Jobbanalyse

Jobbanalys i Webcruiter

Innan du tar det definitiva beslutet, "ja vi behöver anställa", och skriver en platsannons bör du göra en jobbanalys. På så sätt utnyttjar du resurserna på rätt sätt.

Förhindra felrekryteringar genom att göra en jobbanalys

Att anställa personal är i många fall en av de största utgifterna för företaget och att lära upp en ny anställd tar stora resurser i anspråk, särskilt under den första tiden. Och skulle du råka anställa en person med fel kompetens blir det ännu mer kostsamt.

Genom att göra en jobbanalys som ett första steg i anställningsprocessen får du ett bra underlag för rekryteringen. I jobbanalysen kartlägger du vilka slags arbetsuppgifter befattningen omfattar och vilken kompetens som krävs.

När du väl gjort en jobbanalys blir det lättare att skriva en platsannons som riktar sig till rätt kandidater. Analysen klargör också för ledningen, HR-avdelningen och kollegorna vilken slags person företaget söker.

Jobbanalysens innehåll

Jobbanalysen kan göras på litet olika sätt och bör anpassas efter vilken kompetens som behövs i organisationen. En jobbanalys bör alltid innehålla följande frågor:

  • Vilken slags kompetens krävs?
  • Vilka ansvarsområden ska befattningen ha?
  • Vilka behov har vi i framtiden?
  • Hur stort utbildningsbehov finns det?

Webcruiter innehåller funktioner för jobbanalyser

Webcruiter innehåller funktioner som gör det lättare att kartlägga anställningsbehovet och vilken slags kompetens som krävs.

Jobbanalysen är grunden för hela rekryteringsprocessen och är därför det första steget i Webcruiter. Här definierar du arbetsuppgifter, ansvar och villkor för tjänsten. Vilka kompetenser och färdigheter krävs? Vilka personliga egenskaper bör den sökande ha? Vad behöver verksamheten just nu?

Med en bra jobbanalys som grund blir det lättare att genomföra en strukturerad rekrytering och risken för felrekrytering minskar. Nu kan du enkelt göra en jobbanalys och skriva säljande platsannonser. I Webcruiter får du hjälp med varje steg!

Webcruiter är utvecklat för rekryterare och chefer som vill ha en professionell rekryteringsprocess – och passar även för chefer som bara rekryterar då och då.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till och allt du har att vinna på att använda Webcruiter!

 

Vill du veta mer om jobbanalys?

Boka en demo