgdagar och andra lediga dagar
  • Dataexport och API-åtkomst
  • Godkänn alla arbetstider
  • Rapportera arbetstider på företagsnivå

Certifikat

 • Certifikatadministration
  • Överblick över certifikat
  • Påminnelser om utgångna certifikat
  • Förnyelseadministration

Visselblåsarrapportering

 • Visselblåsarkanal
 • Anonym rapportering
 • Krypterad, anonym chat
  • App
  • Web
 • Chatinitieringar
  • Manuellt av anställda 
  • Automatiskt baserat på rapportering
 • Adminverktyg
  • Användarrättigheter
  • Hantering av åtkomstnivå
  • Chatadministration
   • Svar
   • Arkivering

Medarbetarutveckling

 • Utvecklingssamtal
  • E-postinbjudningar till utvecklingssamtal
  • Anpassningsbara enkäter
  • Utvecklingsplaner
  • Mål med deadlines
  • Planera utvecklingssamtal i förväg
  • Överblicka status för alla utvecklingssamtal
  • Definiera frekvens, cykelsteg och mallar
  • Teamöversikt för chefer
  • Helt digital process

Medarbetarnöjdhet

 • Pulsmätningar
  • Statiska intervallsfrågor om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Vetenskapligt baserade (COPSOQ)
   • HPIs
    •  Ledarskap
    •  Kultur
    • Engagemang
   • Dimensioner
    • Organisation
    • Individuell
    • Uppdrag
    • Trakasserier
 • Anpassningsbara undersökningar
  • Definier och lägg till egna frågor och svarstyper
 • Medarbetarlojalitet
  • eNPS
  • Enkel administration för administratörer och HR
  • Statistik

Säkerhet och Efterlevnad

 • GDPR
 • Tillgänglighet (WCAG)
 • Single Sign On & Tvåfaktorsautentisering
 • Elektroniskt ID (MitID, BankID)
 • SSL, Data och E-postkryptering
 • Säkerhetsrevisioner

APIer & Integrationer

 • Marknadsplats med plug-and-play-integrationer
 • Utvecklarvänliga APIer
 • Anpassade integrationer
 • Webhooks

Support & Service

 • Lokal support mellan 8-17
 • Implementation
 • Konsulttjänster
 • SLA
 • Kostnadsfria webinar, utbildande bloggar, guides och mycket mer

Låt dig inspireras av dina kollegor 

Få koll på hur andra verksamheter likt din använder sig av våra lösningar för att övervinna sina unika utmaningar och öka HR:s påverkan och inflytande genom effektiv HR-teknologi.

 

 

Föregående

Nästa

Vanliga frågor

Vad är priset för era lösningar?

Våra priser är anpassade till storleken på din verksamhet och komplexiteten i den lösning du behöver. Kontakta oss idag för att snabbt få en prisuppskattning.
 

Erbjuder ni telefonsupport?

Ja, du kan välja lokal support måndag-fredag ​​8-17. Se mer under Paket. Via vårt supportsystem kan du också skicka in tickets, hitta användbara guider, tutorials och mycket mer dygnet runt.
 

Var kan jag hitta teknisk dokumentation

Utvecklarportalen har omfattande kunskap om hur man använder våra API:er för att utöka funktionaliteten, komma åt dina data och bygga skräddarsydda upplevelser.
 

Vilka system integrerar Talentech med?

Du kan integrera med vilket system du behöver eftersom vi erbjuder både plug & play-integrationer och integrationer via vårt öppna API. Enkla integrationer.

Läs mer.

Hur snabbt kan system implementeras?

Alla kunder har olika behov och tillgängliga resurser. Vi tar alltid hänsyn till detta i implementeringsfasen med mycket flexibla tidslinjer som fungerar för dig.
 

Är era lösningar säkra och GDPR kompatibla?

Ja, Talentech följer alla relevanta datasäkerhets- och GDPR-bestämmelser. Genom alla lösningar kan du samla in, lagra, bearbeta och radera data i enlighet med GDPR.
 

