Testintegrasjoner

Testintegrationer i Webcruiter

Talentech Våra produkter Rekryteringsverktyg Webcruiter Testintegrationer

Rekrytering handlar om att matcha de krav som ställs för den aktuella tjänsten med de sökandes förutsättningar att infria dessa.

Om vi anställer någon med dåliga förutsättningar att lyckas på en befattning där kraven är höga kommer personen få problem och förmodligen stämplas som en felrekrytering längre fram. Anställer vi en person med (för) bra förutsättningar att klara ett arbete där kraven är låga kan det också leda till en felrekrytering, eftersom personen snabbt kommer att bli uttråkad.

Frågan är hur denna matchning ska gå till, och det är här tester kommer in i bilden.

Om du ska använda tester är det viktigt att du konkretiserar vad du vill testa genom att göra en grundlig jobbanalys. Testverktyg kan inte lösa alla problem. På vissa företag är det viktigt de anställda är drivna och kan lösa utmaningar tillsammans utan att involvera ledningen. På andra företag ska ledningen vara involverad i alla beslut.

Dessutom är det viktigt att använda testerna vid rätt tidpunkt i processen och använda resultaten till något konstruktivt. Vi anser att man bör testa så tidigt som möjligt. Det optimala är att testa alla kvalificerade sökande och använda testresultatet tillsammans med CV och ansökan för att fastställa vem som ska kallas till intervju.

Webcruiter erbjuder sömlös integration med testverktyg från ledande leverantörer vilket gör att all testhantering sker direkt i Webcruiter, för både rekryterare och sökande. Tester kan konfigureras med automatisk screening baserat på testresultat. Rekryteraren har full överblick över testresultaten tillsammans med all övrig information om de sökande. Webcruiters integrationer med testverktyg kan öka träffsäkerheten i rekryteringsarbetet betydligt och ge stora effektiviseringsvinster, inte minst i samband med volymrekryteringar.

För organisationer som ännu inte har börjat använda tester finns det stora vinster att hämta hem. Våra integrationer gör det lätt att implementera tester i rekryteringsprocessen. Hör av dig till oss om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns.

 

Vill du veta mer om testintegrationer?

Boka en demo