Ferdighetstest ved rekruttering

Färdighetstest vid rekrytering

Talentech Kunnskapsbank Rekrutteringshuben Färdighetstest vid rekrytering

Har du behov av en nyanställd som har vissa specifika färdigheter, exempelvis språk- eller datakunskaper? Du som rekryteringsansvarig kan använda färdighetstester som beslutsunderlag när det återstår 2-3 kandidater eller kanske redan vid första intervjun för att sålla bort de som inte är relevanta.

Vad är ett färdighetstest?

Ett färdighetstest består i regel av ett antal konkreta uppgifter som ska lösas eller ett frågeformulär. Oavsett till vilken befattning du ska rekrytera kan du kombinera olika färdighetstester för att kartlägga på vilken nivå kandidaten ligger.

Du kan även kombinera färdighetstester som mäter specifika färdigheter med anlagstester som i högre grad kartlägger kandidatens förmåga till logiskt tänkande, att resonera, att tolka situationer samt kognitiv förmåga som såsom reaktionstid och minne.

Olika typer av färdighetstester

  • Språk
    Kartlägg kandidaternas vokabulär, språkliga uttrycksförmåga och stavning på olika språk, till exempel norska, svenska, engelska och franska.
  • Sifferförståelse
    Testa grundläggande och praktiska matematikkunskaper, till exempel beräkning av måttenheter, procenträkning och ytberäkning.
  • Mekanisk och teknisk förståelse
    Om du ska anställa lärlingar eller ingenjörer är det en bra idé att testa kandidatens förståelse av mekaniska och tekniska sammanhang.

Integration av färdighetstester

Talentechs rekryteringssystem kan integreras med en rad olika testverktyg för att kartlägga de sökandes färdigheter och anlag. Du får testresultaten direkt inne i rekryteringssystemet vilket gör att du enkelt kan sortera och hitta de kandidater som har de färdigheter du söker.

Behöver du hjälp?

Prata med en rekryteringsspecialist idag.