Videointervju

Videointervju i Webcruiter

Videointervjuer innebär nya möjligheter för oss som jobbar med rekrytering – och kanske även nya utmaningar. Men finns det inte en risk att yttre faktorer som utseende och charm får ännu större betydelse när vi ska bedöma de sökande via video? Jo, definitivt. Men om man vet vad man gör och använder metoden på ett professionellt sätt tror jag ändå att fördelarna överväger nackdelarna.

En videointervju är inte en ersättning för den traditionella intervjun. Det handlar istället om att rekryteraren spelar in några strukturerade frågor på video och skickar dem till ett urval sökande. De sökande spelar sedan in sina svar och skickar tillbaka dem till rekryteraren.

Genom att spela in några frågor på video och skicka dem till de sökande får vi ett bättre underlag och kan lättare bestämma oss för vilka vi önskar gå vidare med.

Kanske kan videointervjun bidra till att den som ofta väljs bort (på tveksamma grunder) faktiskt får en chans, och till att vi får ett bättre beslutsunderlag för vem som ska bjudas in till intervju.

En annan fördel med videointervjuer är att alla får samma frågor och därmed samma möjligheter att visa vilka de är.

Videointervjuer är inte bara en ”hype”. De är ett värdefullt tillskott i rekryteringsprocessen och gör det lättare att välja ut de bästa intervjukandidaterna.

Videointervjuer ger rekryteraren ett bättre underlag inför urvalet och gör det lättare att hitta de mest lämpliga kandidaterna att bjuda in till en intervju.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur ditt företag kan förbättra träffsäkerheten med hjälp av videointervjuer...

 

Vill du veta mer om videointervjuer?

Boka en demo