Mer om Talent Management system

Vad används ett Talent Management system till?

Ett Talent Management system används för att effektivisera processer kring hantering, utveckling och bibehållande av anställda för att maximera det värde de bidrar med till ditt företag.

En avgörande del av ett Talent Management system är den administrativa sidan av att hantera anställda. Detta innebär att hantera och administrera anställdas data, dokument och information för att säkerställa en solid översikt över arbetsstyrkan och dess behov.

Ett Talent Management system har också syftet att effektivisera en process för att engagera och motivera anställda att prestera väl och tillfredsställa personliga mål. Vidare hjälper det till att hantera och utveckla en samlad arbetsstyrka som bidrar till att nå och upprätthålla ditt företags övergripande affärsmål.

Några viktiga delar av ett Talent Management system är:

 • Hantering av medarbetardata

  • GDPR kompatibel datahantering
  • Master data administration
  • Översikt och insikt över anställda
  • Insikt i organisatorisk utveckling
  • Registrering och rapportering av frånvaro & tid
  • Certifikatshantering
  • Regulatorisk efterlevnad t.ex. visselblåsning
 • Medarbetarutveckling 

  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingsplaner
  • Pulsmätningar som främjar medarbetarnöjdhet
  • Medarbetarfeedback och involvering
Varför är ett Talent Management system viktigt för företag att ha?

Företagets viktigaste tillgångar är dess medarbetare. Det är de som arbetar för att nå företagets mål och är avgörande för dess framgång, så att underlätta en kultur av talangfulla och nöjda anställda är avgörande. Låt oss titta närmare på varför ett HR-system är av stor betydelse.


Ett HR-system är viktigt eftersom det kan hjälpa ditt företag med:

 • Säkerställande av korrekt hantering av medarbetardata och dokument

  Med GDPR och andra EU-direktiv i full styrka har det aldrig varit viktigare att säkerställa att ditt företag hanterar medarbetardata, dokument och processer på ett korrekt och säkert sätt som följer gällande lagar och regler.

  Detta kräver ett strukturerat sätt att samla och hantera data på och att ha rätt processer på plats för att kunna radera data och användartillgång.

 • Få värdefulla insikter genom hela företaget 

  Att veta vad som händer i ditt företag, hur förändringar utvecklas över tiden och hur enskilda anställda och avdelningar presterar är mycket viktigt för organisationens framgång.

  För att kunna göra detta är det viktigt att kunna överblicka HR-nyckeltal på ett enkelt sätt och samla in, följa upp och hantera nyckeldata om anställda, avdelningar och företagets övergripande utveckling.
 • Nå verksamhetens affärsmål

  Att ha ett HR-system på plats kan hjälpa dig att styra och anpassa utvecklingen av anställda, avdelningar och hela företaget mot dina affärsmål.

  En viktig del av detta är att etablera strukturerade processer för att samla in och använda data för att bättre rusta HR att hantera talanger och styra företaget åt rätt håll. 

 • Attrahera och behålla talanger 

  Ett HR-system hjälper dig att hantera central medarbetardata samt data om anställdas prestation och utveckling.

  Att arbeta professionellt med medarbetarutveckling möjliggör optimal användning av talanger över hela företaget. Detta kommer också att säkerställa ett företagsövergripande fokus på medarbetarutveckling, vilket är viktigt för att både attrahera och behålla talangfulla medarbetare.
 • Engagera och motivera anställda 

  De flesta företag är fullt medvetna om att för att nå sina affärsmål krävs engagerade, motiverade och nöjda medarbetare som är ivriga att prestera och leverera.

  Genom att ha ett HR-system kan du bättre överblicka utvecklingsmöjligheter och interna möjligheter, vilket är viktigt för att hålla anställda mer engagerade och motiverade.

Vill du veta mer?

Upplev Talentech genom en skräddarsydd plattformsdemo.