God rekrutteringsprosess fra A til Å

God rekrutteringsprosess fra A til Å

Talentech Kunskapsbank Rekrutteringsprosess

Feilansettelser er kostbart - som oftest svært kostbart! Med en helhetlig rekrutteringsprosess er det enklere å ansette rett person med en gang.

Visste du at en feilansettelse kan koste flere årslønner? Hvis du både klarer å effektivisere rekrutteringsprosessen og i tillegg ansette rett person, vil virksomheten spare mye på sikt.

En god rekrutteringsprosess starter med en grundig analyse av hva slags kompetanse og egenskaper du trenger. Deretter må du nå ut til de riktige kandidatene og til slutt, basert på runder med intervjuer og sjekk av kandidatenes referanser, ta det riktige valget.

Med en rekrutteringsløsning fra Talentech håndteres hele rekrutteringsprosessen fra A til Å.

Jobbanalyse

Jobbanalyse

For å sikre en mest mulig effektiv rekrutteringsprosess, bør du gjennomføre en jobbanalyse i forkant der du kartlegger både om det er behov for nye medarbeidere og hva slags kompetanse virksomheten trenger.

Les mer om jobbanalyse her.

Skrive stillingsannonse

En god stillingsannonse tiltrekker seg jobbsøkere med rett kompetanse og innstilling. De fleste ønsker å få mange søknader, men vel så viktig er at søknadene som kommer inn er relevante. Tydelige krav til kvalifikasjoner og en god beskrivelse av stillingen er helt essensielt.

Les mer om hvordan skrive stillingsannonser her.

Stillingsannonse
Utlysning av stilling

Utlysning av stilling i riktige kanaler

Du kan ha skrevet tidenes stillingsutlysning, men om de riktige kandidatene ikke ser den, står du på stedet hvil. Med Talentech har du tilgang til en rekke publiseringsplattformer som; Adway, Amedia, Facebook, Finn.no, Jobtip, LinkedIn med flere.

Les mer om utlysning av stilling her.

Kompetanseprofiler og utvelgelse

For noen stillingsutlysninger kan du oppleve å få flere hundre søknader. Har du ikke et godt system i ryggen for å håndtere og sortere søknadene, kan denne delen ta utrolig mye tid. Talentechs rekrutteringsløsninger hjelper deg å finne frem til spennende kandidater å ta med videre i prosessen.

Hvordan holde jobbintervju

Jobbintervju

Når du har valgt ut en rekke kandidater, er det tid for intervjurunder. Innkalling av kandidater til jobbintervju kan du gjøre rett i rekrutteringsløsningen. I tillegg kan du avtale tid, følge opp dialog og få full oversikt over hvor i intervjuprosessen de ulike kandidatene er.

Les mer om jobbintervju her.

Personlighetstest

Det er ikke alt du finner ut om en person selv om du møter vedkommende i intervjurunder. En personlighetstest kan avdekke personlighetstrekk og om personen passer inn i team eller miljøet på arbeidsplassen.

Les mer om personlighetstest her.

Personlighetstest ved jobbintervju
Evnetester og jobbtester ved ansettelser

Evnetest

En ting er hva som står oppført i CV-en at kandidaten kan. Noe annet er måten kandidaten tenker, løser utfordringer og kommer frem til svarene. Med en evnetest kan du kartlegge kandidatenes logiske, verbale og numeriske ferdigheter. Aon har en rekke ferdighetstester som kan integreres i Talentechs rekrutteringsløsninger.

Les mer om evnetest her.

Ferdighetstest

Å kartlegge kandidatenes ferdigheter, er avgjørende for å kunne ta den riktige avgjørelsen om hvem som kommer til å fylle stillingen på den beste måten. Assessio er et testverktøy som hjelper deg å kartlegge kandidatenes ferdigheter. Verktøyet kan integreres sømløst med rekrutteringssystem fra Talentech.

Les mer om ferdighetstest her.

Ferdighetstest ved rekruttering
Bakgrunnssjekk ved ansettelser

Bakgrunnssjekk

For å være sikker på at den du ansetter er den han eller hun utgir seg for å være, bør du gjennomføre en bakgrunnssjekk. Gjennom en rekrutteringsløsning fra Talentech kan du bestille en fullstendig bakgrunnssjekk for å kontrollere CV, utdannelse, identitet og om personen har vært innblandet i konflikter, vold eller andre lovstridige forhold. Bakgrunnssjekken utføres av vår samarbeidspartner Semac.

Les mer om bakgrunnssjekk her.

Referansesjekk

At den nye medarbeideren fungerer i virksomhetens miljø er ofte like viktig som faglig kompetanse. Referansesjekker kan avdekke hvordan kandidaten vil fungere i ditt miljø og du får vite mer om samarbeidsevner, sosiale egenskaper og personlighetstrekk.

Les mer om referansesjekk her.

Referansesjekk ved ansettelse og jobbintervju
CV-database - Sorter og samle relevante CV-er

Lag din egen CV-database

Ofte sitter ansvarlige for ansettelsesprosesser igjen med en følelse av at flere av kandidatene som ikke nådde til toppen kunne vært relevante for andre stillinger eller på et senere tidspunkt. Med en rekrutteringsløsning fra Talentech er det enkelt å ta vare på gode CV-er, slik at du kan effektivisere ansettelsesprosessene ytterligere ved senere ansettelsesbehov.

Ansettelser er en viktig investering som både kan være tid- og ressurskrevende, men med de riktige systemene og rutinene, vil ansettelsesprosessen kunne effektiviseres og kanskje viktigst av alt – resultere i at du ansetter de riktige personene.

Les mer om CV-database her.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.

Våre mest leste bloggartikler om rekrutteringsprosessen