Talent Manager

Weekli - til beste for organisasjonen

Weekli for medarbeidere, HR og ledere

Med Weekli får alle i organisasjonen mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet. Ansatte kan svare ærlig på forskningsbaserte spørsmål, som ledelsen kan handle på. Nedenfor kan du lese mer om hva Weekli gjør for ansatte, HR og ledere.

Weekli for medarbeidere

Din mening er viktig, og med Weekli kan du få din stemme hørt! Hvordan du opplever din arbeidssituasjon er det som danner grunnlaget for beslutninger om hva som må forbedres i din organisasjon.

Si hva du mener, hver uke!

Weekli lar deg som medarbeider si hva du synes om arbeidssituasjonen din, hver uke, helt anonymt. På denne måten hjelper du sjefen din med å skape en bedre arbeidsplass for deg og dine kollegaer.

Hver uke sender Weekli ut en intelligent puls med ti spørsmål. Du kan svare på spørsmålene i nettleser eller i Weekli-appen, og det tar ikke mer enn noen få minutter. Vel investerte minutter med tanke på at din mening kan gi grunnlaget for endring i din organisasjon!

Ny innsikt, hver uke!

Når du har svart på ukens spørsmål, får du direkte tilgang til dine data i Weekli-appen. Du får også skreddersydd innsikt fra våre atferdseksperter som hjelper deg med å tolke og forstå dataene dine. På gruppenivå får din leder en oppsummering av dine og andre teammedlemmers svar og kan ta tak i eventuelle problemer umiddelbart – alt med sikte på å bedre arbeidssituasjonen for deg og dine kollegaer.

Weekli for ledere

Få innsikt om teamet ditt! Weekli gir deg som leder unik kunnskap om hvordan dine medarbeidere opplever sin arbeidssituasjon, noe som kan erstatte antakelser og bidra til beslutninger med høyere presisjon.

Handle basert på fakta, hver uke!

Som leder har du ansvar for dine ansattes trivsel og prestasjoner. Weekli sender hver uke ut ti spørsmål til dine ansatte innen temaet psykososialt arbeidsmiljø. Det gir deg unik kunnskap om hvordan dine ansatte opplever sin arbeidssituasjon, for eksempel knyttet til arbeidsbelastning, engasjement og krav på jobben. Ved hjelp av Weekli kan du jobbe proaktivt og forhindre at små problemer blir større.

Spar tid, hver uke!

Du kjenner deg sikkert igjen i at tid er en mangelvare, men hva kan være viktigere enn å forstå teamets utfordringer? Heldigvis trenger det ikke ta mer enn ti minutter i uken, takket være Weeklis smidige og enkle dashboard. I dashboardet har du tilgang til gruppens data gjennom smarte grafer. Der får du også skreddersydd innsikt som hjelper deg å tolke og forstå dataene og støtter deg i ditt lederskap.

Weekli for HR

Ved å måle det psykososiale arbeidsmiljøet på en strukturert måte, legges det til rette for kommunikasjon om miljø og klima på arbeidsplassen. Gjennomfør forandringer og støtt din organisasjon ved hjelp av data!

Ha koll på arbeidsmiljøet, hver uke!

Med Weekli kan du i HR enkelt følge med på om du lever opp til dine forpliktelser rundt organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven. Det bidrar til proaktivt arbeid med arbeidsmiljøet, som kan forebygge problemer knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet, som usunn arbeidsbelastning, konflikter og diskriminering.

Innsikt om organisasjonen, hver uke!

Som HR-leder kan du følge hele din organisasjon i Weekli på både organisasjons- og gruppenivå. Du kan også følge med på hvilken innsikt som er sendt ut til hver enkelt leder. På denne måten vil du få en større forståelse for utfordringene din organisasjon står overfor og kan støtte lederne ved å foreslå hensiktsmessige tiltak.

Weekli for bedriftsledere

Med Weekli får du tydelige data som hjelper deg å måle trender i organisasjonen, for eksempel innenfor lederskapskvalitet og bedriftskultur. Baser avgjørelsene dine på fakta!

Løpende rapportering, hver uke!

Som administrerende direktør er du ansvarlig for at din organisasjon skal føles bra. Løpende rapporter og innsikt i det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet legger til rette for arbeidet med å skape en bedre arbeidsplass for alle. Weekli hjelper deg ikke bare med å snu negative trender, men fremhever også suksessfaktorer i organisasjonen som lederskapskvalitet og bedriftskultur.

Hver uke vil du motta et sammendrag av organisasjonens svar, delt inn i lettfattelige grafer, samt skreddersydd innsikt fra våre atferdseksperter for å hjelpe deg med å tolke og forstå dataene. Du kan enkelt navigere på ulike nivåer i organisasjonen for å kunne følge opp ledere og ledelsen.

Følg med på nøkkeltall, hver uke!

Weekli konverterer myke verdier til nøkkeltall slik at du enkelt kan følge opp det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet. Ved å få oversikt over hvordan din organisasjon har det, og basere beslutninger på data, kan sykefravær og oppsigelser i organisasjonen reduseres, noe som igjen kan ha en positiv effekt på organisasjonens lønnsomhet.

Basert på vitenskap

Weekli er et vitenskapelig underbygget verktøy der spørsmålene er basert på COPSOQ, Copenhagen Psychosocial Questionnaire.

Dashboard for ledere

Ledere har tilgang til et dashboard med god oversikt over data fra forskjellige perspektiver og segmenteringer.

Algoritmestyrt pulsundersøkelse

Weekli bruker algoritmer for å gi dine ansatte et unikt sett med spørsmål hver uke.

Dashboard for medarbeidere

Medarbeiderne kan se sine data i appen – i form av dimensjoner, skalaer og HPI-er.

Ønsker du å vite mer om Weekli? Kontakt oss i dag!

Bestill en demo