Talentech Legal

Sikkerhet og GDPR i ReachMee

Talentech Legal Sikkerhet og GDPR i ReachMee

Databehandleravtale

Datalagring innen EU/EØS

Kandidatenes rettigheter

Informasjonssikkerhet

ISO-sertifisert datalagring

Tilgjengelighet

Data Processing Agreement

Databehandleravtale

Talentech inngår databehandleravtale med alle våre kunder. På denne måten sikrer vi som leverandør at vi behandler personopplysninger i henhold til GDPR, og at vi beskytter våre kunders data.

Datalagring innen EU/EØS

Vår viktigste forpliktelse er å overholde GDPR. Derfor sikrer vi at alle personopplysninger lagres på servere innenfor EU/EØS, og at personopplysningene ikke overføres til eller er tilgjengelige fra tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS.

Map-of-all-office-locations

Kandidatenes rettigheter

GDPR handler om å sikre personers rett til sine personopplysninger, og derfor inneholder GDPR følgende grunnleggende rettigheter:

  • Du har rett til informasjon og innsyn i dine personopplysninger som behandles og til hvilke formål. Du har rett til å be å få et register over alle personopplysninger som behandles om deg.
  • Du har rett til retting, som garanterer at uriktige personopplysninger må rettes.
  • Du har rett til sletting, også kjent som retten til å bli glemt, hvilken betyr at du kan kreve at personopplysningene dine skal slettes. På en slik forespørsel må personopplysningene dine slettes, med mindre det er nødvendig å fortsette behandlingen for å oppnå et spesifikt rettslig grunnlag.
  • Du har rett til begrensning av behandlingen, hvilken innebærer at du kan kreve at bare personopplysningene som er nødvendige for et bestemt rettslig grunnlag, kan bli behandlet.
  • Du har rett til dataportabilitet. Dette betyr at du har rett til å motta personopplysningene dine på en strukturert måte, for eksempel for å overføre dem fra et selskap til et annet.
  • Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger, for eksempel ved å avvise direkte markedsføring.
Information Security

Informasjonssikkerhet

Talentechs mål er å tilby trygge, stabile og pålitelige produkter til våre kunder. Vi sikrer derfor at vi har implementert sikkerhetstiltakene som kreves for å beskytte kundenes data.

Disse sikkerhetstiltakene inkluderer tekniske løsninger, for eksempel kryptering av data, og organisatoriske, for eksempel å gi tilgang til informasjon og personopplysninger kun til ansatte som trenger tilgangen i sin rolle.

ISO-sertifisert datalagring

For å tilby bransjeledende, sikre og skalerbare løsninger, lagrer Talentech våre HR-løsninger kun hos ISO 27001-, 14001- og 9001-sertifiserte datasenterleverandører. Leverandørene oppfyller Talentechs krav til fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhet og beskyttelse av informasjon og personopplysninger.

Alle servere er lokaliserte i EU/EØS, hvilket sikrer at all informasjon og personopplysninger blir behandlet kun i dette området.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet betyr at nettsteder, apper, verktøy og teknologi i offentlig sektor må utvikles og utformes for å brukes av alle - inkludert mennesker med hørsel- eller synshemming, kognitive begrensninger eller andre funksjonshemminger.

Talentech påtar oss å overholde retningslinjene for tilgjengelighet for webinnhold (WCAG) nivå 2.1 AA.

Personvernombud

For å sikre at vi overholder GDPR og nasjonal personvernlovgivning, har Talentech utnevnt et personvernombud.

Vårt personvernombud er ansvarlig for GDPR-overholdelse innen Talentech, og er vår kontaktperson for spørsmål rundt personvern og GDPR.

Vårt personvernombud er vår Legal Director Malin Gustafsson, og du kan kontakte henne her.

Vil du vite mer om ReachMee?