Talentech Legal

Bliv compliant med Talent Recruiter

Talentech Legal Bliv compliant med Talent Recruiter

Databehandleraftale

Dataopbevaring inden for EU/EØS

Kandidatrettigheder

Informationssikkerhed

Webtilgængelighed

ISO-certificeret dataopbevaring

Data Processing Agreement

Databehandleraftale

Talentech har databehandleraftaler med alle vores kunder. Det er måden hvorpå vi sikrer at vi som leverandører er compliant med GDPR og beskytter vores kunders data. 

Dataopbevaring inden for EU/EØS

Talentech er fuldkommen GDPR compliant. Vi sikrer derfor at al persondata er opbevaret inden for EU/EØS og at persondata ikke vil blive overført uden for EU's/EØS' grænser. 

Map-of-all-office-locations

Kandidatrettigheder

GDPR handler om at styrke individet ift. deres rettigheder rettet mod persondata. For at opnå dette, skal man overholde disse fundamentale rettigheder inden for datasikkerhed: 

  • Du har ret til indsigt i information omkring din persondata som behandles og hvad formålet for behandlingen er. 
  • Du har sletteret over din egen data, som også kaldes "retten til at blive glemt", hvilket betyder at du altid kan kræve din persondata bliver slettet. 
  • Du har retten til berigtigelse, hvilket garanterer at ukorrekt persondata skal rettes. 
  • Du har retten til begrænsning af databehandling, som betyder at du kan kræve at det kun er nødvendig data som må behandles.
  • Ydermere, har du retten til dataportabilitet, som betyder du er berettiget til at modtage din data i en struktureret facon. 
  • Du har retten til at indsige i behandlingen af din persondata, f.eks. ved at afslå direkte markedsføring. 
Information Security

Informationssikkerhed

Talentechs formål i tilværelsen er at levere sikre, stabile og pålidelige produkter til vores kunder. Vi sikrer derfor at vi altid implementerer de rette tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som skal til for at beskytte vores kunders data. 

Disse foranstaltninger inkluderer tekniske løsninger såsom kryptering af data, såvel som organisatoriske foranstaltninger som sikrer at adgangen til data kun gives til de rette personer. 

ISO-certificeret dataopbevaring

For at kunne tilbyde en fuldkommen sikker og skalérbar løsning, hostes vores løsninger med ISO-certifikaterne 27001, 14001 og 9001 hos et eksternt hostingcenter. Talentechs leverandører af dataopbevaring, møder alle krav til fysiske, tekniske og organisatoriske regler for informations- og datasikkerhed. 

Alle hostingcentrene er lokaliseret i EU/EØS, hvilket sikrer at information og data ikke overføres uden for EU's/EØS' grænser.

Talent Recruiter

Webtilgængelighed

Webtilgængelighed betyder at det offentliges hjemmesider, apps, værktøjer og anden teknologi er udviklet og designet til at kunne benyttes af alle - inklusive folk med auditive, visuelle, fysiske og andre handicap. 

Talentech understøtter og efterlever Web Content Accessibility Guidelins (WCAG) 2.1 AA. 

Data Protection Officer

For at sikre overholdelse af GDPR og nationale lovgivninger omkring privatlivet, har Talentech udpeget en Data Protection Officer (DPO). DPO'en er ansvarlig for at sikre overholdelse af GDPR og håndterer al kommunikation omkring privatlivssikkerhed og GDPR. 

Talentechs DPO er vores Legal Director Malin Gustafsson, som du kan kontakte her.

Vil du vide mere om Talent Recruiter?