Talentledelse og intern talentmobilitet  

Talentech Kunnskapsbank Talentledelse og intern talentmobilitet

3 avslørende parametre du må kjenne til 

 

Talentledelse inkluderer prosessene du kan ha for administrering, håndtering, utvikling og vedlikehold av dine ansatte. Dette er prosessene og initiativene, som vil sikre at de ansatte kan tilføre selskapet mye verdi.

Foruten å levere sentral data- og dokumentadministrasjon, som sikrer samsvar og intern gjennomsiktighet, er det å tilrettelegge for riktige prosesser og verktøy for medarbeiderutvikling og intern mobilitet, et av nøkkelelementene i talentadministrasjon.  

Hvorfor intern mobilitet? 

Intern mobilitet har høy verdi, siden det lar deg og din bedrift utnytte dine ansattes kompetanse optimalt. Det vil også gjøre deg i stand til å imøtekomme dine ansattes ønsker angående utvikling og utvikling. Intern mobilitet inkluderer blant annet at du investerer i å utvikle kompetanse i ditt nåværende personale, i stedet for å rekruttere nye talenter, og skape gjensidig verdi for deg og dine ansatte! 

 

Parameter #1

Intern mobilitet vil kunne påvirke bunnlinjen:  

Kompetanseutvikling innen eksisterende stab koster 1/6 i forhold til rekruttering av nye talenter.  

Denne statistikken taler for seg selv. Hvis det koster 180 000 NOK å rekruttere en ny ansatt, vil det til sammenligning koste 30 000 NOK å utvikle en eksisterende ansattes kompetanse.

Et talenthåndteringssystem som tilrettelegger for store prosesser for å identifisere, utvikle og mobilisere talenter, kan derfor lett være økonomisk forsvarlig.  

 

Tips

Å ha et talentadministrasjonssystem vil gi deg nyttige og relevante verktøy for kontinuerlig å tilrettelegge for utvikling av talent, og kan være en hjelp til å jobbe aktivt med intern talentmobilisering.

Verktøyene som hjelper deg med å lage effektive prosesser kan f.eks. være innenfor: 

  • Utviklingsintervjuer og planer
  • Rangering, søke etter og skape mål for kompetanse
  • Kurs og sertifiseringer

 

Bonusinfo:  
De sterkest voksende selskapene har dobbelt så høy sannsynlighet for å ha vellykkede prosesser innen intern mobilitet.

 

 

Parameter #2  

Bedrifter vet at talentadministrasjon og intern mobilitet er viktig, men vet ikke hvordan de skal utføre det.  

76% mener mobilitet av interne talenter er viktig, men bare 6% mener at de mobiliserer ansatte riktig fra en stilling til en annen.

Denne statistikken illustrerer tydelig at selskaper er klar over viktigheten av talentmobilitet. Det er enda tydeligere at det er veldig få som faktisk lykkes med intern mobilitet - i det minste i en grad de er fornøyd med.

Dette betyr at det er et enormt uutnyttet potensial for mange selskaper. Potensiale for å senke kostnadene og å styrke arbeidsgivermerkingen, for din bedrift, ved å sette utviklingsalternativer og intern talentmobilitet på dagsorden!

 

Tips 

For å sikre at HR og ledere kan skape og opprettholde en god oversikt over sine dyktige talenter, er det avgjørende å ha et system som gir den nødvendige innsikten og støtter gode prosesser. Dette gjelder delvis verktøyene ovenfor, men også verktøy som hjelper deg med å identifisere, optimalisere og beholde dyktige medarbeidere. Med et talentadministrasjonssystem som gir deg de riktige verktøyene for å strukturere talentdatabasen, kan du virkelig effektivisere. Disse to verktøyene kan hjelpe deg med å gjøre nettopp det: 

  • Succession Planning  
  • Talent Matrix   

Med succession planning kan du registrere kontinuerlig og finne talentene i din bedrift, både på bedrifts- og avdelingsnivå. Dette lar deg jobbe målrettet med talentene dine og følge deres fremtidige potensiale.

Med Talent Matrix kan individuelle ansatte identifiseres ut fra dine egne definisjoner av f.eks. ytelse og oppførsel. Et eksempel kan være evnen til å få øye på ansatte angående visse utviklingsområder.

 

Parameter #3 

De største hindringene innen intern mobilitet er manglende verktøy og teknologi.  

49% mener manglende verktøy og prosesser for å identifisere og mobilisere talent er blant de 3 største barrierer for intern talentmobilitet.    

Dette betyr at for mange selskaper er det et spørsmål om manglende verktøy, teknologi og systemer for å støtte den interne talentmobiliteten. Faktisk sa de samme 49% av respondentene at de har få eller ingen verktøy for å identifisere og mobilisere ansatte fra en stilling til en annen. 

 

Tips 

Alle de nevnte verktøyene vil hjelpe deg med å identifisere, utvikle og til slutt mobilisere dine ansatte internt. For å oppsummere er disse: 

  • Utviklingsintervjuer og planer
  • Kompetansesøk, rangering og målretting
  • Kurs og sertifikater
  • Succession Planning
  • Talent Matrix

 

Med et godt talentadministrasjonssystem kan du samle, analysere og lage nyttige rapporter og eksportere dataene. Dashbordet gir deg en oversikt over talentet ditt i en intuitiv oversikt, og lar deg zoome inn ved å klikke på datapunkter.

Denne oversikten og analytiske innsikten gir stor verdi for HR, de enkelte lederne og ledergruppen. HR-analyse er derfor en medvirkende faktor for å gi innsikt i organisasjonens og ansattes utvikling, noe som kan hjelpe ledergruppen i beslutningsprosesser. En undersøkelse viser at 77% av toppledelsen anser HR-analyse som en topprioritet.

 

Vil du vite mer om de tre sentrale elementene i talentadministrasjon?  

>>> Les 5 grunner til å jobbe systematisk med kompetansestyring

 

Opplev det hele  

Vil du se hvordan de forskjellige talentadministrasjonsverktøyene kan hjelpe din bedrift med å bli dyktig innen intern talentmobilitet?

  

Ta kontakt med oss her eller BESTILL EN DEMO nå >>>