Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser

Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser

Talentech Kunskapsbank Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser

Både i offentlig og privat sektor er man selvfølgelig opptatt av å ansette den personen som mest sannsynlig kommer til å gjøre den beste jobben. Forskjellen er at man i offentlig sektor må kunne dokumentere at alle kvalifiserte søkere blir vurdert etter kvalifikasjonsprinsippet.

Hva er kvalifikasjonsprinsippet? 

Kvalifikasjonsprinsippet skal sikre at den best kvalifiserte av søkerne til en utlyst stilling blir ansatt. Det er kvalifikasjoner alene som skal vurderes om man er best egnet, ikke faktorer som kjønn, etnisk bakgrunn eller funksjonsnedsettelser. Kvalifikasjonsprinsippet er nå lovfestet som en del av Statsansatteloven. Selv om den ikke er lovfestet i kommunal sektor, må den likevel følges.

Samtidig kan ikke en søker bli nektet stillingen fordi vedkommende er «overkvalifisert». Mener en søker å ha blitt forbigått ved ansettelse, kan vedkommende klage til sivilombudsmannen og søke erstatning. Man vil ikke kunne bli innsatt i stillingen man hadde søkt på.

"Personlig egnethet"

Selv om en kandidat på papiret har lenger erfaring eller høyere utdannelse, kan det selvfølgelig være at vedkommende likevel ikke er rett for akkurat denne stillingen. Men, du kan ikke vurdere personlig egenhet uten at alle kandidatene har fått komme på intervju, og det er her kvalifikasjonsprinsippet sørger for at alle blir vurdert likt.

For å vurdere om en kandidat passer inn i jobbmiljøet, har gode samarbeidsevner og løser utfordringer på en god måte, kan personlighetstester, evnetester og ferdighetstester gi veldig gode kartlegginger.

Sikre at alle kvalifiserte kommer til intervju

Talentechs rekrutteringsløsning gjør at du som er ansvarlig for ansettelser raskt får oversikt over søkernes utdanning, erfaring og andre relevante egenskaper. Det gjør at du enklere kan vurdere hvilke kandidater som er kvalifisert på papiret og innkalle dem til intervju.

Du må også kunne bevise at du har fulgt kvalifikasjonsprinsippet. Dette kan gjøres gjennom bruk av strukturerte intervjumaler direkte i løsningen der én eller flere logger, vurdere og scorer den enkelte kandidat basert på de samme kriteriene.

Du får også tilgang til statistikk over hvem som har søkt gjennom en offentlig søkerliste og hvem som har fått tilbud om intervju. Dette håndterer rekrutteringssystemet for deg.

I tillegg kan rekrutteringssystemet integreres med en rekke verktøy og løsninger for arkivering og rapportering som bidrar til effektive ansettelsesprosesser.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.