Utlysning av stilling

Utlysning av stilling

Talentech Kunskapsbank Utlysning av stilling

Når du har skrevet en god stillingsutlysning, er jobben med å tiltrekke seg de riktige kandidatene så vidt i gang. Neste skritt er å utlyse stillingen slik at de gode kandidatene ser at du trenger dem. I tillegg er det en del krav du må følge.

Krav til utlysning av stillinger

I privat sektor står du helt fritt til å utlyse stillinger på den måten du vil. Du kan velge å la være å utlyse en ledig stilling og heller kontakte relevante kandidater personlig.

Kvalifikasjonsprinsippet, som gjelder for offentlig sektor, sier at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Alle stillinger må som hovedregel kunngjøres eksternt, slik at alle har de samme mulighetene for å søke.

Kanaler for utlysning gjennom Talentechs rekrutteringsløsninger

Hvor du utlyser stillingen står du fritt til å velge selv, men for å nå de riktige kandidatene med rett kompetanse, er det viktig å ha innsikt i hvilke kanaler man kan nå målgruppen gjennom.

Kanaler for utlysning

Våre rekrutteringsløsninger har store mengder data fra tusenvis av rekrutteringsprosesser for ulike stillinger.

Blant annet kan du få rapporter over hvilke kanaler som gir søkere som blir ansatt. Du får også kompetanseoversikt over tidligere søkere som kan være relevante for din stilling.

Denne innsikten kan du bruke for å kartlegge hvilke kanaler og budskap du bør gå ut med for å sikre at du mottar kvalifiserte søknader.

Rekrutteringsløsningen støtter deg i ansettelsesprosessen fra utforming av stillingsannonser med kravprofil/jobbanalyse til publisering av stillingsannonsen i forskjellige medier, både gjennom portaler som Finn.no og Amedia, og gjennom sosiale medier.

Kanaler for utlysning

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.