Intervju- og referansemodul

Intervju- och referensmodul i Webcruiter

Talentech Våra produkter Rekryteringsverktyg Webcruiter Intervju- och referensmodul

Webcruiters modul för intervjuer och referenssamtal säkerställer att den som ansvarar för rekryteringen använder rätt mall och att all dokumentation blir samlad på ett och samma ställe. Modulen bygger på en kompetensbaserad och strukturerad intervjuteknik som ökar kvaliteten på intervjuerna och referenssamtalen och dessutom är kul och intuitiv!!

Modulen för intervjuer och referenser ger dig tillgång till Webcruiters standardmallar för intervju 1 och 2 samt för referenssamtal.

När det är dags för intervjun öppnar du bara mallen och dokumenterar intervjun elektroniskt under samtalets gång. På så sätt hamnar all information från intervjun på samma ställe som de övriga uppgifterna om den sökande. I slutet av samtalet betygsätter du intervjun och sammanfattar ditt intryck av den sökande.

Om ni är fler som är med under intervjun kan ni fylla i varsitt formulär och betygsätta intervjun oberoende av varandra. Sedan återstår bara att komma överens om ett betyg som kan användas i helhetsbedömningen av den sökande.

För dig som vill använda egna mallar för intervjuer och referenssamtal har vi utvecklat en särskild administrationsmodul där du kan anpassa mallarna som du vill ha dem.
Tilläggsmodulen gör det också lättare att använda kompetensbaserad rekrytering. All relevant information i jobbanalysen hämtas automatiskt in i mallarna för intervjuer och referenssamtal. Du kan själv välja om bedömningen av den sökande mot bakgrund av jobbanalysen ska vara i textformat eller ske mer strukturerat genom poängsättning.

 

Vill du veta mer om intervju- och referensmodulen?

Boka en demo