Referansesjekk ved ansettelse og jobbintervju

Referenskontroll vid anställning och jobbintervjuer

Talentech Kunskapsbanken Referenskontroll vid anställning och jobbintervjuer

En referenskontroll kan vara värdefull för att kontrollera att den information du får från en arbetssökande stämmer. Det kan också vara värdefullt att kontakta en tidigare kollega och fråga hur den sökande fungerade på en tidigare arbetsplats. På så sätt kan du få en mer nyanserad och korrekt bild av kandidaten.

Tips om referanskontroller

En referenskontroll bör inte genomföras utan att den berörda arbetssökanden informeras om detta på förhand. Ge sökanden litet tid att ringa sina referenspersoner och berätta om det jobb han eller hon sökt.
Låt inte referenskontrollen väga för tungt vid bedömningen av kandidaten. Men om varningsklockorna börjar ringa bör du definitivt ta upp det med den sökande.

Spørsmål du bør stille ved referansesjekk

Frågor att ställa vid refenskontrollen

  • Fråga gärna om vad den sökande tror att referenspersonerna kommer att säga om honom eller henne. På så sätt får kandidaten möjlighet att förklara i vilken relation de står till varandra och du kan bättre förstå situationen ifall det som kandidaten berättar avviker från referenspersonens påståenden.
  • Ställ öppna frågor och undvik att ge ledtrådar om vad referenspersonen sagt. Målsättningen är att få personen att vara öppen och sanningsenlig.
  • Om den arbetssökande har uppgett en tidigare arbetsgivare som referens är det ett bra tips att fråga denne om han skulle anställa personen på nytt. På så sätt får du ofta bra svar på hur personen fungerade på sitt tidigare jobb och om det är någonting särskilt som du borde veta.

Få fler tips om referenskontroller här.

Enkel översikt över referenser i Talentechs rekryteringsverktyg

En referenskontroll kan visa hur kandidaten kommer att fungera på den nya arbetsplatsen. Här får du också veta mer om samarbetsförmåga, social kompetens och personlighetsdrag.

Med Talentechs rekryteringsverktyg får du bra översikt över kandidaternas referenser och kontaktinfo för att kontakta dem. Du kan också markera vilka referenser du har kontaktat och föra anteckningar om det som är viktigt.

Behöver du hjälp?

Prata med en rekryteringsspecialist idag.