Intervjubooking

Intervjubokning i Webcruiter

Talentech Våra produkter Rekryteringsverktyg Webcruiter Intervjubokning

Att schemalägga intervjuer tar ofta mycket tid. Webcruiter underlättar detta genom kalenderdelning, vilket innebär att rekryteringsgruppens kalendrar synkroniseras. På så sätt kan du enkelt se när alla i gruppen har luckor i kalendern och de sökande kan själva boka en tid som passar dem.

Med intervjubokning i realtid slipper du problemet med tider som ändras fram och tillbaka när du ska bjuda in en sökande till intervju. Från sidan Intervjubokning skickar du en länk till alla som ska vara med på mötet. Därefter kan de välja en av de tider då alla är tillgängliga.

De tider då alla är tillgängliga uppdateras i realtid vartefter intervjuarnas kalendrar ändras. På så sätt finns det ingen risk för att intervjun kolliderar med andra möten. När en ledig tid har valts läggs en kalenderhändelse till i gruppens och den sökandes kalender.

Ju längre tid man lägger på att hitta en tid för en intervju, desto större är risken att den sökande faller ifrån, antingen för att han/hon har fått ett erbjudande från en annan arbetsgivare, eller helt enkelt för att det tar för lång tid att hitta en tid som passar.

Med vår automatiserade intervjubokningsfunktion klickar kandidaten på länken från rekryteraren och kan på så sätt enkelt boka sin intervju. Det tar bara några minuter och ger en betydligt bättre kandidatupplevelse.
Webcruiters nya intervjubokning stödjer synkronisering med de vanligaste kalendrarna som Exchange, Google, Office 365, iCloud och Outlook.com.

Funktionen kan minska tidsåtgången för intervjubokning med 90 %. Om man räknar med att det tidigare tog 10-15 minuter att boka en intervju ser man att tidsbesparingen blir betydande. Ta kontakt med oss om du vill ha en kalkyl över modulens mervärden och kostnad.

Vill du veta mer om intervjubokning?

Boka en demo