Offentlig søkerliste - hva er reglene?

Offentlig søkerliste - hva er reglene?

Talentech Kunskapsbank Offentlig søkerliste – hva er reglene?

Når søknadsfristen for en utlyst stilling har gått ut, skal det lages en offentlig søkerliste som inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det fremkommer i Offentleglova § 3 og gjelder for alle stillinger i offentlig sektor.

Unntak fra offentlig søkerliste

Antall søkere og kjønn skal alltid oppgis - uten unntak. Derimot kan søker be om å unnta opplysninger som navn fra den offentlige søkerlisten, men de kan ikke kreve at dette tas til følge.. Hovedprinsippet i offentlig forvaltning er åpenhet og transparens, men det er likevel mulig med unntak i en rekrutteringsprosess.Søkeren må begrunne sitt ønske om unntak. Hovedregelen er at jo viktigere en stilling er for offentligheten, jo vanskeligere er det å få seg unntatt søkerlisten.

Dersom noen ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, men ikke får det innvilget, får søkeren beskjed før listen offentliggjøres slik at vedkommende kan velge å trekke søknaden.

Enkel håndtering av offentlig søkerliste

Utlyser du stillinger via Talentechs rekrutteringsløsning, får du automatisk en ferdig søkerliste du kan sende ut til de som ber om den. I tillegg får du oversikt over de søkerne som ønsker å unntas fra den offentlige søkerlisten. Det gjør at du enkelt kan vurdere søknadene fortløpende og forholde deg til gjeldende regelverk på en god måte, uten at det tar unødvendig tid.

Hos oss får du en rekrutteringsløsning som sikrer en effektiv og ryddig ansettelsesprosess. Løsningen kan integreres sømløst med andre løsninger som håndterer arkivering og rapportering på en god måte.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.