Ferdighetstest ved rekruttering

Ferdighetstest ved rekruttering

Talentech Kunskapsbank Ferdighetstest ved rekruttering

Har du behov for at den nyansatte har bestemte ferdigheter som språk eller et dataprogram? Du som er rekrutteringsansvarlig kan bruke ferdighetstester for å ta en avgjørelse når det gjenstår to-tre kandidater, eller allerede før førstegangsintervjuer for å sile ut de som ikke er relevante.

Hva er en ferdighetstest?

Ferdighetstester består som regel av konkrete oppgaver som skal løses eller spørreskjemaer. Avhengig av hvilken stilling du skal rekruttere til, kan du kombinere ulike ferdighetstester for å kartlegge hvilket nivå kandidaten ligger på.

Du kan også kombinere ferdighetstester som måler spesifikke ferdigheter med evnetester som i større grad kartlegger kandidatens evner til å tenke logisk, resonnere, tolke situasjoner og kognitive evner som reaksjonstid og hukommelse.

Ulike typer ferdighetstester

  • Språk
    Kartlegg kandidatenes vokabular, språkflyt og rettskriving i ulike språk som norsk, svensk, engelsk og fransk.
  • Tallforståelse
    Test grunnleggende og praktiske matematikkunnskaper som omregning av måleenheter, prosentregning og utregning av areal.
  • Mekanisk og teknisk forståelse
    Skal du ansette lærlinger eller ingeniører er det svært nyttig å teste kandidatenes forståelse for mekaniske og tekniske kontekster.

Integrasjon av ferdighetstester

Talentechs rekrutteringsløsninger kan integreres med en rekke testverktøy for å kartlegge ferdigheter og evner til jobbsøkere. Resultatene av testen får du direkte inne i rekrutteringsløsningen, slik at du enkelt kan sortere og finne frem til de kandidatene som har ferdighetene du ser etter.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.