Stillingsannonse

Stillingsannonse

Talentech Kunskapsbank Stillingsannonse

Du ser behovet for én eller flere nyansatte og vet hva slags kompetanse dere ønsker. Da gjenstår det bare å skrive en best mulig stillingsannonse, slik at de riktige kandidatene sender inn en søknad.

Hvordan skrive stillingsannonser?

En stillingsannonse har som alle andre annonser mål om å overbevise målgruppen til å gjøre noe, som å søke på en stilling. En stillingsannonse kan utformes på mange måter, men består som regel av noen faste deler:

  • Kort intro av bedriften og stillingens karakter
  • Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver
  • Ønskede kvalifikasjoner
  • Ønskede personlige egenskaper
  • Fordeler på arbeidsplassen (lunsj, trening i arbeidstiden, bonusordninger)
  • Kontaktperson ved spørsmål, søknadsfrist, arbeidssted og lønnstrinn

Les mer om hva du må huske i stillingsannonsen.

Hvordan skrive stillingsannonser?

Hent inspirasjon fra CV-databasen

Tittelen på stillingen og overskriften på stillingsutlysningen kan være helt avgjørende for om de riktige kandidatene bruker tid på å søke stillingen. Et godt tips for å tiltrekke seg kandidater med rett kompetanse, er å hente inspirasjon fra tidligere innsendte søknader til lignende stillinger.

Har du en CV-database, kan du enkelt hente frem gode CV-er og søknader og se hvilke ord og formuleringer de bruker for å beskrive sin kompetanse, ønsket stilling og rolle. Gjennom en rekrutteringsløsning fra Talentech får du tilgang til tidligere innsendte søknader.

Les mer om CV-database her.

Talentech mal for stillingsutlysning

Har du allerede en rekrutteringsløsning fra Talentech i din virksomhet, får du tilgang til en mal for stillingsutlysning som tar for seg alle delene av utlysningen. I tillegg får du tilgang til svært relevant statistikk som kan gi deg viktige innspill til hvilken kompetanse du trenger.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.