Talentech lanserer varslingsfunksjon i forbindelse med nye lovkrav

Talentech lanserer varslingsfunksjon i forbindelse med nye lovkrav

Talentech Presse og nyheter Talentech lanserer varslingsfunksjon i forbindelse med nye lovkrav

(Oslo, 06.05.2021) Talentech, den ledende nordiske leverandøren av skybaserte løsninger for rekruttering, onboarding og talentadministrasjon, lanserer i dag funksjonen Speak Up - gjennom verktøyet Weekli. Nå kan kundene etterleve nye krav for sikker varslingshåndtering.

Etter arbeidsmiljøloven skal virksomheter med minst fem ansatte ha rutiner for intern varsling. Rutinene skal sikre de ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold og skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere. Loven stiller høye krav til virksomheter og deres HR-avdelinger, ettersom man må være rustet til å både motta og undersøke varslinger, samt å håndtere dem konfidensielt med riktig kompetanse.

I tillegg til gjeldende norsk rett, har EU vedtatt et nytt direktiv om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivning. Direktivet stiller nye krav til varsling, og er under vurdering i Arbeids- og sosialdepartementet, før dette senere blir en del av gjeldende norsk rett. I EU-land trer direktivet i kraft i desember 2021.

"Som organisasjon vil man selvfølgelig jobbe målrettet for å etterleve lover og regler. Men skulle det likevel oppstå uønskede situasjoner som trakassering eller andre uregelmessigheter, kan ansatte rapportere dette digitalt, sikkert og anonymt - direkte i appen Weekli," sier Jens Borgen, administrerende direktør i Talentech Norge.

Etter loven er det arbeidsgivers plikt å håndtere varsler konfidensielt og gjennomføre nødvendige undersøkelser og tiltak for å rette opp uregelmessigheter.

"Speak Up-funksjonen i Weekli gir HR-avdelingen nødvendig oversikt over situasjonen og forholdene for å kunne iverksette nødvendig oppfølging og øvrige tiltak.," sier Jens Borgen, administrerende direktør i Talentech Norge. "Varslere kan direkte via chatten anonymt snakke med HR-avdelingen eller andre i virksomheten som håndterer interne varsler."

”Speak Up-funksjonen i Weekli gir HR-avdelingen nødvendig oversikt over situasjonen og forholdene for å kunne iverksette nødvendig oppfølging og øvrige tiltak.”

Jens Borgen, administrerende direktør i Talentech Norge

Funksjoner i Weekli som hjelper HR-avdelingen til å etterleve kravene

  • En anonym digital og sikker kanal ansatte bruker til å varsle om kritikkverdige forhold. All informasjon forblir konfidensiell.
  • Sikker tilbakemelding til personen som varslet. Den ansvarlige mottar melding når varselet er mottatt.
  • Verktøyet er designet slik at innkommende saker kan håndteres i samsvar med arbeidsmiljøloven og det nye EU-direktivet. Det er støtte for å motta, etterforske, avslutte og arkivere en sak.

Speak Up er nå tilgjengelig for våre kunder som har signert avtale for Weekli.  

Om Weekli by Talentech

Weekli hjelper virksomheter med å bygge en moderne arbeidsplass gjennom ukentlige, anonyme medarbeiderundersøkelser. Du blir kjent med det psykososiale arbeidsmiljøet og skaper fellesskap, samarbeid og engasjement, selv for ansatte som jobber på hjemmekontor eller andre steder.

I 2020 ble Weekli en del av Talentech-familien med ambisjon om å skape utvikling gjennom medarbeiderens reise når det gjelder rekruttering, onboarding og talentledelse.

For mer informasjon, kontakt:

Jens Borgen, administrerende direktør, Talentech Norge, +47 909 88 874, jens.borgen@talentech.com
Helene Lindstrand Odevall, Product Manager Weekly i Talentech, +46 (0) 709-693262, helene.odevall@talentech.com