Talent Manager

Funktioner i vårt verktyg för medarbetarfeedback

Talentech Våra produkter Talent Management System Medarbetarfeedback Funktioner i vårt medarbetarfeedback verktyg

Utforska funktionerna i vår verktyg för medarbetarfeedback

Med funktionerna i medarbetarfeedback-verktyget kommer både du som chef, du som HR och du som medarbetare att upptäcka förändring som alla drar nytta av. 

Algoritmstyrd puls

Varje vecka skickar medarbetarfeedback-verktyget ut en puls bestående av tio frågor till varje medarbetare. Verktyget använder algoritmer för att ge dina medarbetare en unik uppsättning frågor varje vecka. Algoritmerna utvärderar och väger även in tidigare svar för att identifiera vilka frågor som ska skickas ut härnäst, vilket skapar en personlig och relevant puls för varje medarbetare. Om en medarbetare ger ett avvikande svar på en fråga ställs nämligen relaterade frågor i kommande pulser, så kallad effektkontroll.

 

Anonymitet

Att behålla anonymitet när du använder Weekli är viktigt för att svaren på frågorna ska bli så ärliga som möjligt. Detta kan till exempel innefatta att svara på frågor om ledarskapskvalitet eller om man utsätts för trakasserier. I sådant fall ska det inte vara möjligt för chefen att spåra svaret till den specifika medarbetaren, om han eller hon önskar vara anonym.

Den algoritmstyrda pulsen gör det praktiskt taget omöjligt att gissa vem som svarat vad. Dessutom får en chef inte tillgång till all data om teamet har mindre än fem personer.

 

Översikt för chefer

För dig som chef ger medarbetarfeedback-verktyget en unik möjlighet att analysera dina medarbetares välmående och trivsel genom en tydlig översikt över datan. 

Analysera mera!

Genom medarbetarfeedback får du ny information varje vecka vilket innebär att du som chef har möjlighet att fatta beslut och agera på ständigt uppdaterad information. Att hålla dig ajour med gruppens veckovisa input ger dig en god stöttning i ditt ledarskap och hjälper dig fatta rätt beslut med högre precision.

 

Smarta grafer

Verktygets smarta grafer visar ditt teams eller din organisations data över tid för varje skala och dimension. Här kan du jämföra data över tid mellan grupper samt djupdyka i vilka frågor som ställts vid de specifika mättillfällena. Håll även koll på de tre HPI:erna – Human Performance Indicators som mäter områdena kultur, engagemang och ledarskap i din organisation.

 

Heatmap

Verktygets heatmap är en matrisstruktur där grupper tillsammans med skalor, dimensioner och HPI:er listas tillsammans. Olika värden ger olika färger för att du lätt ska kunna urskilja en avvikelse inom något område. Här kan du även få en överblick över svarsfrekvensen samt medarbetarfeedback-värdet, ett värde som fungerar som en benchmark mellan grupper, avdelningar eller kontor inom er organisation.

 

Insikter i medarbetarfeedbacken - vad är det? 

För att hjälpa dig som chef att förstå insamlad data och hur du kan använda den för att vidta åtgärder tolkar verktyget informationen åt dig i en kort text. Det här är vad vi kallar en insikt. Insikterna är skrivna av psykologer och beteendevetare och skickas ut till dig som chef i form av notiser, baserat på din gruppdata. Dina medarbetare får även insikter skickade till sig via appen men baseras då på deras egen data. Insikterna beskriver inte bara din data, de hjälper även dig att förstå hur skalorna korrelerar med varandra och vilka konsekvenser det kan få om datan inte förbättras över tid. Insikterna hjälper dig därför att förstå vad du behöver att agera på som chef.

 

Learning Management System (LMS)

Utöver dashboarden som verktyg får du som chef tillgång till vår digitala läroplattform, helt kostnadsfritt. I LMS:et hittar du kurser för dig som chef att lära dig mer om Weekli, hur du navigerar i plattformen och hur du kan jobba med datan tillsammans med din grupp, avdelning eller kontor.

I LMS:et finner du även ett bibliotek som förser dig med underlag för att exempelvis kunna genomföra workshopen ”medarbetarfeedback-processen”. Du kan också hitta mallar på hur du på regelbunden basis kan presentera relevant data ur verktyget, eller information om verktyget att skicka ut till nya medarbetare.

 

Översikt för medarbetare

Som medarbetare kan du med verktyget för medarbetarfeedback få en tydlig överblick över hur du har det på ditt arbete. Du följer enkelt utvecklingen och får insikter i form av rekommendationer om vad du bör tänka för att skapa eventuell förändring.  

Coach-vy

I appen finns det en coach-vy där verktygets chat-bot ställer veckans frågor, meddelar att ny data inkommit samt rekommenderar insikter för den enskilda medarbetaren.

 

Data

Medarbetare kan följa utvecklingen av sin egen data genom samma kategorier, dimensioner och skalor som  chefen har tillgång till. Att ha tillgång till och kunna följa sin egen data över tid kan bidra till ett positivt självledarskap, där man som medarbetare är med och påverkar sin egen utveckling.

 

Notifieringar

Medarbetarnas egna insikter baseras på hur de har besvarat frågorna i medarbetarfeedbacken. Syftet med insikterna är att hjälpa medarbetarna att förstå sin data och bidra till reflektion och utveckling genom handlingsorienterade råd och rekommendationer. 

 

Verktyget för medarbetarfeedback är vetenskapligt validerat

Verktyget bygger på Copsoq – Copenhagen Psychosocial Questionnaire från Köpenhamns universitet. Det är ett vetenskapligt baserat frågeformulär som mäter väsentliga aspekter av organisatorisk och social arbetsmiljö. Över 40 forskningsrapporter har skrivits om studien. De flesta av rapporterna syftar till att validera studien men diskuterar också hur man kan använda frågeformuläret för att förutsäga exempelvis sjukdom eller personalomsättning på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om Copsoq.  

Bygger på Copsoq

Verktyget för medarbetarfeedback bygger på strukturen utifrån Copsoq med frågebatteri, skalor och dimensioner. Frågebatteriet utgör själva informationsinhämtningen som sen klustras till dimensioner inom psykosocial arbetsmiljö. Varje dimension har ett flertal skalor som berör samma område inom den psykosociala arbetsmiljön, men som belyser olika perspektiv. Utöver skalor och dimensioner mäter verktyget även HPI:er, Human Performance Indicators. Det är klustrade skalor som mäter områdena kultur, engagemang och ledarskap i din organisation.

 

Vetenskapligt baserat

Vårt verktyg för medarbetarefeedback är ett vetenskapligt underbyggt verktyg där frågorna baseras på COPSOQ, Copenhagen Psychosocial Questionnaire.

Dashboard för chefer

Ledare har tillgång till ett dashboard med god överblick över data från olika perspektiv och segmenteringar.

Algoritmstyrd pulsundersökning

Vårt verktyg för medarbetarfeedback använder algoritmer för att ge dina medarbetare en unik uppsättning frågor varje vecka.

Dashboard för medarbetare

Medarbetare kan se sin data i appen i form av dimensioner, skalor och HPI:er.

Vill du veta mer om vårt verktyg för medarbetarfeedback? Kontakta oss idag!

Boka demo