Forbigåelse ved ansettelse

Forbigåelse ved ansettelse

Talentech Kunskapsbank Forbigåelse ved ansettelse

Alle søkere til stillinger i offentlig sektor kan klage til sivilombudsmannen dersom de mener de har blitt forbigått av en søker med dårligere kvalifikasjoner i en ansettelsesprosess. I slike saker har du som arbeidsgiver og ansettelsesansvarlig bevisbyrden.

Hva sier loven om forbigåelse ved ansettelse?

Arbeidsmiljølovens kapittel 13 omhandler vern mot diskriminering. Paragraf 13-7 om opplysningsplikt lyder som følger «Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med bestemmelsene i dette kapittel, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har.»

Opplysningsplikten gjelder for ansettelser i offentlig og privat sektor og sier at du som skal ansette må kunne dokumentere prosessen og hvilke begrunnelser som ligger til grunn for ansettelsen dersom en kandidat mener seg diskriminert.

Gode rutiner for dokumentasjon

For å sikre at den best kvalifiserte personen blir ansatt, og at søkere ikke opplever å bli forbigått, er det viktig å gjøre en grundig jobb med kartlegging av søkerne. Kan du ikke bevise at en jobbsøker ikke har blitt forbigått eller ikke er blitt diskriminert, kan søkeren kreve erstatning.

Talentechs rekrutteringssystemer gir deg god oversikt over søkernes kvalifikasjoner som relevant utdanning, arbeidserfaring og personlige egenskaper. Dette kan også gjøres gjennom bruk av strukturerte intervjumaler direkte i løsningen der én eller flere logger, vurdere og scorer den enkelte kandidat basert på de samme kriteriene.

Våre rekrutteringsløsninger kan integreres helt sømløst med verktøy og løsninger for personlighetstester, evnetester, ferdighetstester og bakgrunnssjekker, slik at du får et helhetlig bilde av kandidatene og kan velge den som er best egnet for stillingen.

Er du ansvarlig for ansettelser i offentlig sektor er du helt avhengig av å ha gode rutiner for dokumentasjon av ansettelsesprosesser. Talentech har rekrutteringsløsninger som gjør det enkelt for deg å holde oversikt og sørge for at gjeldende etterleves.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.