Talent Manager

Weekli by Talentech

Talentech Weekli

Bygg en proaktiv arbetsplats med dina medarbetare i fokus. 

Weekli by Talentech ger dina medarbetare möjligheten att säga vad de tycker, varje vecka, helt anonymt.

Vi gör det möjligt för chefer att agera efter fakta istället för gissningar, vilket bäddar för ett bättre beslutsfattande med mer precision.

Nu är det din tur att göra en förändring som hela organisationen har nytta av!

”Vi började använda Weekli som ger oss realtidsmätning på var vi står just nu och hur vi har utvecklats över tid. För mig som ledare ger det värdefull insikt i hur jag påverkar gruppen och medarbetarna får fakta och insikter som hjälper dem i deras självledarskap.”

Krister Karlsson
Managing Director
LAPP Miltronic AB

 Speak Up

 • En anonym digital och säker kanal för medarbetare att kunna anmäla oegentligheter.
 • Smidig återkoppling till den som anmält ett missförhållande.

 • Verktyget är utformat för att inkomna ärenden ska kunna tas om hand i enlighet med EU-direktivet.

LÄS MER OM SPEAK UP OCH KOMMANDE LAGKRAV

Ta pulsen

 • Alla medarbetare svarar helt anonymt på tio frågor om hur de upplever arbetssituationen.
 • Alla frågor är vetenskapligt baserade och bygger på psykosocial arbetsmiljöforskning.

 • Medarbetare får insikter baserat på deras data, vilket uppmuntrar självledarskap.

SE HUR DU KAN TA PULSEN PÅ DINA MEDARBETARE

Weekli-dashboard

Agera baserat på fakta

 • Samla in medarbetarsvar på grupp- eller organisationsnivå, där chefer via grafer får en kristallklar översikt.  
 • Appen omvandlar data till konkreta medarbetarinsikter som ledningen enkelt kan agera utifrån.   

 • Som chef får du också råd och vägledning som stärker ledarskapet och ger insikt i vad som behöver göras för att möta dina medarbetares behov och önskningar.

SE HUR DU KAN AGERA BASERAT PÅ FAKTA

Förbättra arbetsmiljön

 • Håll ett högt engagemang och led dina medarbetare proaktivt.

 • Skapa en stark gemenskap på arbetsplatsen som värdesätter samarbete och engagemang, till och med när alla jobbar hemifrån.

 • Fråga dina medarbetare om den psykosociala arbetsmiljön varje vecka så att du kontinuerligt kan förbättra deras situation.

SE HUR DU KAN FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN

 

 

Vetenskapligt baserat

Weekli är ett vetenskapligt underbyggt verktyg där frågorna baseras på COPSOQ, Copenhagen Psychosocial Questionnaire.

Dashboard för chefer

Ledare har tillgång till ett dashboard med god överblick över data från olika perspektiv och segmenteringar.

Algoritmstyrd pulsundersökning

Weekli använder algoritmer för att ge dina medarbetare en unik uppsättning frågor varje vecka.

Dashboard för medarbetare

Medarbetare kan se sin data i appen i form av dimensioner, skalor och HPI:er.

Är du redo för nästa steg? Kontakta oss idag!

Boka demo