Godkjenningsmodul

Godkänningsmodulen i Webcruiter

Talentech Våra produkter Rekryteringsverktyg Webcruiter Godkänningsmodul

Sker godkännandet av utlysningar av tjänster manuellt hos er?

Med den nya godkänningsmodulen kan ni effektivisera och kvalitetssäkra dessa godkännanden direkt i Webcruiter.

För arbetsgivare som har behov av att kvalitetssäkra sina rekryteringar innan platsannonserna tas fram kan ett godkännandesteg läggas in efter att Behov har fyllts i. Detta kan vara relevant i olika sammanhang beroende på vem som gör vad i rekryteringsprocessen. Exempel:

  • En chef fyller i Behov och skickar ärendet vidare till HR som utformar och publicerar platsannonsen. Många organisationer har idag ett Wordformulär som cheferna fyller i och mailar till HR. Med den här funktionen kan hela processen genomföras i Webcruiter. På så sätt blir den effektivare och bättre dokumenterad.
  • En chef fyller i Behov, men behöver godkännande från en chef högre upp i organisationen för att kunna gå vidare med rekryteringen. Den godkännande chefen måste inte vara registrerad som användare.

 

Vill du veta mer om godkänningsmodulen?

Boka en demo