Hvordan holde jobbintervju

Hvordan holde jobbintervju

Talentech Kunskapsbank Hvordan holde jobbintervju

Målet med jobbintervju er å få et bedre inntrykk av personens egenskaper og kvalifikasjoner. For å få et riktigst mulig inntrykk, må du forberede deg godt, planlegge spørsmål og eventuelle caser, samt passe på å kategorisere kandidaten i etterkant.

Slik forbereder du deg til intervjurunder

Les søknad og CV godt i forkant

Kommer du uforberedt og holder kandidaten på pinebenken mens du skummer gjennom CV-en, blir stemningen etterpå langt fra optimal. Du får en stresset kandidat og gir et inntrykk av at du ikke opplever søkeren som viktig.

Sett av noen minutter til small-talk

Bruk gjerne litt tid på å fortelle hvem du/dere er, samt hva slags stilling dere nå ønsker å besette. Bruker du litt tid på å få en relasjon til kandidat, vil du få mer utfyllende svar i intervjuet som følger.

Kartlegg ønsker om kompetanse

Før du kaller inn jobbsøkere til intervju, må du være helt sikker på hva slags kompetanse du ønsker at den nyansatte skal ha. Har dere tid til opplæring, eller ser dere etter en senior? Selv om kandidaten er verdens hyggeligste, hjelper det lite hvis kompetansen er feil og dere ikke har mulighet for å drive opplæring.

Husk også at førsteinntrykk er overvurdert. Jobbsøkeren er mest sannsynlig både spent og stresset i intervjusituasjonen.

Les også: 7 ting du bør unngå når du intervjuer jobbsøkere

Hva bør du spørre om?

Talentech har utviklet en gratis mal for jobbintervju, som du kan laste ned og ta med deg. Her kommer det likevel noen generelle anbefalinger for spørsmål til kandidatene.

  • Skriv ned ting du ønsker å få svar på forhånd. Gjerne ting som kandidaten selv nevner i søknadsteksten eller CV-en.
  • Still oppfølgingsspørsmål der du er i tvil om hva kandidaten mener. Ikke hold deg 100 prosent til forhåndsplanlagte spørsmål.
  • Be kandidaten komme med eksempler. Sier jobbsøkeren at han eller hun er god til å samarbeide, be om at de utdyper og kommer med eksempler.
  • Gjenta gjerne svarene kandidaten har gitt som en oppsummering, og for å sjekke at du har forstått hva han eller hun ville få frem. Da får kandidaten en sjanse til å rette opp, dersom du har misforstått.
  • Husk å notere underveis. Da kan du gå tilbake å stille oppfølgingsspørsmål til emner du vil vite mer om.

Hjelp til kartlegging og utvelgelse

I Talentechs rekrutteringssystemer har du full oversikt over jobbsøkerne og hvilken kompetanse de har. Du kan med enkelhet kategorisere de ulike kandidatene etter hvor i ansettelsesprosessen de er, samt hvor aktuelle de er for videre intervjurunder eller eventuelle personlighetstester og ferdighetstester.

Avslag på søknader og innkallelse til intervju gjør du også enkelt i rekrutteringssystemet, som sendes automatisk til dine jobbsøkere.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.