Talent Manager

Speak Up

Speak Up - för en säker hantering av visselblåsare 

Speak Up-funktionen i vårt verktyg för medarbetarfeedback är en säker rapporteringskanal, där identiteten på eventuella visselblåsare behandlas konfidentiellt och ger HR en möjlighet att vidta åtgärder.

Visselblåsare kan direkt via en chat kommunicera med HR eller annan instans i organisationen som tar emot anmälningar. Allt givetvis helt anonymiserat.

”EU-direktivet ställer nya krav på HR-funktionen och organisationen, som måste vara rustad för att både ta emot och utreda den här typen av anmälningar”

Helene Odevall
Product Manager Medarbetarfeedback
Talentech

Vår funktion uppfyller därmed det lagkrav som träder i kraft i december:

Företag och organisationer inom privat och offentlig sektor med över 250 anställda ska redan ha inrättat en rapporteringskanal för hantering av anmälningar om missförhållanden i organisationen.

Detta framgår av EU-direktivet om skydd för visselblåsare. Företag och organisationer med 50 till 249 anställda berörs också av direktivet och ska ha en rapporteringskanal inrättad senast den 17 dec i år.

SE HUR SPEAK UP FUNGERAR

Är du redo för nästa steg? Kontakta oss idag!

Boka demo