Evnetester og jobbtester ved ansettelser

Anlagstester och jobbtester vid anställningar

Talentech Kunskapsbanken Anlagstester och jobbtester vid anställningar

En arbetssökande kan vara väl kvalificerad för jobbet, men hur han eller hon löser utmaningar, tänker och förmedlar budskap är många gånger väl så viktigt. I jobbsammanhang stöter de flesta på utmaningar och situationer som man aldrig tidigare ställts inför. Då är det viktigt med bra kognitiv och verbal kompetens.

Vad är ett anlagstest?

Ett anlagstest består av olika uppgifter som kartlägger en persons anlag och kan vara till stor hjälp för att bedöma hur väl kandidaterna passar till en tjänst. Anlagstester kan kartlägga såväl kognitiva, verbala som numeriska förmågor – något som är viktigt på de allra flesta jobb.

Anlagstesterna kan också kombineras med färdighetstester som mäter specifika färdigheter inom till exempel ett språk eller ett dataprogram.

Kognitiva anlagstester

Kognitiva förmågor säger något om hur en person tar till sig ny information och sedan kan använda denna information för att förstå och lära. Bra minne, koncentrationsförmåga, förmåga att kunna tolka situationer och föra ett resonemang är exempel på kognitiva förmågor.

Exempel på kognitiva anlagstester:

 • Arbetsminne (närminne)
 • Koncentrationsförmåga
 • Minne för namn och ansikten
 • Reaktionstid
 • Inlärningsförmåga

Verbala anlagstester

I många jobbsituationer är verbala förmågor minst lika viktiga som kognitiva förmågor. Om man har löst ett problem, men inte klarar av att förmedla lösningen på ett bra sätt klarar man sig vanligen mindre bra i en arbetssituation. Bristande verbal förmåga leder inte sällan till konflikter och irritation.

Med hjälp av verbala kompetenstester kan man även testa en kandidats språkförmåga.

Exempel på verbala anlagstester:

 • Verbal förmåga
 • Verbal tolkning
 • Förståelse av enkla instruktioner
 • Språk (exempelvis engelska, norska, franska, tyska)

Numeriska anlagstester

Numerisk förmåga handlar om en persons förmåga att förstå och tolka numerisk information, exempelvis tabeller, diagram och beräkningar.

Exempel på numeriska anlagstester:

 • Numerisk förmåga
 • Numerisk tolkning
 • Sifferförståelse

Integrerade anlagstester med rekryteringssystem från Talentech

Aon och Assessio är väletablerade och ledande leverantörer av anlagstester för rekrytering och anställningar.

Anlagstesterna kan integreras sömlöst med Talentechs rekryteringsverktyg. På så sätt kan du som ansvarig för anställningsprocessen få en god översikt över de sökandes resultat direkt i rekryteringsverktyget. Detta gör det enkelt att sortera och välja ut de rätta kandidaterna för fortsatta intervjuer eller anställning.

Behöver du hjälp?

Prata med en rekryteringsspecialist idag.