Henkilöstöhallinto ja sisäinen talentin liikkuvuus

3 tilastoa, jotka sinun täytyy tietää

Henkilöstöhallinto käsittää prosessit, jotka liittyvät työntekijöiden johtamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen sekä säilyttämiseen. Nämä ovat prosesseja ja hankkeita, jotka auttavat työntekijöitä antamaan yritykselle mahdollisimman paljon lisäarvoa.

Keskitetyn datan ja dokumenttien hallinnan lisäksi oikeiden prosessien, sisäisen liikkuvuuden ja työkalujen fasilitointi on tärkeä osa henkilöstöhallinnon kokonaisuutta.

Miksi sisäinen liikkuvuus?

Sisäinen liikkuvuus on tärkeää, sillä se mahdollistaa henkilöstön osaamisen optimaalisen hyödyntämisen. Se auttaa myös toteuttamaan työntekijöiden toiveet urakehityksestä ja etenemisestä. Sisäinen liikkuvuus sisältää muun muassa nykysen henkilöstön kompetenssien kehittämisen uusien rekrytointien sijaan.

Tilasto #1 

Sisäinen liikkuvuus näkyy myös liikevaihdossa:

Nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen maksaa yhden kuudesosan siitä, mitä uusien talenttien rekrytoiminen maksaisi. 

Tämä tilasto puhuu puolestaan. Jos uuden työntekijän palkkaaminen maksaa 30 000 euroa, nykyisten työntekijöiden kouluttaminen kustantaa 5000 euroa.

Siksi talent management -järjestelmä, joka auttaa tunnistamaan, kehittämään ja mobilisoimaan osaamista, on taloudellisesti perusteltavissa.

Vinkki

HR-järjestelmä on hyödyllinen ja relevantti apuväline osaamisen kehittämiseen.

Tästä esimerkkinä ovat mm.

  • Kehityskeskustelut ja niiden pohjalta tehdyt suunnitelmat
  • Kompetenssitavoitteiden luominen sekä niiden asettaminen tärkeysjärjestykseen
  • Kurssien ja sertifikaattien seuranta

Lisätietoa:  
Vahvimmat ja nopeimmin kasvavat yritysket omaavat kaksi kertaa todennäköisemmin hyvät sisäisen liikkuvuuden prosessit.

Tilasto #2

Yritykset tiedostavat, että henkilöstöhallinto ja sisäinen liikkuvuus ovat tärkeitä, mutteivät tiedä, miten toimia asian kanssa.

76% pitää sisäistä talenttien liikkuvuutta tärkeänä, mutta vain 6% koki tämän toteutuvan käytännössä.

Tämä tilasto kertoo siitä, että yritykset ovat tietoisia talentin liikkuvuuden tärkeydestä. Kuitenkin vain harva onnistuu siinä – ainakin omalla mittapuullaan.

Se tarkoittaa, että yrityksissä on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Tuomalla kehittymismahdollisuudet ja sisäisen talentin liikkuvuuden yrityksen päiväjärjestykseen voidaan vahvistaa työnantajabrändiä sekä pienentää kustannuksia.

 

Vinkki 

Jotta HR ja esimiehet voisivat pysyä ajan tasalla käytettävissä olevasta osaamisesta, on heillä oltava käytössään järjestelmä, joka tukee henkilöstöhallinnan prosesseja. Se auttaa tunnistamaan ja säilyttämään lahjakkaat työntekijät. HR-järjestelmä mahdollistaa talenttien tietokannan strukturoimisen seuraavilla tavoilla:

  • Viranperinnän suunnittelu
  • Osaamismatriisi

Viranperinnän suunnittelussa katse käännetään tulevaan sekä nykyisten työntekijöiden potentiaaliin. Näin esimerkiksi tulevan viranperijän urapolkua voidaan tukea kohdennetusti.

Osaamismatriisi auttaa identifioimaan työntekijöitä tietyn suoriutumistason tai käyttäytymisen perusteella; Esimerkiksi silloin, kun halutaan löytää ne työntekijät, joilta puuttuu osaaminen aihealueelta X.

Tilasto #3

Suurimmat sisäisen liikkuvuuden esteet ovat puuttuvat työkalut ja teknologiat.

49%:n mielestä puuttuvat työkalut ja prosessit talenttien tunnistamiseen ja liikkuvuuden mahdollistamiseen ovat yksi suurimmista esteistä sisäiselle osaamisen liikkuvuudelle.

Tämä tarkoittaa sitä, että monelle yritykselle puutteet talentin liikkuvuudessa johtuvat puuttuvista työkaluista, teknologiasta ja järjestelmistä. Samat 49% vastanneista kertoivat, ettei heillä ollut ollenkaan työkaluja tai prosesseja työntekijöiden siirtämiseen positiosta toiseen.

Vinkki

Kaikki edellä mainitut työkalut auttavat sinua tunnistamaan, kehittämään ja mobilisoimaan työntekijöitänne sisäisesti. Työkalut ovat:

  • Kehityskeskustelut ja niiden pohjalta tehdyt suunnitelmat
  • Kompetenssien etsintä, kohdistaminen sekä asettaminen tärkeysjärjestykseen
  • Kurssit ja sertifikaatit
  • Viranperinnän suunnittelu
  • Osaamismatriisi

Hyvän HR-järjestelmän avulla voit kerätä, analysoida, luoda hyödyllisiä raportteja sekä viedä dataa. Ohjauspaneeli antaa yleiskatsauksen kaikesta osaamisesta yhdessä paikassa.

Yleiskuva ja analytiikat antavat merkittävää lisäarvoa HR:lle, yksittäisille esimiehille sekä johdolle. Voidaan esimerkiksi seurata työntekijöiden ja organisaation kehitystä, mikä tekee johdon päätöksenteosta vaivattomampaa. On tutkittu, että 77% yritysjohdon henkilöistä pitää HR-analytiikkaa tärkeysjärjestyksessä korkealla.

Haluatko tietää lisää?

Näe HR-järjestelmä ja miten onnistut kehittämään sisäisen talentin liikkuvuuden prosesseja omin silmin.

Nyt on sinun vuorosi.