Rekryteringsprocessen från A till Ö

Talentech Kunskapsbanken Rekryteringsprocess

Felrekryteringar är kostsamma – ofta mycket kostsamma! Med en heltäckande anställningsprocess är det enklare att hitta rätt person från första början.

Visste du att en felrekrytering kan kosta företaget flera årslöner? Om du kan effektivisera anställningsprocessen och dessutom anställa rätt person kommer verksamheten på sikt att spara mycket pengar och resurser.

En bra anställningsprocess börjar med en ingående analys av vilka kompetenser och egenskaper du söker. Sedan måste du kunna nå ut till intressanta kandidater för att i slutändan, efter intervjuer och kontroll av kandidaternas referenser, välja rätt.

Talentechs rekryteringssystem hanterar hela anställningsprocessen från A till Ö.

Anställningsprocessens steg

Jobbanalyse

Jobbanalys

För att anställningsprocessen ska bli så effektiv som möjligt bör du på förhand göra en jobbanalys där du tar reda på om det finns behov av nya medarbetare och vilken typ av kompetens verksamheten behöver.

Läs mer om jobbanalys här.

Skriva platsannons

En bra platsannons attraherar sökande med rätt kompetens och inställning. De flesta vill få många ansökningar, men det är minst lika viktigt att få ansökningar från rätt kandidater. Tydliga krav på kvalifikationer och en bra beskrivning av befattningen är avgörande för att lyckas med rekryteringen.

Läs mer om att skriva platsannons här.

Stillingsannonse
Utlysning av stilling

Utlysande av platsen på rätt kanaler

Du kan ha skrivit en lysande platsannons men om den inte når fram till rätt kandidater kommer du ingenstans. Med Talentech har du tillgång till ett antal publiceringsbryggor som; Adway, Blocket Jobb, Facebook, Jobtip, LinkedIn, Monster och mer.

Läs mer om utlysande av lediga platser här.

Kompetensprofiler och urval

Vissa platsannonser kan ge flera hundra ansökningar. Om du inte har något bra system för att hantera och sortera de sökande kan processen bli väldigt tungrodd. Talentech hjälper dig att hitta spännande kandidater som är kvalificerade att gå vidare i anställningsprocessen.

Hvordan holde jobbintervju

Jobbintervju

När du har valt ut ett antal kandidater är det dags för intervjuerna. Du kan kalla kandidaterna till jobbintervju direkt i rekryteringslösningen. Här kan du också avtala tid, följa upp samtal och ha full översikt över intervjuprocesserna med de olika kandidaterna.

Läs mer om hur man gör en jobbintervju här.

Personlighetstest

Du får inte fram allt om en person ens under intervjuerna. Ett personlighetstest kan få fram den sökandes personlighetsdrag och ge besked om personen passar in i teamet och arbetsmiljön.

Läs mer om personlighetstest här.

Personlighetstest ved jobbintervju
Evnetester og jobbtester ved ansettelser

Anlagstest

Det är en sak vad som står i CV:t om kandidatens kompetens och en annan sak hur han/hon tänker, löser problem och kommer fram till sina slutsatser. Med ett anlagstest kan du kartlägga kandidatens logiska, verbala och numeriska färdigheter. Aon har en rad färdighetstester som kan integreras i våra rekryteringsverktyg.

Läs mer om anlagstester här.

Färdighetstest

Att under anställningsprocessen kartlägga kandidaters färdigheter är viktigt för att kunna fatta rätt beslut om vem som är mest lämpad för den lediga platsen. Assessio är ett testverktyg som hjälper dig att kartlägga kandidaternas färdigheter. Verktyget kan integreras sömlöst med rekryteringssystem från Talentech.

Läs mer om färdighetstester här.

Ferdighetstest ved rekruttering
Bakgrunnssjekk ved ansettelser

Bakgrundskontroller

För att vara säker på att din kandidat är den han eller hon utger sig för att vara bör du göra en bakgrundskontroll. Genom ett rekryteringssystem från Talentech kan du beställa en fullständig bakgrundskontroll för att undersöka personens CV, utbildning, identitet och om det förekommit konflikter, våld eller andra olagliga aktiviteter i hans eller hennes förflutna. Bakgrundskontrollen görs av vår samarbetspartner Semac.

Läs mer om bakgrundskontroller här.

Referenskontroll

Det är många gånger lika viktigt att den nya medarbetaren fungerar i sin nya arbetsmiljö som att han eller hon har rätt yrkesmässig kompetens. En referenskontroll kan visa hur kandidaten kommer att fungera på den nya arbetsplatsen. Här får du också veta mer om samarbetsförmåga, social kompetens och personlighetsdrag.

Läs mer om referenskontroll här.

Referansesjekk ved ansettelse og jobbintervju
CV-database - Sorter og samle relevante CV-er

Gör din egen CV-databas

Ibland händer det att den som ansvarar för anställningsprocessen i efterhand känner att flera av de kandidater som inte nådde ända fram hade kunna vara lämpliga för andra platser eller vid en senare tidpunkt. Med ett rekryteringssystem från Talentech är det enkelt att ta tillvara på bra CV:n så att du kan effektivisera anställningsprocessen ytterligare inför kommande anställningsbehov.

Anställningar är en viktig investering som kan vara både tids- och resurskrävande. Med rätt system och rutiner kan man effektivisera anställningsprocessen och framförallt hitta rätt personer.

Läs mer om CV-databas här.

Behöver du hjälp?

Prata med en rekryteringsspecialist idag.