Talent Management og intern talent mobilitet

tankevækkende statistikker du skal kende 

 

Talentmanagement omfatter de processer, du har for administration, håndtering, udvikling og fastholdelse af dine medarbejdere. Det er også de processer og tiltag, som skal sikre, at dine medarbejdere skaber og tilfører mest mulig værdi til din virksomhed.  

Udover den centrale data- og dokumenthåndtering, som bl.a. sikrer compliance og overblik, er noget af det allervigtigste ved talent management at facilitere de rette processer og værktøjer til medarbejderudvikling og intern mobilitet.    

 

Hvorfor intern mobilitet? 

Intern mobilitet er vigtigt, fordi det giver dig og din virksomhed mulighed for at udnytte dine medarbejderes kompetencer optimalt og samtidig imødekomme dine medarbejderes ønsker om at udvikle sig og avancere. Intern mobilitet omfatter blandt andet, at du investerer i at udvikle kompetencer hos eksisterende medarbejdere fremfor at rekruttere nye medarbejdere. Det skaber gensidig værdi for dig og dine medarbejdere. 

 

#1 statistik du skal kende 

Intern mobilitet er konkret mærkbart på bundlinjen: 

Udvikling af kompetencer hos en eksisterende medarbejder koster ofte omkring 1/6 i forhold til at rekruttere en ny medarbejder.  

Denne statistik taler sit eget tydelige sprog. Hvis det koster 300.000 kr. at rekruttere en ny medarbejder, så koster det til sammenligning 50.000 kr. at udvikle en eksisterende medarbejders kompetencer.  

Et talent management system, som faciliterer gode processer for identificering, udvikling og mobilisering talenter, kan således være rigtig god forretning.  

 

Tip 

Med et talent management system kan du få nyttige og konkrete værktøjer til løbende at facilitere videreudviklingen af talenter og dermed aktivt facilitere og arbejde med intern talent mobilisering.  

Det gælder f.eks. værktøjer, som hjælper dig med at skabe effektive processer for: 

  • Udviklingssamtalerog udviklingsplaner 
  • Kompetencesøgning, -rangering og -mål  
  • Kurser og certifikater 

 

Bonusinfo:  
De mest vækstende virksomheder har dobbelt så stor sandsynlighed for at have succesfulde processer for intern mobilitet. 

 

#2 statistik du skal kende 

 Virksomheder vedat talent management og intern mobilitet er vigtigt, men formår ikke at handle på det. 

76% mener at intern talent mobilitet er vigtigt, men blot 6% mener, at de er gode til at mobilisere medarbejdere fra en position til en anden. 

Denne statistik viser med al tydelighed, at virksomheder er meget bevidste om vigtigheden af intern talent mobilitet. Og endnu tydeligere er det, at kun ganske få rent faktisk lykkedes med intern mobilitet. I hvert fald i en grad, de selv er tilfredse med.  

Det betyder ret beset, at der er et stort uudnyttet potentiale for rigtig mange virksomheder. Det gælder både i forhold til at sænke omkostninger, qua ovennævnte statistik, og i forhold til at styrke virksomhedens employer branding ved at sætte udviklingsmuligheder og intern talent mobilitet på dagsordenen.  

 

Tip 

For at du i HR og som leder kan skabe og bevare overblikket over dygtige medarbejdere og talenter er det vigtigt at have et system, som giver den fornødne indsigt og understøtter gode processer herfor. Det gælder dels ovennævnte værktøjer, og dels værktøjer som hjælper dig med at identificere, optimere og fastholde de dygtigste medarbejdere. Med et talent management system, som giver dig værktøjer til at skabe struktur i din talentdatabase, kan du for alvor komme i gang med at eksekvere. Hertil kan nedenstående værktøjer hjælpe dig: 

  • Succession Planning 
  • Talent Matrix 

 

Med succession planning kan du løbende registrere og finde frem til de talenter din virksomhed har. Det gælder både på tværs af virksomheden og per afdeling. Det gør dig i stand til at arbejde målrettet med dine talenter og hele tiden følge deres fremtidige potentiale.  

Med Talent Matrix kan de enkelte medarbejdere identificeres på baggrund af dine egne definitioner af f.eks. performance og adfærd. Dét giver dig mulighed for at spotte medarbejdere ift. bestemte udviklingsområder mm. 

 

Vil du vide mere om talent management?  

>>> Læs også 3 nøgleelementer af talent management du skal kende 

 

#3 statistik du skal kende 

 De største barrierer for intern talent mobilitet er manglende værktøjer og teknologi. 

49% mener at manglende værktøjer og processer for identificering og mobilisering af talent er blandt de 3 største barrierer for intern talent mobilitet. 

 Det er for rigtig mange virksomheder altså et spørgsmål om manglende værktøjer, teknologi og systemer til at understøtte den interne talent mobilitet. Faktisk beretter de 49%, at de har få eller ingen værktøjer til at identificere og mobilisere medarbejdere fra en position til en anden.  

  

Tip 

Alle de førnævnte værktøjer hjælper dig konkret med at identificereudvikle og i sidste ende mobilisere dine medarbejdere internt. Disse værktøjer er: 

  • Udviklingssamtalerog udviklingsplaner 
  • Kompetencesøgning, -rangering og -mål  
  • Kurser og certifikater  
  • Succession Planning 
  • Talent Matrix 


Med et godt talent management system kan du desuden 
indsamle, analysere og lave nyttige rapporter og udtræk på dine data. Via dieget dashboard kan du således i én visning få overblik over dine talenter og klikke dig direkte ind i de data, du ser på dashboardet 

 Dette overblik og denne analytiske indsigt har stor værdi for HR, de enkelte ledere samt hele ledelsen i virksomheden. HR-analytics er nemlig med til at give indsigt i både organisations- og medarbejderudvikling og dét hjælper ledelsen med at træffe de rigtige beslutninger. Faktisk viser en undersøgelse, at hele 77% af topledelsen anser HR-analytics for at være en topprioritet. 

 

Oplev det hele 

Har du lyst til at se, hvordan de forskellige talent management værktøjer kan hjælpe din virksomhed med at blive dygtige til intern talent mobilitet? 

Så kontakt os her ellerBOOK DIN DEMO med det samme>>> 

Næste skridt

Er du ikke sikker på, hvilket talent management system, der er det rette for dig?

Prøv vores gratis guide: Sådan vælger du det rette Talent Management System til din virksomhed.